Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Elwira Gross-Gołacka, Bartłomiej Jefmański, Paulina Spałek
ISBN: 978-83-208-2379-0
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90 zł
33.92
Najniższa cena z 30 dni: 33.92
liczba egzemplarzy:

Monografia (…) stanowi istotną pozycję na rynku wydawniczym. Będzie ona przydatna zarówno dla osób prowadzących badania na temat kapitału intelektualnego organizacji, jak i studentów zgłębiających tę złożoną materię. Z kolei jej aplikacyjne elementy i prezentowane wyniki badań własnych Autorów powodują, iż powinna spotkać się również z zainteresowaniem praktyków zarządzania, a w szczególności w kontekście analiz i dyskusji nad problemami rozwoju kapitału intelektualnego organizacji w warunkach turbulentnych zmian ich otoczenia. 

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, dr h. c. mult.

(…) monografia stanowi interesujące podejście do badań nad kapitałem intelektualnym organizacji (…). Ważne jest przy tym włączenie w te rozważania kwestii związanych z zarządzaniem różnorodnością. Zestawienie dwóch tak istotnych dla współczesnych organizacji zagadnień stanowi nowum w badaniach nad kapitałem intelektualnym, dostarczając cennej wiedzy zarówno dla naukowców zajmujących się tą problematyką, studentów, jak i praktyków – menedżerów i osób odpowiedzialnych za projektowanie interwencji publicznej kierowanej do przedsiębiorstw. Jej dużą zaletą jest interdyscyplinarność. 

z recenzji wydawniczej dr hab. Justyny Wiktorowicz, prof. UŁ

Wstęp

 
1. Kapitał intelektualny – pojęcie, znaczenie, podejścia 
Wprowadzenie 
1.1. Geneza kapitału intelektualnego 
1.2. Pojęcie kapitału intelektualnego 
1.3. Kategoryzacja kapitału intelektualnego 
1.4. Znaczenie elementów składowych kapitału intelektualnego
dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce – wyniki badania 
1.4.1. Znaczenie części składowych kapitału ludzkiego
dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 
1.4.2. Znaczenie elementów składowych kapitału organizacyjnego
dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 
1.4.3. Znaczenie elementów składowych kapitału relacyjnego
dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Podsumowanie rozdziału 

2. Metody identyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego 
Wprowadzenie 
2.1. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metod finansowych 
2.1.1. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej 
2.1.2. Wskaźnik Q-Tobina 
2.1.3. Metoda skalkulowanej wartości niematerialnej – CIV 
2.1.4. Metoda KCETM 
2.1.5. Metoda VAICTM 
2.2. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metod niefinansowych 
2.2.1. Navigator Skandii 
2.2.2. Monitor Aktywów Niematerialnych 
2.2.3. Zrównoważona Karta Wyników 
2.3. Identyfi kacja wskaźników kapitału intelektualnego – na przykładzie hierarchicznej analizy procesu 
Podsumowanie rozdziału 

3. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich a kapitał intelektualny 
Wprowadzenie 
3.1. Zakresy znaczeniowe różnorodności 
3.2. Zakresy znaczeniowe kapitału intelektualnego 
3.3. Zarządzanie różnorodnością i korzyści z niej wynikające 
3.4. Zarządzanie różnorodnością i jej wkład w tworzenie kapitału intelektualnego organizacji 
3.5. Kapitał intelektualny a różnorodność zasobów ludzkich w organizacji w świetle badań 
3.5.1. Korzyści, które może przynieść organizacji zarządzanie różnorodnością 
3.5.2. Wpływ różnorodności zasobów ludzkich w organizacji na poziom kapitału intelektualnego 
Podsumowanie rozdziału 

Zakończenie 

Aneks 1
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne 

Bibliografia 

 

Elwira Gross-Gołacka

Dr hab. Elwira Gross-Gołacka – zajmuje się tematyką zarządzania różnorodnością i zróżnicowanymi zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem jakością w administracji. Wieloletni praktyk w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących zarządzania i rynku pracy. Wykładowczyni i szkoleniowiec. Autorka i redaktorka ponad 60 publikacji na temat zarządzania różnorodnością oraz zarządzania jakością w administracji. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ i UE. Obecnie Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania. Jej motto: Dzisiaj różnorodność pracowników to więcej kreatywności – to droga do sukcesu firmy (www.roznorodnosc.pl).

Bartłomiej Jefmański

Dr Bartłomiej Jefmański – doktor nauk ekonomicznych, statystyk, analityk danych. Specjalizuje się w pomiarze zjawisk złożonych w ekonomii i zarządzaniu. Autor szkoleń, opracowań naukowych i prelekcji na konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych m.in. metodyce tworzenia indeksów kompozytowych. Opracowuje i realizuje projekty badawcze na zlecenie przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Jest autorem studiów wykonalności i analiz społeczno-gospodarczych. Stale współpracuje z przedsiębiorstwami.

Paulina Spałek

Mgr Paulina Spałek – asystent w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty związane z sektorem finansowym i przemysłowym oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka publikacji naukowych z zakresu konkurencyjności, innowacji i ekspansji kapitału międzynarodowego.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł