Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Procesowe zarządzanie organizacją

Piotr Grajewski
ISBN: 978-83-208-2019-5
eISBN: 978-83-208-2575-6
Liczba stron: 144
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
54.90
49.40
liczba egzemplarzy:

W niniejszej książce autor, zachęcając  przedsiębiorstwa do procesowego zarządzania organizacją, koncentruje uwagę między innymi na:
·  przesłankach podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem;
·  projektowaniu procesów organizacyjnych;
·  dojrzałości procesowej i cyklu życia organizacji;
·  organizacyjnych aspektach procesowego zarządzania wiedzą;
·  kulturze organizacji procesowej;
·  strukturach wspierających wdrażanie dynamicznych systemów zarządzania.
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona specjalistów z dziedziny procesowego zarządzania organizacją oraz realizatorów przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych w obszarze procesów, a także studentów kierunków ekonomicznych oraz uczestników szkoleń dla menedżerów.

 


Fragment
Podstawowym celem niniejszej książki jest zaprezentowanie koncepcji procesowego zarządzania jako odpowiedzi na poszukiwanie kolejnych generacji zarządzania organizacjami w konwencji procesowej. Przekształcanie systemu zarządzania z funkcjonalnego w procesowy nie jest już wystarczającym zabiegiem uelastyczniającym działanie przedsiębiorstwa. Niezbędne staje się dalsze usprawnianie procesowego systemu organizacyjnego poprzez wprowadzanie do jego struktury rozwiązań o wyższej dynamice niż dotychczas powszechnie stosowane. Jest to związane z poszukiwaniem źródeł sukcesu w przechodzeniu organizacji na coraz wyższe poziomy dojrzałości procesowej.
Radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata biznesu polega na wprowadzaniu do mechanizmów działania organizacji rozwiązań o coraz większej inteligencji systemowej. Systemy tradycyjne — oparte na założeniu, że można zaprojektować najlepsze na każdą sytuację rozwiązania — nie sprawdzają się w realiach współczesnej praktyki.
Dlatego też organizacje muszą budować systemy zdolne nie tylko do realizacji wyznaczonych zadań i osiągnięcia celów, lecz także do wyprzedzającej wyzwania samoorganizacji. Dynamizm działania współczesnej organizacji wynika z potrzeby skracania czasu między pojawieniem się problemu a reakcją na niego. Budowanie inteligentnych, szybko reagujących systemów organizacyjnych oznacza, że muszą one — podobnie jak otoczenie, w którym działają — kształtować turbulentne wnętrze. Skutkuje to większą, niż dotychczas, złożonością procesów zarządzania taką organizacją w jej praktycznie wszystkich przestrzeniach. Niniejsza książka ma na celu przybliżenie złożoności tych problemów i podjęcie próby identyfikacji możliwych działań wspierających aplikację rozwiązań systemowych organizacji o wysokim poziomie dojrzałości procesowej.
Współczesne organizacje poszukują stale nowych rozwiązań systemowych w celu uzyskania możliwości stabilnego funkcjonowania w warunkach konwencji gry rynkowej, opartej na coraz mniej stabilnych regułach. Pojawiają się nowe zjawiska, korygujące dotychczasowy sposób postrzegania rzeczywistości cywilizacyjnej i gospodarczej. Wywołuje to potrzebę tworzenia nowych paradygmatów, za pomocą których o wiele lepiej rozwiąże się poważne dylematy współczesnego świata biznesu. Tempo zmian generuje stan, w którym na poszukiwanie, a tym bardziej na aplikację nowych generacji rozwiązań jest coraz mniej czasu. Wprowadzanie do praktyki takich rozwiązań systemowych w sferze zarządzania musi się w tych warunkach odbywać w trakcie normalnego funkcjonowania organizacji, bez zbędnego zatrzymywania jej operacyjnych działań. Oznacza to potrzebę osiągnięcia takiego stanu systemu, w którym zmiana, jej przygotowanie i aplikacja muszą przebiegać równolegle z działaniami w stanie systemu na poziomie dotychczasowym, doprowadzając jednocześnie do jego szybkiej ewolucji. Jest to — w warunkach dzisiejszego poziomu przygotowania zawodowego i kompetencji większości członków organizacji — wyzwanie możliwe do podjęcia.
Niniejsza książka zawiera zbiór przemyśleń, spostrzeżeń i propozycji sformułowanych na podstawie doświadczeń autora, uzyskanych w trakcie wdrażania rozwiązań procesowych do praktyki.

Spis treści
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. PRZESŁANKI PODEJŚCIA PROCESOWEGO DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
1.1. Elastyczność jako wyzwanie dla współczesnej organizacji
1.2. Przyczyny i przejawy kryzysu we współczesnej organizacji
1.3. Procesowe podejście do projektowania działań w organizacji
1.4. Perspektywy postrzegania przydatności procesowej konwencji działania organizacji
1.5. Procesowe konwencje zarządzania
 
Rozdział 2. PROJEKTOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJI
2.1. Identyfikacja procesów
2.2. Modelowanie procesów
2.2.1. Modelowanie procesów metodą ARIS
2.2.2. Modelowanie procesów w systemach workflow
2.2.3. Zrównoważona karta wyników w modelowaniu i zarządzaniu procesami
2.2.4. Pomiar i modelowanie procesów biznesowych według metody six sigma
2.3. Mapowanie procesów
2.4. Klasyczne i współczesne parametry procesów — etyczny wymiar procesów
2.5. Cykl życia procesu
 
Rozdział 3. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POPRZEZ KREATYWNE KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW
3.1. Koncepcja zarządzania dynamicznego
3.2. Inteligencja procesów biznesowych
3.3. Zarządzanie poprzez określanie granic swobody kształtowania procesów
3.4. Dynamizm procesów organizacyjnych
3.5. Zasady dynamicznego zarządzania procesami
 
Rozdział 4. ORGANIZACJA PROCESOWA I JEJ DETERMINANTY
4.1. Urynkowienie wewnętrzne
4.2. Rachunek procesowy kosztów
4.3. Pomiar wyników procesów
4.4. Dojrzałość procesowa organizacji
 
Rozdział 5. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI PROCESOWEJ
5.1. Wiedza jako element kompetencji organizacji
5.2. Pracownicy wiedzy w organizacji procesowej
5.3. Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą
5.4. Procesy a praktyczne aspekty pracy opartej na wiedzy
 
Rozdział 6. KULTURA ORGANIZACJI PROCESOWEJ
6.1. Istota kultury organizacji i jej poziomy
6.2. Zmiana kultury — kierunki i uwarunkowania
6.3. Kulturowe uwarunkowania organizacji procesowej
6.4. Zachowania organizacyjne generowane przez konfiguracje procesowe
 
Rozdział 7. STRUKTURY WSPIERAJĄCE WDRAŻANIE DYNAMICZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PROCESAMI
7.1. Struktura organizacji procesowej
7.2. Przykład struktury wspierającej dynamizm procesów
7.3. Strategie wdrażania zmian w kierunku dynamiki procesów w organizacji
 
Zakończenie
Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł