Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Lidia Kuczewska, Robert Nowacki
ISBN: 978-83-208-2223-6
Liczba stron: 206
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90 zł
46.67
liczba egzemplarzy:

Współcześnie w sektorze usług coraz większego znaczenia nabierają usługi biznesowe. Ich rozwój wiąże się z coraz szerszym stosowaniem outsourcingu. Autorzy podjęli próbę zidentyfikowania przejawów innowacyjności usług biznesowych jako czynników podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz motywów i zakresu korzystania z tych usług przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku. Ocenili także zasady współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi biznesowe i korzystającymi z tych usług oraz wskazali sposoby jej doskonalenia.

 

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką innowacyjności i usług biznesowych, a także środowisk naukowych oraz podmiotów świadczących i nabywających takie usługi.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Istota, funkcje i znaczenie usług biznesowych w polskiej gospodarce
1.1. Istota i zakres usług biznesowych
1.2. Funkcje usług biznesowych
1.3. Usługi biznesowe w polskiej gospodarce

 

2. Konkurencyjność przedsiębiorstw – przejawy, uwarunkowania, mierniki, instrumenty
2.1. Istota konkurencji
2.2. Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw
2.3. Kreowanie konkurencyjności – mierniki i instrumenty
2.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce w świetle wyników badania własnego

 

3. Innowacje jako narzędzie konkurowania w usługach
3.1. Specyfika innowacji usługowych
3.2. Innowacje w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw
3.3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych w Polsce

 

4. Innowacyjność usług biznesowych w świetle wyników badań własnych
4.1. Oferta i strategie konkurowania firm biznesowych
4.2. Przejawy, poziom i źródła innowacyjności firm biznesowych
4.3. Cele i efekty podnoszenia innowacyjności usług biznesowych
4.4. Czynniki sprzyjające i bariery ograniczające możliwości zwiększa¬nia innowacyjności usług biznesowych

 

5. Wykorzystanie innowacyjnych usług biznesowych w procesach konkurowania
5.1. Ocena poziomu innowacyjności usług biznesowych przez ich nabywców
5.2. Korzyści osiągane z nabywania usług biznesowych
5.3. Usługi biznesowe na tle innych instrumentów konkurowania
5.4. Usługi biznesowe w kształtowaniu konkurencyjności przedsię¬biorstw

 

6. Współpraca przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe i ich klientów
6.1. Ocena dotychczasowych zasad współpracy
6.2. Czynniki sprzyjające dobrej współpracy
6.3. Czynniki ograniczające współpracę
6.4. Możliwości doskonalenia współpracy

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Kurier 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł