Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin
ISBN: 978-83-208-1916-8
Liczba stron: 388
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
68.90
Zapytaj

Książka stanowi kompendium wiedzy o celach i przesłankach podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach. Autorzy omówili:
·  rodzaje wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach,
·  różne podejścia do zarządzania strategicznego,
·  wpływ otoczenia na wybory strategiczne,
·  rolę potencjału wewnętrznego w wyborach strategicznych,
·  informacyjne wspomaganie w procesach wyborów strategicznych,
·  cele strategiczne w działalności przedsiębiorstw,
·  strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa,
·  strategiczne narzędzia konkurowania,
·  modelowe podejście do wyborów strategicznych.
 
Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach zostały napisane z myślą o:
·  studentach zarządzania,
·  osobach profesjonalnie zajmujących się określaniem strategii firm,
·  przedsiębiorcach i menedżerach.

Spis treści

 

Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Wybory strategiczne przedsiębiorstw
1.1. Rodzaje decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach
1.2. Wsparcie teoretyczne problematyki wyborów strategicznych
1.3. Systematyzacja podejść do zarządzania strategicznego
1.4. Obszary delimitacji i rodzaje wyborów strategicznych
1.5. Proces wyborów strategicznych
 
ROZDZIAŁ 2. Podstawy metodyczne badania wyborów strategicznych przedsiębiorstw
2.1. Zakres i obszary badań
2.2. Metodyka badań
2.3. Instrumenty badawcze
2.4. Metody analizy danych
2.5. Charakterystyka próby badawczej
 
ROZDZIAŁ 3. Podejścia do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
3.1. Podejście planistyczne
3.2. Podejście ewolucyjne
3.3. Podejście pozycjonowania
3.4. Podejście zasobowe
3.5. Hipotezy badawcze
3.6. Analiza danych
3.7. Rezultaty badań i weryfikacja hipotez badawczych
3.8. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 4. Otoczenie jako źródło problemów i presji na wybory strategiczne przedsiębiorstw
4.1. Poglądy na temat otoczenia w głównych nurtach zarządzania strategicznego
4.2. Otoczenie przedsiębiorstwa — model pojęciowy i metody pomiaru
4.3. Wpływ otoczenia na wybory strategiczne w badaniach naukowych
4.4. Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw — identyfikacja kluczowych trendów
4.5. Hipotezy badawcze
4.6. Analiza danych
4.7. Rezultaty badań i weryfikacja hipotez badawczych
4.8. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 5. Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa w wyborach strategicznych
5.1. Natura przedsiębiorstwa i jego potencjału wewnętrznego
5.2. Zasoby jako źródło potencjału przedsiębiorstwa
5.3. Zasoby a wybory strategiczne
5.4. Potencjał wewnętrzny w badaniach naukowych
5.5. Hipotezy badawcze
5.6. Analiza danych
5.7. Rezultaty badań i weryfikacja hipotez badawczych
5.8. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 6. Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych
6.1. Systemy informacyjnego wspomagania zarządzania
6.2. Obszary informacyjnego wspomagania wyborów strategicznych
6.3. Uwarunkowania użyteczności systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego
6.4. Hipotezy badawcze
6.5. Analiza danych
6.6. Rezultaty badań i weryfikacja hipotez badawczych
6.7. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 7. Cele strategiczne działalności przedsiębiorstw
7.1. Imperatyw celowego zachowania
7.2. Teorie klasyczne
7.3. Teorie instytucjonalne
7.4. Teorie organizacyjne
7.5. Konkluzje z pozycji zarządzania strategicznego
7.6. Hipotezy badawcze
7.7. Analiza danych
7.8. Rezultaty badań i weryfikacja hipotez badawczych
7.9. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 8. Strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa
8.1. Strategie rozwoju a zmiany strategiczne w przedsiębiorstwie
8.2. Treść i rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa
8.3. Strategie rozwoju ze względu na kierunek rozwoju
8.4. Strategie rozwoju ze względu na metody rozwoju przedsiębiorstwa
8.5. Hipotezy badawcze
8.6. Analiza danych
8.7. Rezultaty badań i weryfikacja hipotez badawczych
8.8. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 9. Strategiczne narzędzia konkurowania
9.1. Istota konkurowania
9.2. Strategie i instrumenty konkurowania
9.3. Konkurowanie a współpraca
9.4. Hipotezy badawcze
9.5. Analiza danych
9.6. Rezultaty badań i  weryfikacja hipotez badawczych
9.7. Konkluzje i implikacje badań dla praktyki menedżerskiej
 
ROZDZIAŁ 10. Modelowe podejście do wyborów strategicznych
10.1. Inspiracje badawcze
10.2. Definiowanie sukcesu w modelu — uzasadnienie statystyczne
10.3. Uzasadnienie wyboru metody badania
10.4. Istota logitowego modelu prawdopodobieństwa
10.5. Dobór zmiennych do modeli prawdopodobieństwa
10.6. Metody weryfikacji modeli
10.7. Wnioskowanie na podstawie modelu logitowego
10.8. Rezultaty badań empirycznych
Aneks do rozdziału 10
Zakończenie
Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy