Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Projektowanie strategii innowacji

Mariusz Sołtysik
ISBN: 978-83-208-2430-8
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Autor podejmuje kluczowy dla nauk społecznych, a w ich ramach dla nauk o zarządzaniu, problem rozwoju przedsiębiorstw, którego rozwiązanie wymaga zastosowanie odpowiedniej strategii innowacji. Problem podjęty przez Autora uważam za bardzo interesujący i ważny zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autor zaprezentował szeroki przegląd literatury. Uwzględnił aktualny stan wiedzy i wykazał się umiejętnościami dobrego przeprowadzenia badań i opracowania jego wyników.
Z recenzji prof. dr hab. Joanny Paliszkiewicz

W świetle niesłabnącego zainteresowania problematyką innowacji oraz wskazywanej przez teoretyków i praktyków potrzeby uzasadnienia efektywności wysiłków organizacyjnych związanych z ich tworzeniem podjęta w przedłożonej do oceny monografii problematyka nacechowana jest walorami nowości i oryginalności. W szczególności powodują to trafnie zidentyfikowane, zrozumiane i wyjaśnione w jej treści zjawiska wskazujące na możliwość kształtowania procesu tworzenia innowacji w środowisku organizacyjnym. Zaprezentowane wyniki badań w aspekcie dotychczasowego stanu badań w tym obszarze pokazują w sposób jednoznaczny wkład Autora w rozwój nauk o zarządzaniu. Z kolei wskazane implikacje praktyczne (menedżerskie) stanowią istotne przesłanie dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, a wskazane obszary działań doskonalących mogą w przyszłości być odpowiednio rozwinięte na etapie aplikacji w konkretnych organizacjach, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.
Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Karpacza

Wstęp 


Rozdział 1. Konceptualizacja modelu procesu projektowania strategii innowacji 

1.1. Zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa 
1.2. Strategie innowacji 
1.3. Myślenie projektowe 
1.4. Niepewność otoczenia 

Rozdział 2. Metodyka własnych badań empirycznych 

2.1. Model procesu badawczego 
2.2. Narzędzie badawcze 
2.3. Dobór próby i proces przeprowadzenia badań 
2.4. Metody analizy danych 
2.5. Dopasowanie modelu 
2.6. Zależności między konstruktami a branżą, płcią oraz zajmowanym stanowiskiem 

Rozdział 3. Wyniki postępowania badawczego 

3.1. Pogłębione analizy hipotez 
3.2. Moderacja myślenia projektowego na zależność między zdolnością innowacyjną a typem strategii innowacji 
3.3. Mediacja myślenia projektowego na zależność między zdolnością innowacyjną a strategią innowacji 

Podsumowanie 

Literatura 

Spis tabel 

Spis rysunków 

Załącznik. Kwestionariusz ankiety do badania projektowania strategii innowacji 

 

Mariusz Sołtysik

Dr Mariusz Sołtysik - adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Ukończył studia podyplomowe: Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami innowacyjnymi.
Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz projektowania strategii organizacyjnych.

Uczestnik Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Techmatstrateg. Wykonawca w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym programu Lider. Wykonawca w programie H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio-based products and processes.
Uczestnik projektów, których celem było utworzenie sieci połączeń pomiędzy naukowcami a przedsiębiorstwami. Wykonawca oraz kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lider naukowy w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej.
Tutor w programie Szkoła orłów, finansowanym przez MNiSW, wykonawca w programie POWER: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój, pt. Zintegrowany Program Rozwoju UEK.
Wykonawca prac zleconych dla przedsiębiorstw, w zakresie opracowania planów wieloletnich, strategii zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania struktur organizacyjnych oraz doskonalenia systemów zarządzania.

Członek zespołu ekspertów w ocenie merytorycznej w m.in. dziedzinach: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Zaawansowane usługi wsparcia  dla MŚP, zarządzania i projektowania. Członek zespołu ekspertów w ocenie technicznej wniosków o dofinasowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PO IR). V-ce przewodniczący Małopolskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association. Członek stowarzyszenia International Society for Professional Innovation Management. Przedstawiciel UEK w Klastrze Life Science Kraków.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł