Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Otoczenie regulacyjne upraw i produkcji tytoniu w Polsce oraz znaczenie sektora tytoniowego dla gospodarki krajowej

Iwona Anna Głowacka
ISBN: 978-83-208-2411-7
Liczba stron: 214
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Przedmiotem monografii jest szczegółowa i wieloaspektowa ocena wpływu otoczenia regulacyjnego na rozwój upraw i produkcję tytoniu w Polsce oraz oddziaływania norm prawnych na pozycję sektora tytoniowego w gospodarce krajowej. Analiza wybranych regulacji prawnych dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania państwa i społeczeństwa, m.in. takich jak: prowadzenie działalności rolniczej, system opodatkowania, system ochrony zdrowia, wykazała ich bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w kształtowanie sytuacji prawnej uczestników branży tytoniowej. Dokonana identyfikacja w tym zakresie pozwoliła na przedstawienie osądu w kwestii spójności przedmiotowo istotnej polityki legislacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz wniosków dotyczących skuteczności ustanowionych regulacji, w tych ich faktycznego oddziaływania na sytuację ekonomiczną plantatorów tytoniu i innych uczestników branży tytoniowej.

Przeprowadzone badania wykazały istotne niedomagania systemu prawnego w zakresie spójności celów i adekwatności regulacyjnych instrumentów prawnych obieranych przez prawodawcę przy kształtowaniu uwarunkowań prowadzenia produkcji tytoniu oraz innych aspektów funkcjonowania branży tytoniowej. Chodzi tu przede wszystkim o brak konsekwencji w kwestii ustalenia charakteru prawnego uprawy tytoniu w ramach krajowej i unijnej polityki rolnej, regulacji procesu przetworzenia przemysłowego tytoniu, dopuszczalności spożywania wyrobów tytoniowych, obrotu nimi, opodatkowania, zwalczania szarej strefy oraz redukowania negatywnych skutków zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych przez społeczeństwo. W świetle powyższego ukazano również oddziaływanie zmieniających się przedmiotowo istotnych regulacji prawnych oraz ich wzajemnych relacji na pogarszającą się pozycję sektora tytoniowego w ramach gospodarki krajowej.

 

Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp
 
Rozdział 1. Tytoń jako roślina uprawna i przetworzona
1.1. Tytoń w Polsce
1.2. Uprawa tytoniu w Polsce – podstawowe zagadnienia i regulacje
1.3. Produkcja surowca tytoniowego – zagadnienia ogólne
1.4. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego
1.5. Wsparcie dla produkcji surowca tytoniowego. Płatność do tytoniu oraz płatność niezwiązana do tytoniu
1.6. Przetwórstwo tytoniu w Polsce
1.7. Organizacje branżowe
 
Rozdział 2. Uregulowania prawne i otoczenie regulacyjne rozwoju upraw i produkcji oraz przetwórstwa tytoniu
2.1. Koncepcja własności rolniczej w świetle praw oraz obowiązków rolników plantatorów tytoniu
2.2. Umowa kontraktacji w odniesieniu do produkcji roślin
2.3. Ewolucja prawnych regulacji rynku wyrobów tytoniowych w Polsce
2.3.1. Regulacja rynku wyrobów tytoniowych przed 1989 r
2.3.2. Regulacja rynku wyrobów tytoniowych w Polsce po 1989 r.
2.4. Kontrola przepływu dostaw suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych w świetle ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
2.5. Problematyka obrotu tytoniem w świetle ustawy o podatku akcyzowym
2.5.1. Definicja suszu tytoniowego i jego opodatkowania
2.5.2. Opodatkowanie suszu tytoniowego
2.5.3. Prawnopodatkowa kwalifikacja mokrego tytoniu
2.5.4. Opodatkowanie akcyzą wyrobów tytoniowych 
2.5.5. Obowiązek sprzedaży suszu tytoniowego uprawnionemu podmiotowi
2.6. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Rejestr producentów wyrobów tytoniowych
2.6.1. Rejestr producentów wyrobów tytoniowych
2.7. Wpływ Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych na rynek surowca tytoniowego
2.8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 
Rozdział 3. Światowe zwalczanie przetwórstwa i produkcji tytoniu oraz branży tytoniowej
3.1. Światowa Organizacja Zdrowia
3.2. Podstawy prawne zwalczania palenia tytoniu w Unii Europejskiej
 
Rozdział 4. Analiza rynku wyrobów tytoniowych
4.1. Rynek krajowy
4.2. Rynek tytoniowy w Polsce i w Unii Europejskiej
4.3. Prawne podstawy organizacji rynku tytoniu w Unii Europejskiej
4.4. Dystrybucja produktów tytoniowych i handel nimi
4.5. Szacunkowa ocena rynku produkcji i handlu
4.6. Wymiana handlowa
4.7. Dochody podatkowe budżetu państwa
4.8. Wpływ nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym na wysokość przychodów budżetu państwa oraz całościowy stan branży tytoniowej
4.9. Pozaakcyzowe dochody budżetu państwa
4.10. Wpływ sektora wyrobów tytoniowych na rynek pracy
4.11. Zatrudnienie przy uprawie surowca
4.12. Zatrudnienie – przetwórstwo i produkcja
4.13. Zatrudnienie – dystrybucja i handel
4.14. Szara strefa
 
Rozdział 5. Znaczenie sektora tytoniowego dla gospodarki krajowej w świetle badania Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE)
 
Rozdział 6. Analiza działań o charakterze regulacyjnym prowadzonych przez przemysł tytoniowy oraz ocena ich wpływu na rynek wyrobów tytoniowych i związane z nim regulacje prawne
6.1. Działania branży
 
Zakończenie
 
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Iwona Anna Głowacka
Iwona Anna Głowacka

Dr Iwona Anna Głowacka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów z zakresu coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Swoje zainteresowania naukowe koncertuje wokół zagadnień związanych z wpływem otoczenia regulacyjnego na gospodarkę. W roku 2019 uzyskała jednomyślną decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego tytuł doktora nauk prawnych. Od ponad 10 lat pracuje w dziale prawnym jednej z największych światowych korporacji. Specjalizuje   się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie reklamy, prawie rolnym oraz w zagadnieniach z zakresu ethics & compliance.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł