Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Marcin Jakubiec
ISBN: 978-83-208-2439-1
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem prezentowanej monografii jest przeprowadzenie oceny wykorzystania założeń koncepcji Lean Management oraz jej instrumentów na publicznych uczelniach akademickich w Polsce oraz wskazanie dalszych możliwości jej implementacji. Zainteresowanie tematyką koncepcji doskonalenia, w tym Lean Management jako obszarem badawczym w ramach szkolnictwa wyższego i zarządzania uczelnią wzrosło wraz z powstaniem koncepcji New Public Management (NPM). Koncepcja NPM podkreślała nastawienie administracji na skuteczność działania, ekonomiczną wydajność, jakość oraz wyniki.
Na strukturę monografii składa się pięć rozdziałów teoretyczno-poznawczo-empirycznych. Dwa pierwsze rozdziały tworzą część teoretyczno-poznawczą monografii, trzy kolejne składają się na część empiryczną. Badania zrealizowano z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. W konkluzji autor monografii przedstawił wkład zrealizowanych badań w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości oraz rekomendacje dla zarządzających uczelniami w zakresie podjętej tematyki.

 

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania i doskonalenia procesów i usług na
uczelni
1.1. Doskonalenie jakości zarządzania na uczelni 
1.2. Systemowe zarządzanie przez jakość (Total Quality Management) 
1.3. Zarządzanie poprzez model doskonałości EFQM 
1.4. Znormalizowany system zarządzania 
1.5. Doskonalenie procesów i usług na uczelni w kontekście standardów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 

ROZDZIAŁ 2. Lean Management w zarządzaniu uczelnią
2.1. Rozwój koncepcji Lean Management i jej implementacja na uczelni 
2.2. Podejście procesowe jako kluczowy element we wdrażaniu Lean Management na uczelni
2.3. Mapowanie strumienia wartości jako główny instrument Lean Management

ROZDZIAŁ 3. Metodologia badań 
3.1. Założenia, cele i hipotezy badawcze
3.2. Narzędzie badawcze i wykorzystane metody analizy danych
3.3. Badanie pilotażowe i badanie właściwe 

ROZDZIAŁ 4. Wykorzystanie założeń Lean Management i jej instrumentów na publicznych uczelniach akademickich w Polsce 
4.1. Bariery, marnotrawstwo i doskonalenie systemu zarządzania uczelnią 
4.2. Wykorzystanie i ocena wybranych instrumentów Lean Management 
4.3. Realizacja elementów kultury Lean Management na badanych uczelniach 

ROZDZIAŁ 5. Relacje pomiędzy elementami kultury Lean Management i modułami zarysu modelu zarządzania publiczną uczelnią akademicką
5.1. Identyfikacja założeń koncepcji zarządzania uczelniami
5.2. Ocena ważności modułów zarysu modelu zarządzania publiczną uczelnią akademicką 
5.3. Elementy kultury Lean Management a moduły zarysu modelu zarządzania publiczną uczelnią akademicką

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis rysunków 
Spis tabel 
Załącznik 

Marcin Jakubiec
Marcin Jakubiec

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2012 r. W pracy dydaktycznej i badawczej zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem jakością, w tym: koncepcjami, metodami oraz narzędziami zarządzania i doskonalenia jakości, systemami zarządzania jakością; w ostatnich latach jego praca naukowa skoncentrowana jest na wykorzystaniu koncepcji Lean Management i jej instrumentów w zarządzaniu uczelnią. Jest autorem i współautorem ponad 110 publikacji, wśród których znajdują się monografie naukowe i artykuły w czasopismach międzynarodowych. Doskonaląc warsztat dydaktyczno-badawczy, współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami Podbeskidzia. Wykłada na uczelniach w Hiszpanii, Czechach i na Słowacji. Ma doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami. Pełnił funkcję dyrektora Biura Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej i członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy Polskiej Akademii Nauk – Oddział Katowice. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł