Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Elżbieta Szymańska
ISBN: 978-83-208-2434-6
Liczba stron: 250
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Przedmiot niniejszej pracy stanowi problematyka innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Dynamiczne zmiany systemowe, które zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych, przyczyniają się do wzrostu znaczenia przedsiębiorstw usługowych, zatem w nich powinno się upatrywać możliwości rozwoju gospodarczego. Głównym celem dociekań badawczych było opracowanie koncepcji modelu innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego oraz odniesienie go do koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia do kreowania wzorców sprzyjających podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, które zwykle reprezentują niższy poziom innowacyjności, niż przedsiębiorstwa produkcyjne, dla których zestaw wytycznych, głównie związanych z wprowadzaniem nowych technologii, został stosunkowo szeroko opisany w literaturze. Podjęta perspektywa badawcza i konstrukcja opracowania stanowią o oryginalności publikacji, zwłaszcza że tego rodzaju podejście do innowacyjności przedsiębiorstw nie posiada bogatej literatury. Wprawdzie ostatnie dekady obfitują w liczne opracowania na temat innowacji, jednak problematyka jest na tyle istotna, że istnieją znaczące przesłanki do jej pogłębiania. 

Wstęp
 
Rozdział 1.  Istota innowacji i ich rola w gospodarce
1.1. Pojęcie innowacji
1.2. Ewolucja teorii innowacji
1.3. Twórcza  destrukcja jako czynnik  sprawczy innowacji
1.4. Współczesne badania innowacji
1.5. Klasyfikacja innowacji
 
Rozdział 2. Znaczenie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy
2.1. Pojęcie wiedzy i jej znaczenie
2.2. Istota i struktura gospodarki opartej na wiedzy
2.3. Strategie wdrażania gospodarki opartej na wiedzy
2.4. Rola innowacji w systemie gospodarki opartej na wiedzy
 
Rozdział 3. Rozwój sektora usług i znaczenie przedsiębiorstw usługowych
3.1. Definiowanie usług i przedsiębiorstw usługowych
3.2. Istota i specyfika przedsiębiorstw usługowych
3.3. Rola  usług w gospodarce
3.4. Sektor usług jako element gospodarki światowej w dobie pandemii SARS-CoV-2
 
Rozdział 4. Metodyka badań i dobór próby badawczej
4.1. Procedura badawcza
4.2. Metody i narzędzia zastosowane w procesie badawczym
4.3. Dobór próby badawczej
 
Rozdział 5. Prezentacja wyników badań
5.1. Analiza porównawcza rankingów innowacyjności i innowacyjnych przedsiębiorstw
5.2. Popytowa i podażowa perspektywa innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego – wyniki badań ilościowych
5.3. Próba oceny wpływu pandemii SARS-CoV-2 na tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – wyniki badań jakościowych
 
Rozdział 6. Koncepcja modelu innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego
6.1. Założenia do budowy modelu innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego
6.2. Autorski model innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego
6.3. Studia przypadków innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych
6.3.1. Studium przypadku: Meituan – najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe
6.3.2. Studium przypadku: Wrocławki Park Technologiczny
 
Zakończenie
 
Literatura
 
Summary
 
Aneksy
 
Elżbieta Szymańska
Elżbieta Szymańska

Elżbieta Szymańska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Białostockiej. Prowadzi badania w dyscyplinach naukowych – ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Do jej głównych zainteresowań należy innowacyjność przedsiębiorstw (teoria innowacji, procesy innowacyjne, zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw usługowych. Drugim obszarem zainteresowań są zrównoważony rozwój (głównie zrównoważona turystyka) oraz ekonomia społeczna w kontekście działalności organizacji pozarządowych (teorii rozwoju NGO-sów i zarządzania tymi organizacjami). Jest autorką lub współautorką licznych publikacji naukowych, wśród których za najważniejsze należy uznać autorskie oraz współautorskie monografie oraz artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto uczestniczyła w charakterze kierownika, eksperta lub współwykonawcy w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. Ma doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, które nabyła podczas zarządzania podmiotami gospodarczymi: biurem podróży, placówką oświaty pozaszkolnej oraz dwoma ośrodkami wypoczynkowymi. Była i jest aktywnym członkiem naukowych i branżowych organizacji pozarządowych,  Dwukrotnie zasiadała w społecznych gremiach doradczych rządu – Społecznej Radzie Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz w Zespole ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki przy Wicepremierze RP. W uznaniu zasług na polu działalności społecznej została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł