Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przedsiębiorczość

Agnieszka Kurczewska
ISBN: 978-83-208-2084-3
eISBN: 978-83-208-2135-2
Liczba stron: 242
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
49.90
liczba egzemplarzy:

W książce zaprezentowano syntezę najnowszych kierunków badań naukowych w dziedzinie przedsiębiorczości na świecie. Podjęto ważną i w Polsce praktycznie nieznaną problematykę sposobności i intencji przedsiębiorczych. Opisano przedsiębiorczość jako naukę oraz nakreślono jej specyfikę i główne obszary zainteresowań. W celu lepszego zrozumienia współczesnej przedsiębiorczości, w tym problematyki intencji i sposobności przedsiębiorczych, zastosowano podejście interdyscyplinarne. Wykorzystano przede wszystkim dorobek i warsztat ekonomii, socjologii oraz psychologii. Poza dyskusją syntetyzującą wątki teoretyczne, przeprowadzono badania empiryczne. Korzystano z metodologii badań jakościowych i ilościowych, w tym samym wskazując na szeroki potencjał metodologiczny badań z zakresu przedsiębiorczości.

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1. Przedsiębiorczość jako nowy rodzaj dyscypliny naukowej
1.1. Akademicka tożsamość przedsiębiorczości
1.1.1. Problemy naukowości przedsiębiorczości
1.1.2. Ewolucja podejść do przedsiębiorczości i szerokie spektrum jej rozumienia
1.1.3. Przedsiębiorczość a nauki społeczne
1.1.4. Przedsiębiorczość a nauki humanistyczne
1.2. Esencja współczesnego rozumienia przedsiębiorczości
1.2.1. Kierunki rozwoju współczesnej nauki o przedsiębiorczości
1.2.2. Procesowe ujęcie przedsiębiorczości
1.3. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
1.3.1. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości jako dyscyplina akademicka
1.3.2. Wyzwania edukacji
1.3.3. Sytuacja w Polsce

 

ROZDZIAŁ 2. Sposobności przedsiębiorcze
2.1. Sposobności przedsiębiorcze w świetle teorii
2.1.1. Pojęcie sposobności przedsiębiorczych, ich istota i natura
2.1.2. Podejścia badawcze do tematyki sposobności przedsiębiorczych
2.1.3. Sposobności jako proces i jako zespół kompetencji
2.1.4. Typologie sposobności przedsiębiorczych
2.1.5. Sposobności przedsiębiorcze a edukacja
2.2. Sposobności przedsiębiorcze w świetle badań empirycznych
2.2.1. Problem badawczy — moderatory sposobności przedsiębiorczych
2.2.2. Metodologia badań
2.2.3. Wyniki badań i ich analiza
2.2.4. Wnioski

 

ROZDZIAŁ 3. Intencje przedsiębiorcze
3.1. Intencje przedsiębiorcze w świetle teorii
3.1.1. Pojęcie intencji przedsiębiorczych i ich rola w przedsiębiorczości
3.1.2. Przegląd czynników kształtujących intencje przedsiębiorcze
3.1.3. Modele intencji przedsiębiorczych
3.1.4. Obszary i wyniki badań dotyczących intencji przedsiębiorczych
3.1.5. Intencje przedsiębiorcze a edukacja
3.2. Intencje przedsiębiorcze w świetle badań empirycznych
3.2.1. Problem badawczy
3.2.2. Metodologia badań
3.2.3. Wyniki badań i ich analiza
3.2.4. Wnioski

 

ROZDZIAŁ 4. Proces przedsiębiorczy jako interakcja sposobności i intencji
4.1. Zależność między sposobnościami i intencjami przedsiębiorczymi
4.2. Brakujące elementy modeli intencji i sposobności przedsiębiorczych
4.3. Ocena podejść do badań przedsiębiorczości —postulat podejścia ekonomiczno-
psychologicznego
Zakończenie
Aneks 1. Wzór ankiety
Aneks 2. Histogramy zmiennych
Aneks 3. Korelacje między zmiennymi
Bibliografia

Agnieszka Kurczewska
Agnieszka Kurczewska

Jest adiunktem w Katedrze Finansów i Rachunkowości MSP na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości, w tym zagadnień intencji i sposobności przedsiębiorczych oraz ich transpozycji na pole edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Jest kierownikiem projektu badawczego pt. Koncepcja przedsiębiorczości jako wzajemnego oddziaływania sposobności i intencji, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W roku akademickim 2010/2011 pracowała na stanowisku assistant professor w Aalto University School of Business (dawniej Helsinki School of Economics) w Finlandii. Jej wcześniejsze międzynarodowe doświadczenia zawodowe obejmują staż w Komisji Europejskiej w Brukseli i Radzie Europy w Strasburgu. Od 2011 roku otrzymuje stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 roku została laureatką konkursu dla młodych naukowców w dziedzinie nauk społecznych, ogłoszonego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu przedsiębiorczości oraz problematyki małych i średnich przedsiębiorstw.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł