Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankowości

Agnieszka Modras
ISBN: 978-83-208-2562-6
eISBN: 978-83-208-2564-0
Liczba stron: 200
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
59.90
liczba egzemplarzy:

Tematyka ryzyka prawnego jest rzadko poruszana w literaturze naukowej i fachowej. Wynika to w dużym stopniu z konieczności połączenia przy jego analizie zagadnień z różnych dyscyplin. Problematyka „zarządzania ryzykiem” łączy w sobie zagadnienia zarządzania, finansów i elementy nauk prawnych. Autorka wykorzystała posiadaną wiedzę teoretyczną i zawodową w sposób, który umożliwił oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Za szczególnie cenne uznaję połączenie i zintegrowane wykorzystanie informacji i danych z różnych źródeł, a także ich przekrojową analizę i sformułowane wnioski. Autorka wskazała też luki występujące w istniejących rozwiązaniach regulacyjnych i praktyce banków.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej

 

Powstała praca, która – w moim odczuciu – jest bez wątpienia kamieniem milowym w formułowaniu wiedzy na temat ryzyka operacyjnego w części dotyczącej ryzyka prawnego. Autorka zestawia obszernie i wnikliwie stan wiedzy dotyczący ryzyka prawnego, która dotąd była właściwie rozproszona w publikacjach poświęconych ryzyku operacyjnemu i przyczynkowych publikacjach. Doktorantce udało się uporządkować tę wiedzę, zebrać w spójnym zestawieniu i zaproponować autorską syntezę, zweryfikowaną badaniami, a to daje nauce punkt startu do rozwijania tej problematyki. Mam wrażenie, że praca taka nie miałaby szans powodzenia, gdyby nie to, że autorka jest praktykiem i menedżerem w sektorze bankowym, a także że jest praktykującym prawnikiem z tego sektora. 

Z recenzji dr. hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, prof. Politechniki Warszawskiej

Słowo wstępne

1. O czym jest i jak powstała ta książka
1.1. Przedmiot badań
1.2. Paradygmat i metody badawcze
1.3. Przegląd literatury i wykładnia przepisów prawa
1.4. Analiza dokumentów korporacyjnych
1.5. Wywiady
1.6. Analiza zawartości baz danych
1.7. Triangulacja metodologiczna
1.8. Ograniczenia i wnioski z badań

2. Ryzyko i ryzyko bankowe a ryzyko prawne
2.1. Pojęcie ryzyka
2.2. Rodzaje ryzyka w działalności bankowej
2.3. Ryzyko prawne jako rodzaj ryzyka operacyjnego
2.4. Ryzyko prawne a ryzyko braku zgodności
2.5. Definicje ryzyka prawnego – teoria i praktyka
2.6. Projekt definicji legalnej ryzyka prawnego
2.7. Czynniki, zdarzenia i straty ryzyka prawnego
2.8. Propozycja definicji ryzyka prawnego

3. Zarządzanie ryzykiem bankowym w teorii i praktyce
3.1. Zarządzanie ryzykiem bankowym a wybrane teorie nauk o zarządzaniu
3.2. Podejście systemowe – uwagi wprowadzające
3.3. System zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
3.4. System zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
3.5. Podejście systemowe w praktyce zarządzania ryzykiem
3.6. Podejście zasobowe – uwagi wprowadzające
3.7. Podejście zasobowe do zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym 
3.8. Podejście zasobowe do zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
3.9. Podejście zasobowe w praktyce zarządzania ryzykiem
3.10. Podejście procesowe – uwagi wprowadzające
3.11. Proces zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
3.12. Proces zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
3.13. Podejście procesowe w praktyce zarządzania ryzykiem

4. Identyfikacja ryzyka prawnego
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Otoczenie regulacyjne
4.3. Identyfikacja ryzyka prawnego w praktyce

5. Ocena ryzyka prawnego
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Otoczenie regulacyjne
5.3. Ocena ryzyka prawnego w praktyce
5.4. Stosowanie ilościowych metod oceny do ryzyka prawnego

6. Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego
6.1. Zagadnienia ogólne
6.2. Otoczenie regulacyjne
6.3. Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego w praktyce 

7. Raportowanie ryzyka prawnego.
7.1. Zagadnienia ogólne
7.2. Otoczenie regulacyjne
7.3. Raportowanie ryzyka prawnego w praktyce

8. Postępowanie z ryzykiem prawnym
8.1. Zagadnienia ogólne
8.2. Otoczenie regulacyjne
8.3. Strategie podejścia do ryzyka i ich determinanty
8.4. Ryzyko prawne a proces decyzyjny
8.5. Unikanie i ograniczanie ryzyka prawnego 
8.6. Transfer ryzyka prawnego
8.7. Akceptacja ryzyka prawnego i rezerwy na ryzyko prawne

9. Wyzwania dla zarządzania ryzykiem prawnym w polskiej bankowości 
9.1. Stan zarządzania ryzykiem prawnym
9.2. Wpływ pandemii COVID-19
9.3. Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem prawnym

Podsumowanie
Załączniki
Spis tabel i rysunków
Bibliografia

Agnieszka Modras

Agnieszka Modras – jest radcą prawnym. Przez kilkanaście lat pracowała w dużych kancelariach prawniczych, a od 2015 r. jest menedżerem zespołów prawnych w firmach z sektora finansowego (Bank Pocztowy S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PayPo sp. z o.o.). Prowadzi także kancelarię radcy prawnego Lexpert Agnieszka Modras oraz jest niezależnym członkiem rad nadzorczych. W 2022 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł