Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi

Ewa Bogacz-Wojtanowska
ISBN: 978-83-208-2592-3
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
99.90
Zapytaj

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym, oprócz osadzenia w różnorodnych ramach koncepcyjnych i teoretycznych, autorka pokazuje wyniki badań zarówno światowych jak i polskich badaczy, a także próbuje dokonać pewnych podsumowań. Tam, gdzie polski trzeci sektor jest nieco odmienny, pokazuje w szczególności owe różnice, jak również wyjaśnia ich przyczyny. W każdym rozdziale Czytelnik znajdzie także różne konkretne przykłady zachodzących procesów i zjawisk w organizacjach pozarządowych lub w ich otoczeniu, które przybliżają omawiane zagadnienia. W pierwszym rozdziale omówiono zmiany, jakie zaszły w ostatnich trzydziestu latach w rozumieniu, czym są organizacje pozarządowe, oraz przedstawiono dowody ich stopniowej hybrydyzacji. W drugim rozdziale omówiono światowe megatrendy, które wpływają na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i transformują je. Dużo uwagi poświęcono także procesom upodabniania się organizacji pozarządowych do przedsiębiorstw. Trzeci rozdział dotyczy przede wszystkim tradycyjnych funkcji pełnionych przez organizacje pozarządowe. Prezentuje także zmiany w realizacji tych funkcji. Rozdział czwarty poświęcono w całości dysfunkcjom i nieprawidłowościom zarządzania organizacjami pozarządowym. Rozdział piąty dotyczy zmagania się organizacji z paradoksami. Na koniec rozdziału autorka przybliża dwa dominujące w literaturze przedmiotu modele radzenia sobie z paradoksami w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.

Monografia jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do badaczy trzeciego sektora, jego liderów, ale także wszystkich tych, którym nie jest obca troska o rozwój i powodzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. 

Publikacja, choć koncentruje się na problematyce zarządzania, to w istocie jest dziełem przekrojowym – zbierającym dorobek kilku dyscyplin naukowych. Jest to pierwszy i najważniejszy, w mojej ocenie, walor tej publikacji, ponieważ przez to jest ona naprawdę unikalna – przynajmniej na polskim rynku naukowym. Pokazuje, że współcześnie niemożliwe jest zamknięcie rozważań dotyczących trzeciego sektora wyłącznie w ramach jednej dyscypliny – zwłaszcza jeśli mają one postać publikacji książkowej dającej autorom możliwość szerokiej analizy.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Makowskiego, prof. SGH

 

Mimo licznych prac i coraz większej popularności badań nad organizacjami pozarządowymi wiedza na ich temat wciąż jest fragmentaryczna i niewystarczająca, zwłaszcza w kontekście pojawiania się problemów i nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W tę właśnie lukę poznawczą wpisuje się niniejsza monografia, podejmując dyskusję nad trzecim sektorem w sposób holistyczny, uwzględniający nie tylko procesy zachodzące w organizacjach pozarządowych, ale też megatrendy i czynniki wpływające na zmiany w funkcjonowaniu tych organizacji i zarządzaniu nimi. Szczególnie należy docenić, że autorka skupia się na wyzwaniach i dysfunkcjach organizacji pozarządowych, odkrywając tym samym ich „ciemną stronę”.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – dziekan Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi międzynarodowe badania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również różnorodnych form i struktur kształtujących się w społeczeństwie obywatelskim. Zajmuje się także projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania dla instytucji krajowych i międzynarodowych. Przewodnicząca międzywydziałowej Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, a także członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk. Brała udział (w tym jako kierownik) w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie funkcjonowania sektora publicznego i pozarządowego. Jest czynną badaczką jakościową, w badaniach wykorzystuje w szczególności obserwacje, wywiady indywidulane i grupowe oraz metodologię action research.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł