Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi

Ewa Bogacz-Wojtanowska
ISBN: 978-83-208-2592-3
eISBN: 978-83-208-2615-9
Liczba stron: 276
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
Dodatkowe informacje: DOI 10.33226/978-83-208-2615-9
99.90 zł
84.92
Najniższa cena z 30 dni: 84.92
99.90
liczba egzemplarzy:

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym, oprócz osadzenia w różnorodnych ramach koncepcyjnych i teoretycznych, autorka pokazuje wyniki badań zarówno światowych, jak i polskich badaczy, a także próbuje dokonać pewnych podsumowań. Tam, gdzie polski trzeci sektor jest nieco odmienny, pokazuje w szczególności owe różnice, jak również wyjaśnia ich przyczyny. W każdym rozdziale Czytelnik znajdzie także różne konkretne przykłady zachodzących procesów i zjawisk w organizacjach pozarządowych lub w ich otoczeniu, które przybliżają omawiane zagadnienia. W pierwszym rozdziale omówiono zmiany, jakie zaszły w ostatnich trzydziestu latach w rozumieniu, czym są organizacje pozarządowe, oraz przedstawiono dowody ich stopniowej hybrydyzacji. W drugim rozdziale omówiono światowe megatrendy, które wpływają na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i transformują je. Dużo uwagi poświęcono także procesom upodabniania się organizacji pozarządowych do przedsiębiorstw. Trzeci rozdział dotyczy przede wszystkim tradycyjnych funkcji pełnionych przez organizacje pozarządowe. Prezentuje także zmiany w realizacji tych funkcji. Rozdział czwarty poświęcono w całości dysfunkcjom i nieprawidłowościom zarządzania organizacjami pozarządowym. Rozdział piąty dotyczy zmagania się organizacji z paradoksami. Na koniec rozdziału autorka przybliża dwa dominujące w literaturze przedmiotu modele radzenia sobie z paradoksami w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.

Monografia jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do badaczy trzeciego sektora, jego liderów, ale także wszystkich tych, którym nie jest obca troska o rozwój i powodzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. 

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, trzeci sektor, wyzwania, zmagania i paradoksy, teoria krytyczna

Publikacja, choć koncentruje się na problematyce zarządzania, to w istocie jest dziełem przekrojowym – zbierającym dorobek kilku dyscyplin naukowych. Jest to pierwszy i najważniejszy, w mojej ocenie, walor tej publikacji, ponieważ przez to jest ona naprawdę unikalna – przynajmniej na polskim rynku naukowym. Pokazuje, że współcześnie niemożliwe jest zamknięcie rozważań dotyczących trzeciego sektora wyłącznie w ramach jednej dyscypliny – zwłaszcza jeśli mają one postać publikacji książkowej dającej autorom możliwość szerokiej analizy.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Makowskiego, prof. SGH

 

Mimo licznych prac i coraz większej popularności badań nad organizacjami pozarządowymi wiedza na ich temat wciąż jest fragmentaryczna i niewystarczająca, zwłaszcza w kontekście pojawiania się problemów i nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W tę właśnie lukę poznawczą wpisuje się niniejsza monografia, podejmując dyskusję nad trzecim sektorem w sposób holistyczny, uwzględniający nie tylko procesy zachodzące w organizacjach pozarządowych, ale też megatrendy i czynniki wpływające na zmiany w funkcjonowaniu tych organizacji i zarządzaniu nimi. Szczególnie należy docenić, że autorka skupia się na wyzwaniach i dysfunkcjach organizacji pozarządowych, odkrywając tym samym ich „ciemną stronę”.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

Wstęp

Rozdział 1
W STRONĘ HYBRYDYZACJI FORM I ZACIERANIA GRANIC MIĘDZYSEKTOROWYCH
1.1. Ukryte wymiary terminologii
1.2. Granice rozumienia i hybrydyzacja
1.3. Stabilizacja form organizacyjnych
1.4. W kierunku organizacji społecznego celu

Rozdział 2
JEŹDŹCY APOKALIPSY CZY FORPOCZTY GŁĘBOKICH ZMIAN STRUKTURALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
2.1. Neoliberalizm
2.2. Neokolonializm i perspektywa postkolonialna
2.3. Trzeci sektor jak biznes
2.4. Projektyzacja

Rozdział 3
ZMIANY I KRYTYKA FUNKCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
3.1. Tradycyjne rozumienie funkcji organizacji pozarządowych
3.2. Krytyka tradycyjnych funkcji organizacji trzeciego sektora
3.3. Wyłanianie się antyfunkcji organizacji pozarządowych
3.4. Dystopijna przyszłość organizacji czy świadomy wybór ścieżki realizacji trzeciosektorowych funkcji

Rozdział 4
CIEMNA STRONA TRZECIEGO SEKTORA – NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
4.1. Grzech pierworodny 
4.2. Wartości, misje i odpowiedzialność
4.3. Problemy przywództwa i sukcesji w organizacjach
4.4. Dysfunkcje i wyzwania w kierowaniu ludźmi
4.5. Niepowodzenia i ryzyka związane ze współpracą

Rozdział 5
PARADOKSY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ 
5.1. Paradoksy zdolności organizacyjnych 
5.2. Napięcia między celami społecznymi a komercyjnymi w przedsiębiorstwach społecznych
5.3. Paradoks efektu odwrócenia 
5.4. Rozwiązywanie paradoksów zarządzania organizacjami pozarządowymi 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków i przykładów

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – dziekan Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi międzynarodowe badania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również różnorodnych form i struktur kształtujących się w społeczeństwie obywatelskim. Zajmuje się także projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania dla instytucji krajowych i międzynarodowych. Przewodnicząca międzywydziałowej Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, a także członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk. Brała udział (w tym jako kierownik) w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie funkcjonowania sektora publicznego i pozarządowego. Jest czynną badaczką jakościową, w badaniach wykorzystuje w szczególności obserwacje, wywiady indywidulane i grupowe oraz metodologię action research.

ORCID 0000-0002-4432-3560

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł