Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Leki - od odkrycia do pacjenta. Wymiary zarządzania systemem

Marcin Czech
ISBN: 978-83-208-2500-8
Liczba stron: 250
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

W książce podejmowany jest temat zarządzania systemem ochrony zdrowia w tej jego części, w której stosowane są leki. Uwzględniono specyfikę farmakoterapii jako integralnej części systemu, opierając się na podejściu interdyscyplinarnym. Opisano „drogę” produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce oraz medycynie naprawczej od ich odkrycia, poprzez procesy rozwojowe, w tym badania kliniczne i rejestrację do refundacji, do ich zastosowania przez pacjenta. Omówiono branżę farmaceutyczną z perspektywy polskiej i międzynarodowej, z uwzględnieniem jej odmienności wyrażonej m.in. wysokim poziomem innowacyjności. Nie pominięto kwestii bezpieczeństwa terapii, w tym niepożądanych działań leków.

Wymiar strategiczny objął analizę priorytetów w zakresie polityki lekowej, demografii i epidemiologii. Efektywne zarządzanie farmakoterapią zarówno na poziomie centralnym, jak i w skali mikroekonomicznej zależy od dostępnych zasobów: ludzkich, finansowych, rzeczowych, informacyjnych, intelektualnych oraz zastosowania specyficznych dla leków mechanizmów podejmowania decyzji obejmujących refundację, zastosowanie instrumentów dzielenia ryzyka czy monitorowania, takich jak rejestry lub dane typu real world evidence.

Przywołanie przykładów zastosowania narzędzi zarządczych w priorytetowych obszarach terapeutycznych takich jak onkologia, kardiologia, diabetologia, psychiatria, neurologia i choroby rzadkie zapewniło głębszy wgląd w najważniejsze specjalności medyczne z punktu widzenia zastosowania leków.

W opracowaniu czytelnik znajdzie analizę wyzwań przyszłości, które mają i będą miały coraz większe znaczenie dla zarządzania systemem z uwzględnieniem zastosowań leków, szczepionek i terapii zaawansowanych. Należą do nich: medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna, opieka koordynowana i koncepcja value-based healthcare, terapie genowe i komórkowe, pacjentocentryczność i zależna od zdrowia jakość życia.

W zakresie przedmiotowych rozważań odniesiono się także do globalnej pandemii COVID-19 wraz z rozwiązaniami dotyczącymi innowacyjnych szczepień ochronnych.

Podziękowania
Wstęp

1. Zarządzanie i jakość w systemie ochrony zdrowia
1.1. Zarządzanie i jakość – podstawowe definicje
1.2. Specyfika systemu ochrony zdrowia
1.3. Farmakoterapia jako integralna część sektora ochrony zdrowia

2. Leki
2.1. Produkt leczniczy – definicja
2.2. Prewencja chorób i medycyna naprawcza
2.3. Proces odkrycia i rozwoju. Badania kliniczne. Rejestracja
2.4. Oblicza innowacyjności
2.5. Przemysł farmaceutyczny na świecie, w Europie i w Polsce
2.6. Globalny i polski rynek farmaceutyczny dziś i jutro
2.7. Bezpieczeństwo lekowe państwa

3. Zarządzanie farmakoterapią jako częścią systemu ochrony zdrowia 
3.1. Priorytety zdrowotne, demografia i epidemiologia 
3.2. Polityka lekowa – podstawowe elementy 
3.3. Zasoby
3.3.1. Zasoby ludzkie (wiedza, kultura, informacja)
3.3.2. Zasoby finansowe. Wydatki na ochronę zdrowia z perspektywy gospodarki
3.3.3. Zasoby rzeczowe w ochronie zdrowia
3.3.4. Zasoby rynkowe, w tym kanały dystrybucji
3.3.5. Zasoby informatyczne i dotyczące danych
3.3.6. Własność intelektualna
3.4. Ceny i refundacja leków
3.4.1. Refundacja leków
3.4.2. Procesy podejmowania decyzji
3.4.3. Ocena technologii medycznych/lekowych
3.4.4. Farmakoekonomika
3.4.5. Instrumenty dzielenia ryzyka 
3.4.6. Mechanizmy optymalizacji kosztów farmakoterapii na poziomie centralnym
3.5. Bezpieczeństwo farmakoterapii i działania niepożądane leków
3.6. Monitorowanie procesu farmakoterapii – dane w systemie, rejestry, receptariusz szpitalny, unit-dose
3.7. Zarządzanie w wybranych obszarach terapeutycznych 
3.7.1. Onkologia
3.7.2. Kardiologia 
3.7.3. Diabetologia
3.7.4. Psychiatria 
3.7.5. Neurologia 
3.7.6. Specyfika chorób rzadkich

4. Wyzwania przyszłości
4.1. Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna
4.2. Opieka koordynowana i value-based healthcare
4.3. Terapie genowe i komórkowe
4.4. Pacjent w centrum uwagi
4.5. Zależna od zdrowia jakość życia (HRQoL) oraz wyniki leczenia raportowane przez pacjenta (PRO)
4.6. Wiedza zdrowotna społeczeństwa
4.7. Globalna pandemia w XXI wieku – COVID-19 i co dalej

Zakończenie
Bibliografia
Streszczenia
O autorze

Marcin Czech
Marcin Czech

Marcin Czech jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowcą i profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), skończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, jest absolwentem programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Collegium Medicum UKSW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytecie w Sofii i na Uniwersytecie w Astanie. Zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, jest członkiem Rady Naukowej oraz zasiada w Komisji Etyki Instytutu. 
W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest autorem ponad 300 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 150 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, grup roboczych, rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki, Agencji Badań Medycznych), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC, w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 roku zajął 3 miejsce. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł