Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej

Magdalena Krzyżanowska-Celmer
ISBN: 978-83-208-2533-6
Liczba stron: 398
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
89.90 zł
76.42
Najniższa cena z 30 dni: 76.42
liczba egzemplarzy:

Książka stanowi analizę uwarunkowań kulturowych kompetencji przywódczych menedżerów-ekspatriantów w Chinach, która została przeprowadzona, w połączeniu z wynikami badań wtórnych i przeglądu literatury, na podstawie własnych badań zrealizowanych przez autorkę. Wyjątkowość publikacji polega na wskazaniu tych kompetencji przywódczych, które są uwarunkowane wartościami konfucjańskimi, uznanymi za dominujące w Państwie Środka. Zaprezentowane wyniki i wnioski mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do kompetencji przywódczych w wielu krajach konfucjańskich, gdyż cywilizacja konfucjańska obejmuje około 1/3 ludzkości. Szczególnie cenne jest kompleksowe omówienie opracowanego modelu kultury w krajach Azji konfucjańskiej oraz modelu kompetencji przywódczych uwarunkowanych wartościami konfucjańskimi, które są autorskimi rozwiązaniami autorki. 

Książka jest skierowana do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, a zwłaszcza tych, którzy zarządzają zespołami międzynarodowymi, których członkami są przedstawiciele krajów Azji konfucjańskiej, którzy planują lub już obecnie pracują w Chinach lub innym kraju Azji konfucjańskiej. Ponadto książka może być cennym źródłem wiedzy dla profesjonalistów HR, którzy rekrutują menedżerów na misje zagraniczne do Chin lub innych krajów Azji konfucjańskiej, a także dbają o ich rozwój. Książka jest również przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem, a w szczególności zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Wprowadzenie

 

1. Kultura i jej znaczenie w zarządzaniu organizacjami

1.1. Istota kultury i rozwój nurtu kulturowego w zarządzaniu

1.2. Podstawy teoretyczne kultury organizacyjnej

1.2.1. Nurty i paradygmaty w badaniach dotyczących kultury organizacyjnej

1.2.2. Wartości jako składnik kultury organizacyjnej

1.2.3. Miejsce wartości w modelach i typologiach kultur organizacyjnych

1.2.4. Znaczenie funkcji kultury organizacyjnej w kontekście kompetencji przywódczych

1.3. Znaczenie kultury narodowej w kontekście zarządzania międzynarodowego

1.3.1. Geneza i rozwój porównawczych badań międzykulturowych

1.3.2. Kultura jako zmienna w zarządzaniu międzynarodowym

1.3.3. Podejścia strategiczne w zarządzaniu międzynarodowym

1.3.4. Typologie i wymiary narodowych kultur organizacyjnych

 

2. Model kultury w krajach Azji konfucjańskiej

2.1. Kraje Azji konfucjańskiej i rozwój gospodarczy

2.2. Wymiary kultury w krajach Azji konfucjańskiej

2.2.1. Dystans władzy

2.2.2. Status przypisany a osiągnięty

2.2.3. Ceremonialność

2.2.4. Kolektywizm

2.2.5. Męskość i kobiecość

2.2.6. Unikanie niepewności w sytuacjach nowych, nieznanych lub niepewnych

2.2.7. Partykularyzm w stosunkach międzyludzkich

2.2.8. Powściągliwość

2.2.9. Całościowość i umiarkowana wycinkowość w sposobie angażowania się

2.2.10. Szeroki kontekst i/lub wysokokontekstowość

2.2.11. Wymiary związane z koncepcją czasu

2.2.12. Orientacja na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

2.2.13. Orientacja długo- i krótkoterminowa

2.2.14. Protransakcyjność, umiarkowana protransakcyjność oraz propartnerskość

2.2.15. Wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność / napastliwość i harmonia

2.2.16. Asertywność

2.2.17. Podsumowanie

2.3. Modele kultur organizacyjnych i dominujące wartości kulturowe w krajach Azji konfucjańskiej

2.4. Cechy konfucjańskiego modelu zarządzania

2.4.1. Hierarchia i porządek społeczny

2.4.2. Koncepcja poszerzonej rodziny

2.4.3. Paternistyczny styl przywództwa

 

3. Ekspatrianci jako podmiot mobilności zawodowej na świecie

3.1. Zjawisko ekspatriacji na tle współczesnych trendów migracyjnych

3.2. Zagadnienie ekspatriacji i przegląd badań empirycznych

3.2.1. Cele misji zagranicznych i ich rodzaje

3.2.2. Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjująca

3.2.3. Inne formy kontraktów zagranicznych względem tradycyjnej ekspatriacji

3.2.4. Typologie menedżerów międzynarodowych i definicja pojęcia ekspatrianta

3.3. Wyzwania i problemy związane z ekspatriacją

3.4. Zjawisko ekspatriacji w Chińskiej Republice Ludowej

 

4. Kompetencje przywódcze ekspatriantów

4.1. Podstawy teoretyczne zagadnienia kompetencji

4.1.1. Struktura i cechy kompetencji

4.1.2. Typologie i klasyfikacje kompetencji

4.2. Kompetencje współczesnego przywódcy

4.2.1. Istota i cechy przywództwa

4.2.2. Ewolucja postrzegania przywództwa

4.3. Unikatowe kompetencje menedżerów ekspatriantów

4.3.1. Psychologiczne cechy menedżerów ekspatriantów

4.3.2. Inne kompetencje menedżerów ekspatriantów

4.4. Kompetencje przywódcze w organizacji w Chińskiej Republice Ludowej

 

5. Czynniki kulturowe kompetencji przywódczych ekspatriantów w Chińskiej Republice Ludowej

5.1. Główne kierunki światopoglądowe w Chińskiej Republice Ludowej

5.2. Podstawowe założenia myśli Konfucjusza

5.2.1. Konfucjańska moralność

5.2.2. Idea posłuszeństwa

5.2.3. Cesarze jako Synowie Niebios

5.2.4. Harmonia jednostki, społeczeństwa i świata

5.2.5. Koncepcja rodziny i państwa

5.3. Światopogląd konfucjański w kontekście chińskiego przywództwa

5.3.1. Przywódca jako junzi i troskliwy ojciec o niepodważalnym autorytecie

5.3.2. Chiński mechanizm wymiany społecznej

5.3.3. Guanxi w relacji przełożony–podwładny

5.3.4. „Rządy człowieka” kontra „rządy prawa”

5.4. Kompetencje przywódcze menedżerów ekspatriantów uwarunkowane wartościami konfucjańskimi

5.4.1. Metodyka badań empirycznych

5.4.2. Wartości kulturowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Chinach

5.4.3. Kompetencje przywódcze w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Chinach

5.4.4. Kompetencje przywódcze menedżerów ekspatriantów w Chinach

5.4.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

 

Zakończenie

Bibliografia

Magdalena Krzyżanowska-Celmer
Magdalena Krzyżanowska-Celmer

Magdalena Krzyżanowska-Celmer – absolwentka polskich i zagranicznych uczelni, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej; Jiao Tong University w Szanghaju, gdzie ukończyła studia MBA. Ponadto, absolwentka wielu studiów podyplomowych z zakresu strategicznego zarządzania (Levinson Institute w Bostonnie), zarządzania zasobami ludzkimi (SGH), dziennikarstwa i zarządzania informacją (Uniwersytet Warszawski). Posiada również międzynarodowe certyfikaty w zakresie coachingu, AC/DC, Extended Disc, Hogan Personality Assessment. Od ponad dwudziestu lat ściśle związana z praktyką biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacją w organizacjach międzynarodowych, głównie amerykańskich i skandynawskich. Zarządzała zespołami międzynarodowymi m.in. we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Włoszech, Turcji, Chinach. Ostatnie lata spędziła w Chinach (Szanghaju), gdzie w 2015 r. założyła DucoPoint Business Consulting i prowadzi działalność doradczo-szkoleniową wspólnie z lokalnymi partnerami biznesowymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, coachingu biznesowego, AC/DC. Jej zainteresowania badawcze i naukowe to kompetencje kadry menedżerskiej oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym, a zwłaszcza azjatyckie modele zarządzania przedsiębiorstwem.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł