Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Stanisławie Sokołowskiej

Redakcja naukowa Anna Bisaga, Sabina Kauf, Anna Mijal
ISBN: 978-83-208-2579-4
Liczba stron: 336
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
99.90 zł
84.92
Najniższa cena z 30 dni: 84.92
liczba egzemplarzy:

Zmiany instytucjonalne i technologiczne są atrybutami nowoczesności i tworzą nowe wymiary jej transformacji. W literaturze analizowane są takie zjawiska, jak: nowe podejście do zasobów w zarządzaniu i organizacji, cyfryzacja, zielona transformacja w energetyce, rolnictwie, gospodarce miejskiej i wiejskiej oraz usługach publicznych. Są też takie wymiary transformacji, które dopiero wymagają identyfikacji. Prezentowana monografia ma zachęcić do podejmowania takich badań. 

W kulturze akademickiej każdy jubileusz pracy twórczej – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – nabiera szczególnego znaczenia. Refleksja, która towarzyszy takiemu wydarzeniu, dotyczy nie tylko zadumy, co opus magnum Jubilatki pozostawiło w sercach i umysłach ludzi, ale jest także poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o inspiracje, jakie dzieło to otwiera przed przyszłymi pracownikami wiedzy. Księga jubileuszowa Profesor Stanisławy Sokołowskiej ma właśnie takie dwa wymiary. Pierwszy to podziękowania i prezentacja dotychczasowych dokonań Jubilatki (część pierwsza książki). Drugi obejmuje prace podejmujące zagadnienia kluczowe dla obszarów, na których Jubilatka skupiała swoje zainteresowania badawcze, a napisane przez wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego w Polsce (części od drugiej do piątej). Prace dedykowane Jubilatce podzielono na kilka obszarów tematycznych. 

Część druga monografii zawiera rozdziały na temat teorii organizacji i zarządzania w działaniu. Janusz Strużyna podejmuje zagadnienia rozszerzonej rzeczywistości zasobów organizacji w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. W podobnej konwencji zostały napisane prace Mariana Duczmala i Tadeusza Pokusy, Sabiny Kauf, Anny Mijal i Mirosławy Szewczyk, piszących o społecznym wymiarze logistyki humanitarnej, marketingu w krwiodawstwie, zarządzaniu strategicznym w szkolnictwie wyższym i prosumpcji. 

O transformacji rolnictwa w kierunku trwałego rozwoju w części trzeciej piszą przedstawiciele ekonomii agrarnej, ekonomii ekologicznej i socjologii wsi: Józef Stanisław Zegar, Grażyna Krzyminiewska, Karol Kociszewski, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Sebastian Stępień, Anna Matuszczak i Andrzej Czyżewski oraz Anna Bisaga. Podejmują oni zagadnienia różnych wymiarów modernizacji gospodarstw rolnych.

O rozwoju zrównoważonym społecznie decydują dochody gospodarstw domowych. Zagadnienia te analizują w części czwartej: Krystyna Hanusik i Urszula Łangowska-Szczęśniak, Barbara Chmielewska, Roman Sass oraz Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska. Na poziom dochodów gospodarstw domowych w istotny sposób wpływa dywidenda od wzrostu gospodarczego w postaci różnych form wsparcia, analizowanych w prezentowanych opracowaniach. Transformacja obszarów wiejskich jest także źródłem satysfakcji z życia. 

Zintegrowane podejście do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest następstwem terytorializacji i endogenizacji ich rozwoju. Ten wymiar transformacji rozwoju obszarów wiejskich w świetle wielopoziomowych struktur zarządzania omawiają w części piątej: Edyta Szafranek-Stefaniuk, Elżbieta Psyk-Piotrowska i Ewelina Gwara, Maria Śmigielska, Dariusz Rajchel i Ewa Pałka-Łebek oraz Maria Bucka. Trwały rozwój obszarów wiejskich wymaga innowacji technologicznych i społecznych, o których piszą: Ludmiła Kołek i Andrzej Pilarczyk, Aleksandra Cichoń, Katarzyna Łuczak, Izabella Pisarek i Grzegorz Kusza oraz Tomasz Ciesielczuk. 

 

Wstęp

Anna Bisaga, Sabina Kauf, Anna Mijal

 

CZĘŚĆ I. Działalność naukowa, dydaktyczna, organizacyjna i społeczna prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej

Życie to nie tylko praca, a satysfakcję daje spełnianie pasji – życiorys naukowy prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej

Anna Mijal

Dorobek naukowy prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej (1989–2022)

Anna Mijal

Laudacje

Hanna Adamska

Krystyna Czaja, Piotr Wieczorek

Andrzej Czyżewski

Stefan Marek Grochalski

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego – Marek Masnyk

Irena Kociszewska, Karol Kociszewski

Czesław Sikorski

Janusz Słodczyk

Danuta Strahl

Iveta Vozňáková

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

Agata Zagórowska, Dominika Malchar-Michalska, Maria Bucka

Janusz Żmija

 

CZĘŚĆ II. Teoria organizacji i zarządzania wobec wyzwań rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona rzeczywistość zasobów organizacyjnych. Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi

Janusz Strużyna

Społeczny wymiar logistyki humanitarnej w sytuacjach kryzysowych

Marian Duczmal, Tadeusz Pokusa

Marketing społeczny jako wyzwanie dla systemu krwiodawstwa

Sabina Kauf

Model VUCA i model BANI w aspekcie wyzwań strategicznego rozwoju szkolnictwa wyższego – konkluzje konferencji UNESCO WHEC2022

Anna Mijal

Kierunki i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych w świetle badań empirycznych

Mirosława Szewczyk

 

CZĘŚĆ III. Transformacja rolnictwa w kierunku trwałego rozwoju

Prolegomena transformacji polskiego rolnictwa

Józef Stanisław Zegar

Od tradycyjnej gospodarki rolnej do innowacyjnych form działalności rolnictwa

Grażyna Krzyminiewska

Ewolucja badań nad rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce

Karol Kociszewski

Znaczenie małych rodzinnych gospodarstw rolnych w ekonomicznym zrównoważeniu rozwoju obszarów wiejskich w opinii producentów rolnych. Studium przypadku wybranych krajów – Polski, Rumunii i Litwy

Katarzyna Smędzik-Ambroży, Sebastian Stępień, Anna Matuszczak, Andrzej Czyżewski

Metoda monograficzna w badaniach nad rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

Anna Bisaga

 

CZĘŚĆ IV. Dochody w gospodarce zrównoważonej społecznie

Dochody jako podstawowa determinanta zamożności w świetle samooceny gospodarstw domowych w Polsce

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

Zmiany na obszarach wiejskich

Barbara Chmielewska

Wpływ płatności bezpośrednich na dochody gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej

Roman Sass

Satysfakcja z życia na obszarach wiejskich w Polsce

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

 

CZĘŚĆ V. Zintegrowane podejście do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście wyzwań polityki spójności

Edyta Szafranek-Stefaniuk

Współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich w Polsce

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewelina Gwara

Rewitalizacja na tle procesów kształtujących polską wieś

Maria Śmigielska, Dariusz Rajchel, Ewa Pałka-Łebek

Kreatywność a jakość życia na obszarach wiejskich – wybrane przykłady

Maria Bucka

Stawowa gospodarka rybacka istotnym czynnikiem funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Ludmiła Kolek, Andrzej Pilarczyk

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie górnictwa odkrywkowego wapieni

Aleksandra Cichoń, Katarzyna Łuczak, Izabella Pisarek, Grzegorz Kusza

Stosowanie biowęgla i osadów ściekowych jako element ochrony potencjału plonotwórczego gleb

Tomasz Ciesielczuk

 

Galeria zdjęć

 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł