Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunek kosztów. Modele i zastosowania

Edward Nowak, Marcin Wierzbiński
ISBN: 978-83-208-1850-5
Liczba stron: 392
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
64.90
Zapytaj

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o klasycznych i nowoczesnych systemach rachunku kosztów, dzięki którym uzyskuje się wiarygodne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy w przystępny sposób zaprezentowali rozwiązania teoretyczne i metodyczne różnych systemów rachunku kosztów oraz omówili ich wykorzystanie w sterowaniu określonymi procesami gospodarczymi. Swoje rozważania wzbogacili licznymi przykładami, co ułatwia zrozumienie trudniejszych zagadnień i zachęca do praktycznego zastosowania wiedzy przedstawionej w książce.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych uczelni różnego typu, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, uczestników kursów oraz menedżerów i analityków finansowych.

Spis treści

Wstęp 
 

1. Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem 
1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów
1.3. Dobór modelu rachunku kosztów
1.4. Zarządzanie kosztami
1.5. Strategiczne zarządzanie kosztami
1.6. Dobre praktyki w zakresie rachunku kosztów
 

2. Rachunek kosztów pełnych
2.1. Istota rachunku kosztów pełnych
2.2. Grupowanie kosztów w systemie ewidencyjnym
2.3. Procedury rozliczania kosztów
2.4. Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów
2.5. Rachunek kosztów pełnych a rachunek wyników
2.6. Przydatność rachunku kosztów pełnych w zarządzaniu
 

3. Rachunek kosztów zmiennych
3.1. Istota rachunku kosztów zmiennych
3.2. Analiza zmienności kosztów
3.3. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek wyników
3.4. Wielostopniowy i wielkoblokowy rachunek kosztów zmiennych
3.5. Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu
 

4. Rachunek kosztów standardowych
4.1. Rachunek kosztów postulowanych i jego odmiany
4.2. Pojęcie i rodzaje standardów kosztowych
4.3. Ustalanie kosztów standardowych
4.4. Analiza odchyleń od kosztów standardowych
4.5. Funkcje rachunku kosztów standardowych
 

5. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
5.1. Wprowadzenie do rachunku kosztów cyklu życia produktu
5.2. Charakterystyka cyklu życia produktu
5.3. Istota rachunku kosztów cyklu życia produktu
5.4. Kalkulacja kosztów cyklu życia produktu
 

6. Rachunek kosztów docelowych 
6.1. Wprowadzenie do rachunku kosztów docelowych
6.2. Rachunek kosztów docelowych na poziomie produktu
6.3. Dezagregacja kosztu docelowego produktu
6.4. Organizacyjne aspekty rachunku kosztów docelowych
 

7. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 
7.1. Wprowadzenie do kalkulacji kosztów ciągłego doskonalenia
7.2. Budżetowanie kosztów w rachunku kosztów ciągłego doskonalenia
7.3. Kontrola wykonania budżetu
 

8. Rachunek kosztów działań
8.1. Istota rachunku kosztów działań
8.2. Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań
8.3. Koszty niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań
 

9. Rachunek kosztów łańcucha wartości
9.1. Koncepcja łańcucha wartości
9.2. Analiza czynników kształtujących koszty
9.3. Analiza zależności występujących między działaniami
9.4. Podnoszenie efektywności przy wykorzystaniu analizy łańcucha wartości
 

10. Koszty w systemie zarządzania "dokładnie na czas"
10.1. Wprowadzenie do systemu zarządzania "dokładnie na czas"
10.2. Koszty zapasów w metodzie zarządzania "dokładnie na czas" 
10.3. Techniki racjonalizacji kosztów w systemie zarządzania "dokładnie na czas"
 

11. Zarządzanie kosztami jakości
11.1. Zarządzanie jakością jako czynnik kosztotwórczy
11.2. Istota i klasyfikacja kosztów jakości
11.3. Pomiar i grupowanie kosztów jakości
11.4. Analiza i ocena kształtowania się kosztów jakości
 

12. Rachunek kosztów projektów innowacyjnych
12.1. Istota i rodzaje innowacji
12.2. Planowanie i kontrola kosztów projektów innowacyjnych
12.3. Pomiar efektywności projektów innowacyjnych
 

13. Zarządzanie kosztami klienta 
13.1. Klienci jako obiekty odniesienia kosztów .
13.2. Kalkulacja kosztów i wyników ze sprzedaży klientom
13.3. Koszty klienta a poziom marży na kliencie
13.4. Koszty w szacowaniu wartości klienta
 

14. Rachunek odpowiedzialności za koszty
14.1. Pojęcie i zadanie rachunku odpowiedzialności
14.2. Wyodrębnianie i rodzaje ośrodków odpowiedzialności
14.3. Budżetowanie kosztów według ośrodków odpowiedzialności
14.4. Kontrola działalności centrów kosztowych
 

Literatura

Edward Nowak
Edward Nowak

Profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Rachunkowości oraz kierownik Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą systemów zarządzania kosztami, instrumentów rachunkowości zarządczej oraz zastosowania metod ilościowych w rachunkowości. Prowadzi wykłady oraz seminaria z teorii rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Jest autorem wielu książek oraz artykułów naukowych.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł