Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Redakcja naukowa Barbara Gierusz
ISBN: 978-83-208-2162-8
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90
Zapytaj

Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego. Obecny w sprawozdaniach finansowych podatek odroczony jest konsekwencją przejściowych różnic w bilansowej oraz podatkowej wartości aktywów i zobowiązań. Wiąże się on z większością wyróżnianych w rachunkowości finansowej obszarów tematycznych, między innymi z instrumentami finansowymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, środkami trwałymi, kontraktami długoterminowymi, rezerwami oraz aktywami i pasywami wyrażonymi w walutach obcych. Zagadnieniom tym są poświęcone kolejne rozdziały tej publikacji, w których podano także przykłady liczbowe dotyczące podatku odroczonego.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także dla praktyków gospodarczych jako pomoc przy wyborze polityki rachunkowości i rozwiązań podatkowych.

Spis treści

 

Wykaz stosowanych skrótów

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Odroczony podatek dochodowy (Barbara Gierusz)
1.1. Źródła i cel ujmowania podatku odroczonego
1.2. Identyfikacja różnic przejściowych
1.3. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.4. Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Literatura

 

Rozdział 2. Instrumenty finansowe (Cyryl Kotyla)
2.1. Pojęcie i zasady ujmowania instrumentów finansowych
2.1.1. Instrumenty finansowe w prawie bilansowym
2.1.2. Instrumenty finansowe w prawie podatkowym
2.1.3. Porównanie księgowego i podatkowego ujęcia instrumentów finansowych
2.2. Wycena instrumentów finansowych w momencie początkowego ujęcia
2.2.1. Wstępna wycena instrumentów finansowych w prawie bilansowym
2.2.2. Wstępna wycena instrumentów finansowych w prawie podatkowym
2.2.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wstępnej wyceny instrumentów finansowych
2.3. Wycena instrumentów finansowych po początkowym ujęciu
2.3.1. Wycena po początkowym ujęciu instrumentów finansowych w prawie bilansowym
2.3.2. Wycena po początkowym ujęciu instrumentów finansowych w prawie podatkowym
2.3.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wyceny instrumentów finansowych po początkowym ujęciu
2.4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze instrumentów finansowych
2.4.1. Odroczony podatek wynikający z różnic ujęcia i początkowej wyceny instrumentów finansowych
2.4.2. Odroczony podatek wynikający z różnic po początkowym ujęciu instrumentów finansowych
2.5. Przykład pomiaru podatku odroczonego w obszarze instrumentów finansowych
Literatura

 

Rozdział 3. Wartości niematerialne i prawne (Aleksandra Paszkiewicz)
3.1. Pojęcie i zasady ujmowania wartości niematerialnych i prawnych
3.1.1. Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym
3.1.2. Wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym
3.1.3. Porównanie księgowego oraz podatkowego ujęcia wartości niematerialnych i prawnych
3.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych w momencie początkowego ujęcia
3.2.1. Wstępna wycena wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym
3.2.2. Wstępna wycena wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym
3.2.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wstępnej wyceny wartości niematerialnych i prawnych
3.3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych po początkowym ujęciu
3.3.1. Wycena po początkowym ujęciu wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym
3.3.2. Wycena po początkowym ujęciu wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym
3.3.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wyceny wartości niematerialnych i prawnych po początkowym ujęciu
3.4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze wartości niematerialnych i prawnych
3.4.1. Odroczony podatek dochodowy wynikający z różnic ujęcia i początkowej wyceny wartości niematerialnych i prawnych
3.4.2. Odroczony podatek dochodowy wynikający z różnic po początkowym ujęciu wartości niematerialnych i prawnych
3.5. Przykład pomiaru podatku odroczonego w obszarze wartości niematerialnych i prawnych
Literatura

 

Rozdział 4. Środki trwałe (Barbara Gierusz)
4.1. Pojęcie i zasady ujmowania środków trwałych
4.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym
4.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym
4.1.3. Porównanie księgowego i podatkowego ujęcia środków trwałych
4.2. Wycena środków trwałych w momencie początkowego ujęcia
4.2.1. Wstępna wycena środków trwałych w prawie bilansowym
4.2.2. Wstępna wycena środków trwałych w prawie podatkowym
4.2.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wstępnej wyceny środków trwałych
4.3. Wycena środków trwałych po początkowym ujęciu
4.3.1. Wycena po początkowym ujęciu środków trwałych w prawie bilansowym
4.3.2. Wycena po początkowym ujęciu środków trwałych w prawie podatkowym
4.3.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wyceny środków trwałych po początkowym ujęciu
4.4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze środków trwałych
4.4.1. Odroczony podatek wynikający z różnic ujęcia i początkowej wyceny środków trwałych
4.4.2. Odroczony podatek wynikający z różnic w wycenie po początkowym ujęciu środków trwałych
4.5. Przykład pomiaru podatku odroczonego w obszarze środków trwałych
Literatura

 

Rozdział 5. Kontrakty długoterminowe (Sylwia Silska-Gembka)
5.1. Pojęcie i zasady ujmowania kontraktów długoterminowych
5.1.1. Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym
5.1.2. Kontrakty długoterminowe w prawie podatkowym
5.1.3. Porównanie księgowego i podatkowego ujęcia kontraktów długoterminowych
5.2. Wycena kontraktów długoterminowych w trakcie roku obrotowego
5.2.1. Wycena kontraktów długoterminowych w trakcie roku obrotowego w prawie bilansowym
5.2.2. Wycena kontraktów długoterminowych w trakcie roku obrotowego w prawie podatkowym
5.2.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wycen kontraktów długoterminowych w trakcie roku obrotowego
5.3. Wycena kontraktów długoterminowych na dzień bilansowy
5.3.1. Wycena kontraktów długoterminowych na dzień bilansowy w prawie bilansowym
5.3.2. Wycena kontraktów długoterminowych na dzień bilansowy w prawie podatkowym
5.3.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej, bilansowej wyceny kontraktów długoterminowych
5.4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze kontraktów długoterminowych
5.4.1. Odroczony podatek dochodowy wynikający z różnic w wycenie kontraktów długoterminowych w trakcie roku obrotowego
5.4.2. Odroczony podatek dochodowy wynikający z różnic w wycenie kontraktów długoterminowych na dzień bilansowy
5.5. Przykład pomiaru podatku odroczonego w obszarze kontraktów długoterminowych
Literatura

 

Rozdział 6. Rezerwy (Monika Mazurowska)
6.1. Pojęcie i zasady ujmowania rezerw
6.1.1. Rezerwy w prawie bilansowym
6.1.2. Rezerwy w prawie podatkowym
6.1.3. Porównanie księgowego i podatkowego ujęcia rezerw
6.2. Wycena rezerw w momencie początkowego ujęcia
6.2.1. Wstępna wycena rezerw w prawie bilansowym
6.2.2. Wstępna wycena rezerw w prawie podatkowym
6.2.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wstępnej wyceny rezerw
6.3. Wycena rezerw po początkowym ujęciu
6.3.1. Wycena po początkowym ujęciu rezerw w prawie bilansowym
6.3.2. Wycena po początkowym ujęciu rezerw w prawie podatkowym
6.3.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wyceny rezerw po początkowym ujęciu
6.4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze rezerw
6.4.1. Odroczony podatek wynikający z różnic ujęcia i początkowej wyceny rezerw
6.4.2. Odroczony podatek wynikający z różnic w wycenie po początkowym ujęciu rezerw
6.5. Przykład pomiaru podatku odroczonego w obszarze rezerw
Literatura

 

Rozdział 7. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych (Grzegorz Bucior)
7.1. Pojęcie i zasady ujmowania aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
7.1.1. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych w prawie bilansowym
7.1.2. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych w prawie podatkowym
7.1.3. Porównanie księgowego i podatkowego ujęcia składników bilansowych wyrażonych w walutach obcych
7.2. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w momencie początkowego ujęcia
7.2.1. Wstępna wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w prawie bilansowym
7.2.2. Wstępna wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w prawie podatkowym
7.2.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wstępnej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
7.3. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych po początkowym ujęciu
7.3.1. Wycena po początkowym ujęciu aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w prawie bilansowym
7.3.2. Wycena po początkowym ujęciu aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w prawie podatkowym
7.3.3. Porównanie zasad księgowej i podatkowej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych po początkowym ujęciu
7.4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze składników bilansowych wyrażonych w walutach obcych
7.4.1. Odroczony podatek wynikający z różnic po początkowym ujęciu aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
7.4.2. Odroczony podatek wynikający z różnic po początkowym ujęciu aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
7.5. Przykład pomiaru podatku odroczonego w obszarze aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Literatura

 

Zakończenie

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł