Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Organizacja rachunkowości

Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska
ISBN: 978-83-208-1964-9
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90
Zapytaj

Organizacja rachunkowości jest bardzo istotna do uzyskania prawdziwego oraz rzetelnego obrazu stanu finansowo-majątkowego jednostki gospodarczej. Powinno się w niej uwzględniać specyfikę działalności firmy, głównie przy tworzeniu zakładowego planu kont. Wiele elementów organizacji rachunkowości, np. układ sprawozdania finansowego, metody inwentaryzacji, system dokumentacji zdarzeń gospodarczych, jest zbieżnych we wszystkich branżach.
Organizacja rachunkowości zmienia się wraz z postępem technologicznym, komputeryzacją prac księgowych, rozwojem wymiany międzynarodowej. Mając to na uwadze, autorzy zaprezentowali najnowsze rozwiązania w organizacji systemu informacyjnego rachunkowości. Dla zwiększenia wartości praktycznej książki opracowano wzorcowe instrukcje, które – po uzupełnieniu o nazwy komórek organizacyjnych, pieczątki i podpisy – mogą być wykorzystane w jednostkach gospodarczych.
Książka powstała z inicjatywy pracowników Zakładu Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, których założeniem było stworzenie aktualnego materiału dydaktycznego do przedmiotu „Organizacja rachunkowości” wykładanego na studiach ekonomicznych.
Treści zawarte w książce mogą posłużyć do usprawnienia organizacji rachunkowości w jednostkach gospodarczych.

Spis treści
 
Wstęp
Wykaz stosowanych skrótów nazw dokumentów
 
Rozdział 1. Istota i zakres organizacji rachunkowości (Agnieszka Judkowiak)
1.1. Pojęcie organizacji rachunkowości
1.2. Zakres organizacji rachunkowości
1.3. Zasady organizacji rachunkowości
1.4. Narzędzia organizacji rachunkowości
 
Rozdział 2. Organizacja działu rachunkowości (Beata Zaleska)
2.1. Warianty organizacji działu rachunkowości
2.2. Zakres obowiązków pracowników działu rachunkowości
2.3. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 
Rozdział 3. Wpływ polityki rachunkowości na organizację rachunkowości w przedsiębiorstwie (Monika Foremna-Pilarska, Kazimiera Winiarska)
3.1. Pojęcie i zakres polityki rachunkowości
3.2. Zakładowy plan kont jako główny element polityki rachunkowości
3.3. Ochrona danych rachunkowych zabezpieczeniem przed ich utratą
 
Rozdział 4. Organizacja dokumentowania operacji gospodarczych (Ewa Radawiecka)
4.1. Rodzaje i cechy dowodów księgowych
4.2. Opracowanie i archiwizacja dowodów księgowych
4.3. Optymalizacja obiegu dowodów księgowych
 
Rozdział 5. Dobór systemów komputerowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (Beata Zaleska)
5.1. Zasady komputeryzacji ewidencji księgowej
5.2. Kryteria doboru programu komputerowego
5.3. Popularne systemy finansowo-księgowe w Polsce
 
Rozdział 6. Organizacja inwentaryzacji (Ewa Radawiecka)
6.1. Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji
6.2. Metody i terminy inwentaryzacji
6.3. Dokumentacja i rozliczanie inwentaryzacji
 
Rozdział 7. Organizacja kontroli wewnętrznej (Kazimiera Winiarska)
7.1. Istota i funkcje kontroli wewnętrznej
7.2. Klasyfikacja kontroli wewnętrznej
7.3. Standardy kontroli wewnętrznej
 
Rozdział 8. Organizacja prac sprawozdawczych (Agnieszka Judkowiak)
8.1. Elementy sprawozdania finansowego i zasady jego sporządzania
8.2. Terminy sporządzania sprawozdania finansowego
8.3. Harmonogram prac sprawozdawczych
 
Rozdział 9. Specyfika organizacji rachunkowości w różnych branżach
9.1. Organizacja rachunkowości w jednostkach budżetowych (Kazimiera Winiarska)
9.2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach handlowych (Krzysztof Dziadek)
9.3. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach usługowych (Katarzyna Polak)
9.4. Organizacja rachunkowości w grupach kapitałowych (Katarzyna Polak)
9.5. Organizacja rachunkowości w gospodarstwach rolnych (Dariusz Kotarski)
9.6. Organizacja rachunkowości w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Beata Zaleska)
 
Bibliografia

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł