Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rewitalizacja obszarów wiejskich. Uwarunkowania – modele – konsekwencje

Ewa Pałka-Łebek
ISBN: 978-83-208-2340-0
eISBN: 978-83-208-2372-1
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
58.40
liczba egzemplarzy:

Książka "Rewitalizacja obszarów wiejskich. Uwarunkowania - modele - konsekwencje" ukazuje rozległą wiedzę na temat procesów rewitalizacji zachodzących na terenach wiejskich. Praca powstała w odpowiedzi na niedosyt opracowań dotyczących tej problematyki w kontekście wsi. Stanowi ona również swoistą reakcję na aktualnie zachodzące procesy rewitalizacji na terenach wiejskich, w których upatruje się szans na rozwój obszarów, szczególnie tych, które doznały głębokiego kryzysu. Problemem badawczym rozpatrywanym w opracowaniu jest identyfikacja rewitalizacji jako drogi rozwoju obszarów wiejskich. Stan wiedzy na ten temat wskazuje, że jest to ważny i aktualny problem naukowy. Rewitalizacja jest jednym z większych wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi w Polsce. Zyskuje ona coraz większe zainteresowanie naukowców, samorządów, lokalnych grup społecznych, organizacji pozarządowych i mediów. 

Publikacja, oprócz aspektów badawczych, może być pomocna dla praktyków, którzy czują potrzebę poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. Opracowanie jest też skierowane do szerokiej grupy interesariuszy rewitalizacji, tj. władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, służb społecznych, przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich oraz wszystkich, którzy działają lub planują rozpocząć działania w obszarze rewitalizacji. 

 

Wstęp

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY
1.1. Pojęcia podstawowe. Miejsce problematyki rewitalizacji obszarów wiejskich w badaniach naukowych i działaniach praktycznych
1.2. Przedmiot, cele, pytania badawcze, metody, źródła materialne
1.3. Schemat własnych badań

Rozdział 2. PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ NAD REWITALIZACJĄ OBSZARÓW WIEJSKICH. ZAGRANICZNE I KRAJOWE DOŚWIADCZENIA BADAWCZE
2.1. Geneza i ewolucja badań procesów rewitalizacji obszarów wiejskich oraz procesów pokrewnych
2.2. Procesy rewitalizacji obszarów wiejskich w świetle wybranych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego
2.3. Uwarunkowania procesów rewitalizacji
2.4. Współczesne tendencje działań rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich. Próba uogólnienia doświadczeń

Rozdział 3. PRZEMIANY OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE JAKO PRZESŁANKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
3.1. Zróżnicowanie funkcjonalno-strukturalne obszarów wiejskich i jego konsekwencje
3.2. Problemowość obszarów wiejskich – pojęcie, klasyfikacja rodzajowa i przestrzenna
3.3. Klasyfikacja obszarów wiejskich pod kątem ich rewitalizacji

Rozdział 4. MODELE REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH A POLITYKA LOKALNA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
4.1. Modele rewitalizacji w krajach zachodnich
4.2. Modele rewitalizacji w innych krajach europejskich

Rozdział 5. ZRÓŻNICOWANIE REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE – ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
5.1. Kapitał społeczny, finansowe i pozafinansowe instrumenty wsparcia – wybrane zagadnienia w kontekście rewitalizacji 
5.2. Zróżnicowanie przestrzenne zaangażowania w procesy rewitalizacji
5.3. Stosunek lokalnej społeczności do procesu rewitalizacji – wyniki badań ankietowych 
5.4. Turystyka jako składowa procesu rewitalizacji obszarów wiejskich 
5 5. Case study rewitalizacji obszarów wiejskich

Rozdział 6. MODELOWE UJĘCIE REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH I DZIAŁAŃ POKREWNYCH W POLSCE

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Literatura i materiały źródłowe
Wykaz skrótów
Aneks

Ewa Pałka-Łebek
Ewa Pałka-Łebek

Ewa Pałka-Łebek jest geografem, pracownikiem Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od wielu lat zajmuje się badaniem obszarów wiejskich. Jej prace badawcze skupiają się na problematyce struktury funkcjonalno-przestrzennej, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, procesów rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii książkowych oraz ekspertyz społeczno-gospodarczych. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł