Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

Krzysztof Janasz, Bożena Kaczmarska, Julita E. Wasilczuk
ISBN: 978-83-208-2389-9
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na przedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka finansowania działalności innowacyjnej, jak również szeroko pojętej przedsiębiorczości stała się od pewnego czasu ważnym polem zainteresowania badaczy skupionych na procesach gospodarczych na całym świecie. Choć pojawiła się już pewna liczba publikacji na ten temat, to jednak trzeba podkreślić, że do chwili obecnej problem finansowania innowacji i wszystkich związanych z tym aspektów nie został jeszcze dostatecznie poznany. Podstawowym celem książki jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad skomplikowaną problematyką przedsiębiorczości i finansowania innowacji we współczesnych organizacjach. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej. Rozwijają się również wspólne przedsięwzięcia techniczne i badania naukowe. Wszystko to wymaga znajomości występujących prawidłowości, mechanizmów i tendencji przedsiębiorczo-innowacyjno-rozwojowych, przewartościowania kryteriów ocen, zasad działania stymulatorów oraz rozpoznania barier przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Krzysztof Janasz

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US – pracownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze to: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, finansowanie innowacji i makroekonomia. Autor ponad 130 publikacji w języku polskim i angielskim. Przez szereg lat pracował w sektorze bankowym. W latach 2015-2019 kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Bożena Kaczmarska

Dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk – pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Pełni także funkcję dyrektora Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej, jest członkiem Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Jej działalność naukowa obejmuje zagadnienia przedsiębiorczości, ochrony i zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacji i transferu technologii, modelowania i diagnozowania innowacyjności przedsiębiorstw. Jest autorką lub współautorką ponad 90 publikacji – książek, skryptów, artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także wielu ekspertyz dotyczących zagadnień innowacyjności. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów badawczych jako kierownik lub członek zespołu. Z pracą badawczą jest związana działalność dydaktyczna – wykłady, projekty, prace dyplomowe realizowane według własnych programów, z uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Julita E. Wasilczuk

Dr hab. Julita E. Wasilczuk, prof. PG – od 1993 r. zatrudniona w nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, współzałożycielka i kierownik Katedry Przedsiębiorczości. Dziekan Wydziału Zarządzani i Ekonomii w kadencjach: 2012–2016 oraz 2016–2020. Organizatorka i przewodnicząca rady naukowej międzynarodowej konferencji ENTIME organizowanej na wydziale zarządzania. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: USASBE (w latach 2007–2008), od 2015 r. European Council of Small Business, gdzie pełni funkcję wiceprezydenta na Polskę oraz International Council of Small Business. Członek redakcji naukowych czasopism krajowych i zagranicznych oraz rad i komitetów naukowych konferencji. Członek założyciel Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Naukowej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, głównie z obszaru przedsiębiorczości (przedsiębiorczość kobiet, Indywidualna Orientacja Przedsiębiorcza, przedsiębiorczość nieproduktywna) oraz rozwoju MŚP

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł