Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Prawo statystyki publicznej

Klara Dygaszewicz, Piotr Zapadka
ISBN: 978-83-208-2451-3
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

W dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego dostarczanie wiarygodnych i rzetelnych informacji statystycznych przez statystykę publiczną należy postrzegać jako ważny element planowania prac rozwojowych, badawczych albo przygotowywania określonych strategii działań, polityk lub też procesów inwestycyjnych. Ma to znaczenie zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej, na poziomie regionalnym i krajowym. Właściwe wspomaganie procesów decyzyjnych i planistycznych organów administracji państwowej przez adekwatne wykorzystanie w ich pracach profesjonalnie przygotowanych danych statystycznych pozyskanych w ramach statystyki publicznej warunkuje należyte prowadzenie nowoczesnej, efektywnej i spójnej polityki wewnętrznej przez polskie państwo. Ustawa Prawo Statystyki Publicznej tworzy ramy prawno-instytucjonalnej dla funkcjonowania statystyki publicznej i przeprowadzania przez nią badań statystycznych, zaś konstrukcja przepisów tej ustawy wpisuje się w dorobek międzynarodowych regulacji prawnych. Regulacje prawne w tym obszarze mają węzłowe znaczenie, są bowiem gwarantem zapewnienia najwyższej pieczy nad organizacją procesu prowadzenia niezależnych i obiektywnych badań statystycznych. Normy prawne obwarowane sankcją pozwalają na zapewnienie niezależności służb statystyki publicznej, rzetelności przeprowadzania badań, a także zapewniają bezpieczeństwo danych przekazywanych statystyce publicznej przez podmioty obserwacji statystycznej, co jest gwarantem zaufania do statystyki publicznej.


Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale 1 są przepisy ogólne i cele statystyki publicznej. Rozdział 2 dotyczy organizacji badań statystycznych statystyki publicznej. Przedmiotem rozważań w rozdziale 3 jest tajemnica statystyczna. Rozdział 4 omawia regulacje prawne dotyczące przeprowadzania badań statystycznych, w ujęciu sekwencyjnym - począwszy od zdefiniowania przedmiotu badań statystycznych, źródeł danych statystycznych, zasad gromadzenia danych statystycznych, poprzez etap opracowywania danych statystycznych i finalnie publikowania wynikowych informacji statystycznych. W rozdziale 5 zawarto rozważanie dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów statystycznych, przeanalizowano aksjologiczne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych w statystyce oficjalnej, poddano analizie status prawny danych osobowych i danych statystycznych, opisano cel statystyczny przetwarzania danych osobowych, a także odniesiono się do środków ochronnych danych osobowych i opisano zasady przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych. Rozdział 6  omawia regulacje prawne określające zasady odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych na gruncie regulacji ustawy. 

 

Wstęp


1. Przepisy ogólne

1.1. Przedmiot regulacji i źródła prawa
1.2. Wybrane definicje legalne
1.3. Cele statystyki publicznej


2. Organizacja badań statystycznych statystyki publicznej

2.1. Rada Statystyki
2.2. Program badań statystycznych
2.3. Podmioty prowadzące badania statystyczne
2.4. Prowadzenie badań statystycznych i opracowywanie danych na zamówienie
2.5. Służby statystyki publicznej
2.6. Współdziałanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z Prezesem Narodowego Banku Polskiego
2.7. Finansowanie statystyki publicznej


3. Tajemnica statystyczna

4. Badania statystyczne

4.1. Przedmiot badań statystycznych
4.2. Źródła danych statystycznych
4.2.1. Źródła danych administracyjnych
4.2.2. Niepubliczne systemy informacyjne
4.2.3. Dane od respondentów
4.3. Gromadzenie danych statystycznych
4.4. Opracowywanie danych statystycznych
4.5. Jawność wynikowych informacji statystycznych

5. Przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych

5.1. Aksjologiczne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych w statystyce oficjalnej
5.2. Dane osobowe a dane statystyczne
5.3. Cel statystyczny
5.4. Środki ochrony danych osobowych
5.5. Zasady przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych

6. Przepisy karne

Zakończenie

Bibliografia

 

Klara Dygaszewicz

Dr Klara Dygaszewicz – współpracownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, gdzie obroniła pracę doktorską „Kryptowaluty w ujęciu regulacyjnym na przykładzie przeciwdziałania praniu pieniędzy” (2019). Autorka publikacji z zakresu innowacji finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa bankowego. Prawnik w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej.

Piotr Zapadka

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW – Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UG, 2012), doktor nauk prawnych (WPiA UW, 2005), absolwent WPiA UW (1999). Prodziekan WPiA UKSW w latach 2010–2019. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW w latach 2019–2020. Wykładowca polskich uczelni publicznych, autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego i prawa podatkowego. Adwokat. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł