Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Leki - od odkrycia do pacjenta. Wymiary zarządzania systemem

Marcin Czech
ISBN: 978-83-208-2500-8
Liczba stron: 250
Rok wydania: wrzesień 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

Obecnie w Polsce nie ma książki obejmującej w sposób kompleksowy i uwzględniającej interdyscyplinarne podejście do specyfiki procesu organizacji i funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, procesu zarządzania systemowego w ochronie zdrowia w kontekście procesu farmakoterapii. Recenzowana książka jest publikacją naukową łączącą w sobie w jedną całość interdyscyplinarne podejście i wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych i ekonomicznych. Z tego też powodu jest to, moim zdaniem, innowacyjny i unikalny podręcznik, wypełniający lukę w tej dziedzinie na rynku polskim. Nie znam innego autora, który miałby tak duże doświadczenie praktyczne i wiedzę w zakresie procesów zarządzani farmakoterapią w naszym kraju. 

Dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Recenzowana książka stanowi bardzo interesujące studium systemu zarządzania lekami, które autor odnosi do zarejestrowanych produktów leczniczych, czyli do produktów dopuszczonych do obrotu. Autor podejmuje w książce ambitne wyzwanie całościowej oceny systemu i możliwości zarządczych, w które włączone jest użycie produktów leczniczych, oraz podejmuje kwestie leżące w interdyscyplinarnym obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych i ekonomicznych. Przez swój interdyscyplinarny charakter książka powinna zainteresować ekonomistów, menedżerów (zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego wszystkich szczebli), farmaceutów, lekarzy i innych profesjonalistów medycznych, socjologów, psychologów, biotechnologów, biologów, chemików, informatyków, prawników oraz wszystkich innych zainteresowanych rozwojem sektora opieki zdrowotnej. 

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Uniwersytet Łódzki

Marcin Czech
Marcin Czech

Marcin Czech jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowcą i profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), skończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, jest absolwentem programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Collegium Medicum UKSW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytecie w Sofii i na Uniwersytecie w Astanie. Zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, jest członkiem Rady Naukowej oraz zasiada w Komisji Etyki Instytutu. 
W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest autorem ponad 300 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 150 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, grup roboczych, rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki, Agencji Badań Medycznych), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC, w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 roku zajął 3 miejsce. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł