Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Prawo statystyki publicznej

Klara Dygaszewicz, Piotr Zapadka
ISBN: 978-83-208-2451-3
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90
Zapytaj

W dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego dostarczanie wiarygodnych i rzetelnych informacji statystycznych przez statystykę publiczną należy postrzegać jako ważny element planowania prac rozwojowych, badawczych albo przygotowywania określonych strategii działań, polityk lub też procesów inwestycyjnych. Ma to znaczenie zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej, na poziomie regionalnym i krajowym. Właściwe wspomaganie procesów decyzyjnych i planistycznych organów administracji państwowej przez adekwatne wykorzystanie w ich pracach profesjonalnie przygotowanych danych statystycznych pozyskanych w ramach statystyki publicznej warunkuje należyte prowadzenie nowoczesnej, efektywnej i spójnej polityki wewnętrznej przez polskie państwo. Ustawa Prawo Statystyki Publicznej tworzy ramy prawno-instytucjonalnej dla funkcjonowania statystyki publicznej i przeprowadzania przez nią badań statystycznych, zaś konstrukcja przepisów tej ustawy wpisuje się w dorobek międzynarodowych regulacji prawnych. Regulacje prawne w tym obszarze mają węzłowe znaczenie, są bowiem gwarantem zapewnienia najwyższej pieczy nad organizacją procesu prowadzenia niezależnych i obiektywnych badań statystycznych. Normy prawne obwarowane sankcją pozwalają na zapewnienie niezależności służb statystyki publicznej, rzetelności przeprowadzania badań, a także zapewniają bezpieczeństwo danych przekazywanych statystyce publicznej przez podmioty obserwacji statystycznej, co jest gwarantem zaufania do statystyki publicznej.


Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale 1 są przepisy ogólne i cele statystyki publicznej. Rozdział 2 dotyczy organizacji badań statystycznych statystyki publicznej. Przedmiotem rozważań w rozdziale 3 jest tajemnica statystyczna. Rozdział 4 omawia regulacje prawne dotyczące przeprowadzania badań statystycznych, w ujęciu sekwencyjnym - począwszy od zdefiniowania przedmiotu badań statystycznych, źródeł danych statystycznych, zasad gromadzenia danych statystycznych, poprzez etap opracowywania danych statystycznych i finalnie publikowania wynikowych informacji statystycznych. W rozdziale 5 zawarto rozważanie dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów statystycznych, przeanalizowano aksjologiczne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych w statystyce oficjalnej, poddano analizie status prawny danych osobowych i danych statystycznych, opisano cel statystyczny przetwarzania danych osobowych, a także odniesiono się do środków ochronnych danych osobowych i opisano zasady przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych. Rozdział 6  omawia regulacje prawne określające zasady odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych na gruncie regulacji ustawy. 

 

Klara Dygaszewicz

Dr Klara Dygaszewicz – współpracownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, gdzie obroniła pracę doktorską „Kryptowaluty w ujęciu regulacyjnym na przykładzie przeciwdziałania praniu pieniędzy” (2019). Autorka publikacji z zakresu innowacji finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa bankowego. Prawnik w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej.

Piotr Zapadka

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW – Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UG, 2012), doktor nauk prawnych (WPiA UW, 2005), absolwent WPiA UW (1999). Prodziekan WPiA UKSW w latach 2010–2019. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW w latach 2019–2020. Wykładowca polskich uczelni publicznych, autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego i prawa podatkowego. Adwokat. 

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł