Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Andrzej Chochół, Olga Hnatyszak
ISBN: 978-83-208-2475-9
Rok wydania: grudzień 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90
Zapytaj

Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W opinii autorów ocenę taką należałoby przeprowadzać na podstawie kryteriów związanych z oczekiwaniami różnych grup interesariuszy dotyczących różnych obszarów realizacji procesu kształcenia. 

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny, ale także wdrożeniowy, a wyniki prowadzonych badań mogą znaleźć ścisłe zastosowanie w wewnętrznych systemach zapewnienia jakości kształcenia w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego.

 

Andrzej Chochół

Profesor UEK, dr hab. inż. Andrzej Chochół – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo (1999 r.), doktor nauk ekonomicznych. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Towaroznawstwa, następnie w latach 2008–2012 prorektora ds. studenckich, a w latach 2012–2020 rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1998–2001 był prezesem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT) oddział w Krakowie, następnie pełnił funkcję prezesa zarządu głównego PTT. W latach 2004–2008 był wiceprezydentem, a następnie prezydentem The International Society of Commodity Science and Technology w Wiedniu. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za prace dydaktyczne i organizacyjne oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej”. Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (Słowacja), Grand Valley State University w Grand Rapids (USA) oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Ukraina). Był profesorem wizytującym w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, książek, recenzji i opracowań o znaczeniu lokalnym i międzynarodowym. Jest członkiem wielu rad naukowych, komitetów doradczych i honorowych.

Olga Hnatyszak

Dr inż. Olga Hnatyszak – doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości. Jest absolwentką Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Byłą stypendystką Fundacji Książąt Lubomirskich. W trakcie studiów doktoranckich była członkiem Samorządu Doktorantów UEK, w także  pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Doktorantów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach szeroko rozumianej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, zarządzaniu oraz ewaluacji jakości kształcenia.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł