Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rynek zdrowia seniorów

Sylwia Nieszporska
ISBN: 978-83-208-2473-5
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Autorka ocenia w książce przygotowanie polskiego systemu zdrowia do stawienia czoła problemowi starzenia się społeczeństwa oraz prezentuje narzędzia ekonometryczne ukierunkowane na szacowanie popytu na świadczenia opieki długoterminowej wraz z wynikami badań własnych. W sposób kompleksowy diagnozuje główne problemy zdrowotne seniorów, ocenia stopień zaspokojenia ich potrzeb, ze szczególnym naciskiem na potrzeby opieki długoterminowej, ocenia systemowe zabezpieczenie zdrowia seniorów na świecie i w Polsce oraz skupia się na konstrukcji modeli popytu na opiekę długoterminową w Polsce – wybranych spośród współcześnie wykorzystywanych w tym celu na świecie narzędzi i metod.

Książka skierowana jest do wszystkich tych, którzy interesują się ekonomią społeczną i ekonomiką zdrowia. W głównej mierze stanowić jednak może pomoc dla decydentów i kreatorów polityki zdrowotnej kraju, osób podejmujących decyzje związane z alokacją środków finansowych, zasobów ludzkich i materiałowych, planujących ich rozkład terytorialny.

Wprowadzenie
 
1. SENIOR – JEGO ROLA, MIEJSCE I PRAWA W SPOŁECZEŃSTWIE
 
1.1. Starzenie się społeczeństw
1.2. Starość jako zjawisko społeczne
1.3. Warunki życia seniorów
1.4. Zabezpieczenia formalno-prawne polskiego seniora
1.5. Inicjatywy rządowe i lokalne na rzecz seniorów w Polsce
1.6. Starość i jej biologiczne symptomy
1.7. Główne problemy zdrowotne ludzi starszych na świecie i w Polsce
1.8. Ogólnoświatowa strategia zdrowotna na rzecz seniorów
1.9. Prawa polskiego pacjenta senioralnego
 
2. SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE ZDROWIA SENIORÓW
 
2.1. System ochrony zdrowia – podstawowe pojęcia i definicje
2.2. Wybrane modele systemów zdrowia a seniorzy
2.2.1. Model niemiecki
2.2.2. Model brytyjski
2.2.3. Model amerykański
2.3. Polski system zdrowia
2.4. Rola jednostki w systemie zdrowia
2.5. Opieka medyczna nad seniorem na świecie i w Polsce
2.6. Opieka długoterminowa
2.7. Opieka paliatywna i hospicyjna
2.8. Innowacje w organizacji opieki medycznej dla seniorów
 
3. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW I ICH UDZIAŁ W RYNKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
3.1. Gospodarka senioralna (silver economy)
3.2. Ochrona zdrowia a gospodarka senioralna
3.3. Zaangażowanie seniorów w funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia
3.3.1. Miejsce człowieka w ekonomii
3.3.2. Człowiek – główny interesariusz na rynku świadczeń medycznych
3.3.3. Kooperatywy  w ochronie zdrowia
3.3.4. Teoria dóbr wspólnych i jej formalne uzasadnienie
3.3.5. Społeczna odpowiedzialność seniora a funkcjonowanie podmiotów leczniczych
3.4. Kompetencje zdrowotne (health literacy)
 
4. POMIAR ZAPOTRZEBOWANIA SENIORÓW NA OPIEKĘ DŁUGOTERMINOWĄ
 
4.1. Pojęcie popytu na świadczenia opieki długoterminowej
4.2. Popyt na opiekę długoterminową i jego ujęcie modelowe
4.2.1. Model  przyczynowo-skutkowy
4.2.2. Model PSSRU
4.2.3. Model systemów szarych
4.2.4. Model Markowa
4.3. Zapotrzebowanie a finansowanie świadczeń opieki długoterminowej
4.4. Dyskusja
 
5. POLSKI RYNEK ŚWIADCZEŃ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – UJĘCIE MODELOWE
 
5.1. Przestrzenna analiza statystyczna opieki długoterminowej
5.2. Międzywojewódzkie zróżnicowanie opieki długoterminowej w Polsce
5.3. Mapy potrzeb zdrowotnych
5.4. Prognozowanie popytu na świadczenia zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych z zastosowaniem modelu przestrzenno-czasowego
5.4.1. Baza danych i specyfikacja zmiennych występujących w modelu
5.4.2. Teoretyczne podstawy konstrukcji modeli przestrzenno-czasowych
5.4.3. Wyniki estymacji
5.4.4. Wyznaczenie prognozy
5.5. Zastosowanie modelu szarego do prognozowania przyszłej liczby pacjentów zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
5.5.1. Dobór próby badawczej i estymacja równań prognozy
5.5.2. Prognozowanie liczby pacjentów
5.6. Rekomendacje
 
Zakończenie
Podziękowania
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic
Załączniki
Sylwia Nieszporska
Sylwia Nieszporska

Sylwia Nieszporska – dr nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zajmuje się analizami rynku usług zdrowotnych z zastosowaniem metod statystyczno-ekonometrycznych. Interesują ją: stopień wykorzystania zasobów w ochronie zdrowia i generowane wyniki działalności publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, badanie efektywności zakładów opieki zdrowotnej oraz stopnia dostępności świadczeń medycznych w różnych regionach Polski, ocena roli pacjenta w systemie i jego podmiotowości

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł