Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Elżbieta Szymańska
ISBN: 978-83-208-2434-6
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90
Zapytaj

Przedmiot niniejszej pracy stanowi problematyka innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Dynamiczne zmiany systemowe, które zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych, przyczyniają się do wzrostu znaczenia przedsiębiorstw usługowych, zatem w nich powinno się upatrywać możliwości rozwoju gospodarczego. Głównym celem dociekań badawczych było opracowanie koncepcji modelu innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego oraz odniesienie go do koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia do kreowania wzorców sprzyjających podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, które zwykle reprezentują niższy poziom innowacyjności, niż przedsiębiorstwa produkcyjne, dla których zestaw wytycznych, głównie związanych z wprowadzaniem nowych technologii, został stosunkowo szeroko opisany w literaturze. Podjęta perspektywa badawcza i konstrukcja opracowania stanowią o oryginalności publikacji, zwłaszcza że tego rodzaju podejście do innowacyjności przedsiębiorstw nie posiada bogatej literatury. Wprawdzie ostatnie dekady obfitują w liczne opracowania na temat innowacji, jednak problematyka jest na tyle istotna, że istnieją znaczące przesłanki do jej pogłębiania. 

Elżbieta Szymańska
Elżbieta Szymańska

Elżbieta Szymańska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Białostockiej. Prowadzi badania w dyscyplinach naukowych – ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Do jej głównych zainteresowań należy innowacyjność przedsiębiorstw (teoria innowacji, procesy innowacyjne, zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw usługowych. Drugim obszarem zainteresowań są zrównoważony rozwój (głównie zrównoważona turystyka) oraz ekonomia społeczna w kontekście działalności organizacji pozarządowych (teorii rozwoju NGO-sów i zarządzania tymi organizacjami). Jest autorką lub współautorką licznych publikacji naukowych, wśród których za najważniejsze należy uznać autorskie oraz współautorskie monografie oraz artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto uczestniczyła w charakterze kierownika, eksperta lub współwykonawcy w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. Ma doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, które nabyła podczas zarządzania podmiotami gospodarczymi: biurem podróży, placówką oświaty pozaszkolnej oraz dwoma ośrodkami wypoczynkowymi. Była i jest aktywnym członkiem naukowych i branżowych organizacji pozarządowych,  Dwukrotnie zasiadała w społecznych gremiach doradczych rządu – Społecznej Radzie Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz w Zespole ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki przy Wicepremierze RP. W uznaniu zasług na polu działalności społecznej została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł