Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Andrzej Chochół, Olga Hnatyszak
ISBN: 978-83-208-2475-9
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Dodatkowe informacje: Kolor
39.90 zł
33.92
Najniższa cena z 30 dni: 33.92
liczba egzemplarzy:

Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W opinii autorów ocenę taką należałoby przeprowadzać na podstawie kryteriów związanych z oczekiwaniami różnych grup interesariuszy dotyczących różnych obszarów realizacji procesu kształcenia. 

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny, ale także wdrożeniowy, a wyniki prowadzonych badań mogą znaleźć ścisłe zastosowanie w wewnętrznych systemach zapewnienia jakości kształcenia w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego.

 

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym 

ROZDZIAŁ 1. Szkolnictwo wyższe w Polsce 
1.1. Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju gospodarki 
1.2. Ewolucja systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 
1.3. Współczesne problemy szkolnictwa wyższego 
1.4. Kierunki rozwoju i innowacji w szkolnictwie wyższym 

ROZDZIAŁ 2. Jakość kształcenia w szkole wyższej 
2.1. Pojęcie jakości w szkolnictwie wyższym 
2.2. Zarządzanie jakością na uczelni 
2.3. Pojęcie jakości kształcenia 
2.4. Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym 

ROZDZIAŁ 3. Ocena jakości kształcenia na uczelni 
3.1. Potrzeba ewaluacji jakości kształcenia 
3.2. Zewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 
3.3. Wewnętrzna ocena jakości procesu kształcenia w szkole wyższej 
3.4. Przegląd metod stosowanych do oceny jakości kształcenia 

CZĘŚĆ II. Opracowanie modelu wewnętrznej oceny jakości kształcenia 

ROZDZIAŁ 4. Założenia teoretyczne wewnętrznej oceny jakości kształcenia 

ROZDZIAŁ 5. Kryteria stosowane do oceny jakości kształcenia 
5.1. Kryteria stosowane do zewnętrznej oceny jakości kształcenia 
5.2. Kryteria stosowane do wewnętrznej oceny jakości kształcenia 
5.3. Kryteria oceny jakości kształcenia stosowane do sporządzenia rankingów światowych 

ROZDZIAŁ 6. Determinanty jakości procesu kształcenia z punktu widzenia interesariuszy 
6.1. Interesariusze szkoły wyższej 
6.1.1. Ogólna charakterystyka wybranej szkoły wyższej 
6.1.2. Analiza interesariuszy 
6.2. Obszary realizacji procesu kształcenia 
6.3. Oczekiwania interesariuszy dotyczące procesu kształcenia w szkole wyższej 
6.4. Czynniki determinujące jakość procesu kształcenia związane z oczekiwaniami interesariuszy 
6.5. Kryteria wewnętrznej oceny jakości kształcenia w szkole wyższej oraz metody ich ewaluacji 

ROZDZIAŁ 7. Wewnętrzna ocena jakości procesu kształcenia w wybranej szkole wyższej 
7.1. Charakterystyka uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia (USZJK) analizowanej uczelni 
7.2. Analiza porównawcza działań aktualnie podejmowanych w celu oceny jakości kształcenia w ramach USZJK i wewnętrznej oceny wobec ustalonych kryteriów 
7.3. Procedura wewnętrznej oceny jakości procesu kształcenia 

Podsumowanie 

Aneks
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety Interesariusze szkoły wyższej 
Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety Oczekiwania interesariuszy szkoły wyższej związane z jakością kształcenia 
Załącznik 3. Diagram QFD dla procesu kształcenia w Szkole Wyższej Y

Literatura 
Spis tabel
Spis rysunków 

Andrzej Chochół

Profesor UEK, dr hab. inż. Andrzej Chochół – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo (1999 r.), doktor nauk ekonomicznych. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Towaroznawstwa, następnie w latach 2008–2012 prorektora ds. studenckich, a w latach 2012–2020 rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1998–2001 był prezesem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT) oddział w Krakowie, następnie pełnił funkcję prezesa zarządu głównego PTT. W latach 2004–2008 był wiceprezydentem, a następnie prezydentem The International Society of Commodity Science and Technology w Wiedniu. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za prace dydaktyczne i organizacyjne oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej”. Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (Słowacja), Grand Valley State University w Grand Rapids (USA) oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Ukraina). Był profesorem wizytującym w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, książek, recenzji i opracowań o znaczeniu lokalnym i międzynarodowym. Jest członkiem wielu rad naukowych, komitetów doradczych i honorowych.

Olga Hnatyszak

Dr inż. Olga Hnatyszak – doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości. Jest absolwentką Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Byłą stypendystką Fundacji Książąt Lubomirskich. W trakcie studiów doktoranckich była członkiem Samorządu Doktorantów UEK, w także  pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Doktorantów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach szeroko rozumianej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, zarządzaniu oraz ewaluacji jakości kształcenia.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł