Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna

Artur Hołda
ISBN: 978-83-208-2429-2
Liczba stron: 162
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90 zł
33.92
Najniższa cena z 30 dni: 33.92
liczba egzemplarzy:

Celem rozważań prowadzonych w książce jest przedstawienie istoty systemu rachunkowości oraz usystematyzowanie wiedzy na temat różnic między rachunkowością kreatywną a oszustwem księgowym. Postawiona hipoteza główna brzmi, że rachunkowość kreatywna nie jest pojęciem tożsamym z oszustwem księgowym. W ramach prowadzonych analiz oraz krytycznego przeglądu literaturowego dokonano klasyfikacji przestępstw gospodarczych ze szczególnym określeniem skali, częstotliwości występowania i skutków gospodarczych fałszowania danych sprawozdawczych. Przedstawiono wybrane techniki manipulowania i oszustw, jak również zaprezentowano metody i modele ich wykrywania: technikę czerwonych flag, model Benforda oraz model Beneisha, którego skuteczność w polskich realiach gospodarczych zweryfikowano na próbie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W książce przedstawiono także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie księgowych i biegłych rewidentów. W ramach badań ankietowych sprawdzono, jak jest rozumiane pojęcie kreatywnej rachunkowości, jak również próbowano zbadać  skalę dokonywanych manipulacji finansowo-księgowych.

Wstęp

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do rozważań

 

Rozdział 2. Rachunkowość i jej atrybuty

2.1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.2. Od pomiaru wartości do ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych

2.3. Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe

2.4. Pojęcia określające negatywne praktyki księgowe

2.5. Definicja oszustwa księgowego

 

Rozdział 3. Klasyfikacja i przykłady przestępstw gospodarczych i oszustw księgowych

3.1. Analiza wybranych przypadków międzynarodowych oszustw księgowych

3.2. Oszustwa księgowe w polskiej praktyce gospodarczej

3.3. Odpowiedzialność za oszustwa księgowe

3.4. Klasyfikacja oszustw księgowych

 

Rozdział 4. Systematyka technik oszustw księgowych

4.1. Niewłaściwe ujmowanie przychodów

4.1.1. Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem uznawania przychodu

4.1.2. Rozliczanie przychodów w czasie

4.2. Sprzedaż z klauzulą odkupu

4.3. Wadliwe aktywowanie kosztów

4.3.1. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne

4.3.2. Środki trwałe w budowie

4.3.3. Skutki wadliwego aktywowania kosztów

4.4. Manipulowanie nakładami na remonty i ulepszenia

4.5. Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi

4.6 Manipulacje związane z rezerwami, rozliczeniami międzyokresowymi kosztów biernymi i zobowiązaniami warunkowymi

4.6.1. Specyfika tworzenia rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych i zobowiązań warunkowych

4.6.2. Tworzenie ukrytych (cichych) rezerw

4.6.3. Zobowiązania warunkowe

4.7. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, należności, środków trwałych, inwestycji

4.7.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

4.7.2. Ustalanie wartości produkcji w toku

4.7.3. Odpisy aktualizujące wartość należności

4.7.4. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

Rozdział 5. Wykrywanie oszustw księgowych

5.1. Technika czerwonych flag

5.2. Model Benforda

5.3. Model Beneisha

5.4. Zastosowanie modelu Beneisha na przykładzie polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Rozdział 6. Rachunkowość kreatywna i oszustwa księgowe w opiniach księgowych i biegłych rewidentów

6.1. Metodologia powadzonych badań, dobór próby badawczej

6.2. Rozumienie pojęcia rachunkowości kreatywnej przez praktyków rachunkowości

6.3. Relacje między rachunkowością kreatywną a oszustwem w opinii polskich księgowych i biegłych rewidentów

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik

Artur Hołda
Artur Hołda

Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 200 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m.in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Redaktor merytoryczny „Podatkowego i bilansowego zamknięcia roku” wydawnictwa CH Beck.
 

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł