Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

Marek Lisiński, Marek Szarucki
ISBN: 978-83-208-2432-2
eISBN: 978-83-208-2497-1
Liczba stron: 166
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
44.90
liczba egzemplarzy:

Jest to pierwsza tego typu książka na rynku wydawniczym w Polsce. W sposób kompleksowy omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości. Stanowi efekt dziesięcioletniej pracy Autorów w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, oparty na zrealizowanych grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, prezentacjach referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Część badawcza dotycząca analizy dorobku międzynarodowego w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu została zrealizowana w ramach w projektu badawczego pt. „Influence of organisation and management methodology on new theory development: The perspective of basic and applied research” realizowanego przez Marka Szaruckiego w School of Management, University College London, w ramach Programu im. Bekkera „Średniookresowa mobilność naukowców” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej (NAWA), grant nr PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001.

Monografia może być wykorzystywana przez studentów kierunków biznesowych, którzy są zainteresowani tą problematyką. Z pewnością zainteresuje młodych adeptów budowania warsztatu naukowego i badawczego, doktorantów wszystkich form kształcenia na studiach III stopnia. Z uwagi na podjęty problem badawczy omawiane zagadnienia będą stanowić również swoisty przewodnik dla praktyków zarządzania, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla i wszystkich tych, którzy w swej aktywności zawodowej nieustannie szukają nowych pomysłów rozwiązywania problemów zarządzania. 

Wstęp 

Rozdział 1. Analiza tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości 

1.1. Uwagi wstępne 
1.2. Operacjonalizacja pojęcia tożsamości w analizie nauk o zarządzaniu i jakości
1.3. Proces powstawania i kształtowania się ontologii nauk o zarządzaniu i jakości  jako warunek ustalenia jej tożsamości 
1.4. Analiza strukturalna tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości 
1.5. Analiza przyczynowa tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości 
1.6. Uwagi końcowe 

Rozdział 2. Natura metodologii nauk o zarządzaniu i jakości 

2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Metoda, metodyka, metodologia – ujęcie definicyjne 
2.3. Charakterystyka metodologii nauk o zarządzaniu i jakości jako subdyscypliny tych nauk 
2.4. Uwagi końcowe 

Rozdział 3. Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu i jakości 

3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Klasyfikacja paradygmatów nauk o zarządzaniu i jakości 
3.3. Pojęcie paradygmatu metodologicznego 
3.4. Analiza paradygmatów metodologicznych nauk o zarządzaniu i jakości  
3.5. Uwagi końcowe 

Rozdział 4. Problemy i metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości 

4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Pojęcia problemu i problemu badawczego 
4.3. Problem badawczy, naukowy i praktyczny w naukach o zarządzaniu i jakości 
4.4. Metody rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych 
4.5. Klasyfikator problemów badawczych i metod ich rozwiązywania w naukach o zarządzaniu i jakości 
4.6. Uwagi końcowe 

Rozdział 5. Typologia metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 

5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Przegląd typologii metod badawczych w naukach społecznych 
5.3. Wybrane typologie metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 
5.4. Uwagi końcowe 

Rozdział 6. Dobór metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 

6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Uwarunkowania filozoficzno-metodologiczne i metodyczne doboru metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 
6.3. Teoria decyzji jako teoretyczna podstawa formułowania koncepcji doboru metod badawczych 
6.4. Model koncepcji doboru metod w rozwiązywaniu problemów badawczych nauk o zarządzaniu i jakości 
6.5. Uwagi końcowe 

Zakończenie 

Bibliografia 

Spis rysunków 

Spis tabel 

 

Marek Lisiński
Marek Lisiński

Prof. dr hab. Marek Lisiński – profesor nauk ekonomicznych. Od 1971 r. związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie w ostatnim okresie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Członek Państwowej, później Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2003–2019. Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Seminarium Doktorskiego, Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Autor ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym monografii, artykułów naukowych podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

Marek Szarucki
Marek Szarucki

Dr hab. Marek Szarucki, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe. Uczestniczył w licznych przedsięwzięciach naukowo-badawczych, programach dydaktycznych i specjalistycznych kursach na uniwersytetach w Szwecji, Litwie, Czechach, Austrii, Rosji, USA czy Tajwanie. W roku 2019 zrealizował półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera ufundowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2015-2018 kierował projektem naukowo-badawczym „Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, motywach tworzenia mikroprzedsiębiorstw, zarządzaniu innowacjami oraz współpracy nauki z biznesem. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. „Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania”.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł