Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski

Paweł Bogacz
ISBN: 978-83-208-2528-2
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

W prezentowanej monografii autor podejmuje zagadnienia zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego Polski, rozumianego jako proces zapewniania przez władze RP warunków niezbędnych do współpracy między przemysłem obronnym, siłami zbrojnymi, nauką i polityką. Autor odwołuje się do dorobku podejścia systemowego i teorii podejmowania decyzji. Praca stanowi studium przypadku na przykładzie zastosowań metod wielokryterialnych: AHP, ANP, REMBRANDT, DEMATEL. W badaniu wzięło udział 75 przedstawicieli przemysłu obronnego, sił zbrojnych, nauki, polityki i dyplomacji. Dla każdej z grup badanych opracowano hierarchie czynników, subczynników, wariantów oraz przeprowadzono analizę korzyści, szans, kosztów i ryzyka (BOCR) w odniesieniu do zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP. Respondentami byli eksperci i decydenci, z których część pełni (lub pełniła) najbardziej odpowiedzialne funkcje publiczne.

 

Wykaz skrótów 

Wstęp

1.  Założenia badawcze

1.1. Uzasadnienie wyboru tematu i jego znaczenie

1.2. Określenie problemu badawczego

1.3. Cele, hipotezy i pytania badawcze

1.4. Charakterystyka i dobór próby badawczej

2. Metodologia i wybrane podejścia teoretyczne

2.1. Założenia epistemologiczne i ontologiczne

2.2. Teoria systemów (podejście systemowe)

2.3. Teorie podejmowania decyzji

2.4. Przegląd literatury na temat metod wspomagania decyzji

3.  Metody i narzędzia badawcze

3.1. Metoda AHP

3.2. Metoda ANP

3.3. Metoda REMBRANDT

3.4. Metoda DEMATEL

4.  Przebieg badań i wyniki

4.1. Opis przebiegu badań

4.2. Wyniki badań – I część

4.3. Wyniki badań – II część

4.4. Wnioski i dalsze kierunki badań

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Paweł Bogacz
Paweł Bogacz

Paweł Bogacz - doktor inżynier, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału
Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Warszawski). Absolwent studiów magisterskich i inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł