Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wartość konsumencka w kontekście zrównoważonego rozwoju. Percepcja i akceptacja zrównoważonej wartości konsumenckiej na rynku spożywczym

Agnieszka Wiśniewska
ISBN: 978-83-208-2544-2
Ean: 9788320825442
Liczba stron: 328
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
89.90 zł
76.42
Najniższa cena z 30 dni: 76.42
liczba egzemplarzy:

Książka stanowi rezultat projektu badawczego prowadzonego w latach 2021–2023, zrealizowanego dzięki wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego V programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza ”.

 

Pragnę podkreślić znaczenie podjętej tematyki w aspekcie teoriopoznawczym i praktycznym oraz właściwe przygotowanie i przeprowadzenie procedury badawczej – zarówno w części pierwszej, dotyczącej przeglądu literatury, jak i w odniesieniu do badań empirycznych. Oceniana monografia wypełnia lukę w literaturze poświęconej zagadnieniom akceptacji konsumenckiej w kontekście zrównoważonej wartości konsumenckiej na rynku produktów spożywczych.

Z recenzji dr hab. Hanny Górskiej-Warsewicz, prof. SGGW

 

Książka wypełnia trzy bardzo istotne pola badawcze. Po pierwsze dotyczy systematyki ujęć koncepcji teoretycznych związanych z kategorią wartości konsumenckiej. Po drugie obejmuje zagadnienia analizy bibliometrycznej i systematycznego przeglądu literatury i ich roli w identyfikacji luki badawczej. Po trzecie zawiera wyniki własnych badań empirycznych z wykorzystaniem eksploracyjnego podejścia jakościowego (technika persony), wywiadów eksperckich oraz ilościowego modelu eksplanacyjnego typu SEM. Wszystkie wątki w książce mają charakter innowacyjny, są ujęte w bardzo spójny i powiązany wewnętrznie sposób. Każda część pracy jest opatrzona odpowiednim wstępem i przedstawieniem celu, pytań lub hipotez badawczych, które następnie są weryfikowane i komentowane. Stanowi to duży walor książki. Jest to pozycja wypełniająca istniejącą lukę badawczą w polskiej literaturze z tego zakresu.

Z recenzji prof. dr. hab. Adama Sagana

Wstęp

Rozdział 1. PERSPEKTYWY BADAŃ NAD WARTOŚCIĄ W KONTEKŚCIEZACH OWAŃ KONSUMENCKICH
1.1. Wartość jako pojęcie interdyscyplinarne
1.2. Wartość jako motywator zachowań konsumenckich
1.3. Wartość konsumencka – dotychczasowe przeglądy literatury
1.4. Wartość konsumencka – ramy obszaru naukowego dla analizy bibliometrycznej i jakościowego przeglądu literatury
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. TENDENCJE W BADANIACH NAUKOWYCH NAD WARTOŚCIĄ KONSUMENCKĄ – ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA
2.1. Problemy badawcze i procedura analizy bibliometrycznej 
2.2. Badania nad wartością konsumencką – dojrzałość problematyki w naukach o zarządzaniu
2.3. Ekosystem badawczo-publikacyjny związany z wartością konsumencką
2.4. Badania nad wartością konsumencką – konteksty i aspekty 
2.5. Wstępna identyfikacja luki badawczej w subobszarze zielonej wartości postrzeganej
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. TEORIE WARTOŚCI KONSUMENCKIEJ – STATE OF THE ART
3.1. Procedura zastosowanego tradycyjnego przeglądu literatury
3.2. Wartość konsumencka a perspektywa dominującej logiki w marketingu
3.3. Naukowe konceptualizacje wartości konsumenckiej
3.4. Dyskusja nad wymiarami postrzeganej wartości konsumenckiej
3.5. Konteksty rynkowe i metody badań nad postrzeganą wartością konsumencką
3.6. Rekomendowane kierunki badań nad postrzeganą wartością konsumencką
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. BADANIA NAD POSTRZEGANĄ WARTOŚCIĄ KONSUMENCKĄ W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – PRZEGLĄD ZAKRESU LITERATURY
4.1. Procedura zastosowanego przeglądu zakresu literatury
4.2. Zrównoważony rozwój jako kontekst badań nad zachowaniami konsumentów
4.3. Konceptualizacja postrzeganej wartości konsumenckiej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
4.4. Znaczenie postrzegania zrównoważonych aspektów wartości konsumenckiej dla intencji behawioralnych w świetle dotychczasowych badań
4.5. Rekomendacje dla przyszłych badań nad postrzeganą wartością konsumencką w kontekście zrównoważonego rozwoju – doprecyzowanie luki badawczej
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. METODYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
5.1. Cel główny badania empirycznego i operacjonalizacja pojęcia zrównoważonej wartości konsumenckiej 
5.2. Produkty spożywcze jako rynkowy kontekst badań nad wartością konsumencką
5.3. Procedura badań empirycznych i rygor metodyczny

Rozdział 6. PERCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEJ WARTOŚCI KONSUMENCKIEJ – WYNIKI BADAŃ EKSPLORACYJNYCH (ETAP I)
6.1. Cel eksploracyjnych badań konsumenckich i problemy badawcze
6.2. Metoda jakościowych badań konsumenckich, procedura badawcza i próba
6.3. Narzędzie badawcze i struktura wywiadu fokusowego 
6.4. Wyniki eksploracyjnych badań konsumenckich
6.4.1. Zwyczaje zakupowe i pozakupowe konsumentów
6.4.2. Problemy współczesnego świata z perspektywy Person stworzonych przez respondentów
6.4.3. Percepcja marek zrównoważonych przez respondentów 
6.4.4. Postrzegane korzyści, ryzyko i koszty związane z zakupem lub konsumpcją produktów spożywczych oferowanych pod markami zrównoważonymi
6.5. Podsumowanie eksploracyjnych badań konsumenckich

Rozdział 7. WYMIARY ZRÓWNOWAŻONEJ WARTOŚCI KONSUMENCKIEJ – WYNIKI BADAŃ EKSPLANACYJNYCH (ETAP II)
7.1. Cele i metodyka badań eksperckich
7.2. Wyniki badań eksperckich
7.3. Cele i metodyka ilościowych badań pilotażowych
7.4. Wyniki ilościowych badań pilotażowych
7.5. Podsumowanie wyników z etapu badań eksplanacyjnych

Rozdział 8. AKCEPTACJA ZRÓWNOWAŻONEJ WARTOŚCI KONSUMENCKIEJ – WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH (ETAP III)
8.1. Cele badania właściwego, model postulowany i hipotezy
8.1.1. Cele badań
8.1.2. Postrzegana zrównoważona wartość konsumencka i intencje behawioralne – podstawy teoretyczne dla hipotez badawczych
8.1.3. Zaufanie do marek zrównoważonych – operacjonalizacja pojęcia i hipotezy badawcze
8.1.4. Postawa wobec idei zrównoważonego rozwoju – operacjonalizacja pojęcia i hipotezy badawcze
8.1.5. Pozostałe zmienne testowane w modelu i hipotezy badawcze
8.1.6. Hipotezy badawcze w modelu postulowanym
8.2. Metoda i procedura badania oraz metody analizy
8.3. Narzędzie badawcze
8.3.1. Ogólna struktura narzędzia badawczego
8.3.2. Skala dla zrównoważonej wartości konsumenckiej i intencji behawioralnych
8.3.3. Skala dla zmiennej ZAUFANIE wobec marek zrównoważonych
8.3.4. Skala dla zmiennej POSTAWA wobec zrównoważonego rozwoju
8.4. Próba badawcza
8.5. Wyniki badań ilościowych
8.5.1. Rzetelność i trafność konstruktu zrównoważonej wartości konsumenckiej
8.5.2. Rzetelność i trafność skali dla zmiennej INTENCJE behawioralne konsumentów
8.5.3. Weryfikacja modelu akceptacji zrównoważonej wartości konsumenckiej na rynku polskim
8.5.4. Potwierdzenie modelu akceptacji zrównoważonej wartości konsumenckiej w innym kontekście rynkowym – kontekst Polski vs kontekst Niemiec
8.5.5. Rzetelność i trafność skali dla zmiennej ZAUFANIE do marek zrównoważonych
8.5.6. Testowanie znaczenia zmiennej mediującej ZAUFANIE
8.5.7. Postawa wobec zrównoważonego rozwoju – segmentacja polskich respondentów oraz rzetelność i trafność skali dla zmiennej w modelu akceptacji SCV
8.5.8. Testowanie roli postawy wobec zrównoważonego rozwoju w modelu akceptacji zrównoważonej wartości konsumenckiej
8.5.9. Testowanie znaczenia zmiennych demograficznych jako moderatorów w modelu akceptacji zrównoważonej wartości konsumenckiej
8.5.10. Podsumowanie wyników z etapu deskryptywnego i wnioski
Podsumowanie

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników
Załączniki do ROZDZIAŁU DRUGIEGO
Załączniki do ROZDZIAŁU SZÓSTEGO
Załączniki do ROZDZIAŁU ÓSMEGO

Agnieszka Wiśniewska

Agnieszka Wiśniewska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2018 r. adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 r. kierownik międzynarodowych studiów Master in Food Systems uruchomionych w ramach projektu H2020 (obecnie Horyzont Europa) i prowadzonych na Wydziale Zarządzania UW w ramach konsorcjum uniwersytetów z wybranych krajów UE oraz organizacji EIT Food. Od 2020 r. kierownik studiów Zarządzanie na Wydziale Zarządzania UW oraz przewodniczący komisji ds. jakości kształcenia i Assurance of Learning. Ekspert i recenzent w programach NAWA, CONEX-Plus. Trener biznesu. Prowadzone przez nią projekty badawcze i publikacje koncentrują się wokół problematyki postaw i zachowań konsumenckich, wartości konsumenckiej, zrównoważonego rozwoju oraz stymulowania zrównoważonej konsumpcji poprzez rozwiązania z zakresu inteligentnych opakowań (smart tags), certyfikatów i oznakowań bioproduktów.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł