Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację

Małgorzata Adamska-Chudzińska, Norbert Andraszak
ISBN: 978-83-208-2547-3
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Podjęty w monografii problem labilności zaangażowania pracowników oraz słabnącej więzi z organizacją narasta w warunkach zmienności i niepewności. Prowadzi to do licznych odejść z miejsca pracy i strat organizacyjnych w obszarze kapitału ludzkiego. Autorzy monografii podjęli próbę rozwiązania problemu retencji pracowników przy zastosowaniu podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników. Podmiotem badań i analiz uczynili grupę zawodową policji, która ze względu na istotny społecznie charakter realizowanych zadań jest szczególnie narażona na skutki braku stabilności zatrudnienia. 

W badaniach zrealizowanych na licznej grupie funkcjonariuszy policji przy wykorzystaniu m.in. hierarchicznego modelowania liniowego wykazano istnienie pozytywnego związku pomiędzy przywództwem sytuacyjnym menedżerów a stymulacją zaangażowania pracowników. Uzyskane wyniki otwierają przestrzeń do szerszego eksplorowania badawczego. 

Monografia jest adresowana zwłaszcza do kadry menedżerskiej różnych jednostek organizacyjnych policji, która niejednokrotnie stoi przed trudnymi decyzjami zmierzającymi do poprawy więzi pracowników z organizacją, by w ten sposób ograniczyć liczne odejścia z pracy. Książka może zainteresować także osoby poszukujące wiedzy opartej na analizach dotyczących uwarunkowań determinujących zaangażowanie w organizację czy zwiększania zaangażowania pracowników w warunkach zmienności i niepewności.

 

Wstęp
 
Rozdział 1. Podejście sytuacyjne we współczesnym zarządzaniu
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Istota i założenia podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu
1.3. Koncepcje sytuacyjnych stylów zarządzania pracownikami
1.4. Model ewolucyjnego przywództwa sytuacyjnego
1.5. Podejście sytuacyjne w zarządzaniu w świetle zmienności otoczenia organizacji
 
Rozdział 2. Zaangażowanie pracowników jako przedmiot zarządzania
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Istota i zróżnicowanie pojęcia zaangażowania pracowników
2.3. Zaangażowanie pracowników a wybrane pojęcia pokrewne
2.4. Główne koncepcje zaangażowania pracowników
2.5. Znaczenie zaangażowanych pracowników dla organizacji
2.6. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 
Rozdział 3. Czynniki determinujące zaangażowanie w organizację
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Model zaangażowania w organizację – formy zachowań pracowniczych
3.3. Strategiczne czynniki zaangażowania w organizację
3.4. Funkcjonalne czynniki zaangażowania w organizację
3.5. Miejsce pracy jako źródło czynników zaangażowania w organizację
3.6. Podejście sytuacyjne w zarządzaniu a zaangażowanie w organizację w świetle dotychczasowych badań empirycznych
 
Rozdział 4. Metodyka badania związku pomiędzy podejściem sytuacyjnym w zarządzaniu a zaangażowaniem w organizację
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Założenia metodologiczne procesu badawczego
4.3. Model badawczy i hipotezy badawcze
4.4. Operacjonalizacja zmiennych
4.5. Metodyka badań ilościowych
4.6. Metodyka badań jakościowych
 
Rozdział 5. Związek pomiędzy podejściem sytuacyjnym w zarządzaniu a zaangażowaniem w organizację pracowników policji w świetle badań empirycznych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Ocena skuteczności przywództwa sytuacyjnego i zdolności adaptacyjnych menedżerów policji
5.3. Ocena nasilenia zaangażowania w organizację pracowników policji
5.4. Diagnoza związku pomiędzy podejściem sytuacyjnym w zarządzaniu a zaangażowaniem w organizację pracowników policji
5.5. Implikacje dla teorii i praktyki zarządzania
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Wykaz publikacji wyselekcjonowanych i poddanych analizie w ramach systematycznego przeglądu literatury
 
Spis tabel
 
Spis rysunków
Małgorzata Adamska-Chudzińska
Małgorzata Adamska-Chudzińska

Małgorzata Adamska-Chudzińska – doktor habilitowana w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Psychologii i Dydaktyki w Instytucie Zarządzania, członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2016–2019, kierownik Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UEK w latach 2015–2021. Kierownik projektów badawczych i autorka publikacji z zakresu psychospołecznych problemów zarządzania i uwarunkowań sprawności zawodowej człowieka w organizacji. 

Norbert Andraszak
Norbert Andraszak

Norbert Andraszak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Oficer Polskiej Policji z dwudziestoletnim stażem służby. Uczestnik wielu kursów i szkoleń policyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. misje w Kosowie i na Węgrzech, ćwiczenia EUPST we Francji). W pracy zawodowej zajmuje się m.in. koordynowaniem zespołu ds. szkoleń policjantów. Absolwent kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym MBA. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. bezpieczeństwo publiczne, zaangażowanie pracowników i wzmacnianie potencjału pracowniczego. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł