Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

Marek Lisiński, Marek Szarucki
ISBN: 978-83-208-2432-2
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90
Zapytaj

Jest to pierwsza tego typu książka na rynku wydawniczym w Polsce. W sposób kompleksowy omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości. Stanowi efekt dziesięcioletniej pracy Autorów w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, oparty na zrealizowanych grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, prezentacjach referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Część badawcza dotycząca analizy dorobku międzynarodowego w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu została zrealizowana w ramach w projektu badawczego pt. „Influence of organisation and management methodology on new theory development: The perspective of basic and applied research” realizowanego przez Marka Szaruckiego w School of Management, University College London, w ramach Programu im. Bekkera „Średniookresowa mobilność naukowców” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej (NAWA), grant nr PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001.

Monografia może być wykorzystywana przez studentów kierunków biznesowych, którzy są zainteresowani tą problematyką. Z pewnością zainteresuje młodych adeptów budowania warsztatu naukowego i badawczego, doktorantów wszystkich form kształcenia na studiach III stopnia. Z uwagi na podjęty problem badawczy omawiane zagadnienia będą stanowić również swoisty przewodnik dla praktyków zarządzania, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla i wszystkich tych, którzy w swej aktywności zawodowej nieustannie szukają nowych pomysłów rozwiązywania problemów zarządzania. 
Marek Lisiński
Marek Lisiński

Prof. dr hab. Marek Lisiński – profesor nauk ekonomicznych. Od 1971 r. związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie w ostatnim okresie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Członek Państwowej, później Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2003–2019. Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Seminarium Doktorskiego, Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Autor ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym monografii, artykułów naukowych podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

Marek Szarucki
Marek Szarucki

Dr hab. Marek Szarucki, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe. Uczestniczył w licznych przedsięwzięciach naukowo-badawczych, programach dydaktycznych i specjalistycznych kursach na uniwersytetach w Szwecji, Litwie, Czechach, Austrii, Rosji, USA czy Tajwanie. W roku 2019 zrealizował półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera ufundowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2015-2018 kierował projektem naukowo-badawczym „Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, motywach tworzenia mikroprzedsiębiorstw, zarządzaniu innowacjami oraz współpracy nauki z biznesem. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. „Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania”.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł