Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa w relacji do dynamicznych zdolności menedżerskich

Monika Stelmaszczyk
ISBN: 978-83-208-2578-7
Liczba stron: 290
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Zdolność absorpcyjna wiedzy jest teoretyczną koncepcją, którą zajmują się badacze analizujący umiejętności organizacji związane z absorpcją wiedzy. W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych odnoszą ją do różnych zjawisk biznesowych. Prezentowana monografia jest głosem w tej dyskusji. Postanowiono dokonać retrospekcji dotychczasowych badań na temat zdolności absorpcyjnej. Odniesiono się do problemu interpretowania zdolności absorpcyjnej w kontekście zmian otoczenia, zwłaszcza w przypadku organizacji wykorzystujących technologie cyfrowe.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale 1 opracowano definicję i model zdolności absorpcyjnej wynikający z rozwoju technologii cyfrowych. W rozdziale 2 uwzględniono w koncepcji mikrofundamentów zdolności absorpcyjnej dynamiczne zdolności menedżerskie. Rozdział 3 poświęcono metodyce badań. W rozdziale 4 przeprowadzono walidację nowo utworzonych skal pomiaru diagnostycznej, analitycznej i implementacyjnej zdolności absorpcyjnej. W rozdziale 5 wskazano, które dynamiczne zdolności menedżerskie bezpośrednio wpływają na diagnostyczną, analityczną i implementacyjną zdolność absorpcyjną,  oraz oszacowano siłę tych zależności. Efektem dogłębnego rozpoznania kierunkowych zależności było stworzenie wiedzy na temat sposobów bezpośredniego oddziaływania menedżerskiego kapitału społecznego, menedżerskiego kapitału ludzkiego oraz menedżerskich zdolności poznawczych (poziom mikro) na poszczególne elementy zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa (poziom makro). Zaprezentowano też wyniki badań empirycznych odnoszących się do testowania efektów mediacyjnych oraz efektów moderowanych mediacji. W zakończeniu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań, implikacje teoretyczne, menedżerskie, ograniczenia oraz kierunki przyszłych badań.

WSTĘP

 

Rozdział 1. ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA   

1.1. Definicja pojęcia oraz jej elementy składowe

1.2. Modele zdolności absorpcyjnej w świetle literatury przedmiotu

1.3. Nowe ujęcie teoretyczne zdolności absorpcyjnej

            1.3.1. Wiedza jako przedmiot zdolności absorpcyjnej

            1.3.2. Autorski model zdolności absorpcyjnej

Podsumowanie

 

Rozdział 2. DYNAMICZNE ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKIE JAKO JEDEN Z MIKROFUNDAMENTÓW ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA              

2.1. Mikrofundamenty zdolności absorpcyjnej       

2.2. Koncepcja dynamicznych zdolności menedżerskich

2.3. Klasyfikacja dynamicznych zdolności menedżerskich             

            2.3.1. Menedżerski kapitał społeczny

            2.3.2. Menedżerski kapitał ludzki

            2.3.3. Menedżerskie zdolności poznawcze           

2.4. Teoretyczne uwarunkowania wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa              

Podsumowanie  

 

Rozdział 3. METODYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH

3.1. Przebieg postępowania badawczego      

3.2. Dobór próby badawczej             

3.3. Charakterystyka próby badawczej         

3.4. Zmienne w modelu badawczym            

Podsumowanie  

 

Rozdział 4. POMIAR ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ ORAZ DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKICH       

4.1. Walidacja skal pomiaru oraz modele pomiarowe zdolności absorpcyjnej     

4.2. Skale i modele pomiarowe dynamicznych zdolności menedżerskich            

Podsumowanie  

 

Rozdział 5. WPŁYW DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKICH NA ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH  

5.1. Wpływ menedżerskiego kapitału społecznego na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa            

5.2. Wpływ menedżerskiego kapitału ludzkiego na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa            

5.3. Wpływ menedżerskich zdolności poznawczych na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa            

5.4. Menedżerskie zdolności poznawcze w roli mediatora  

5.5. Menedżerski kapitał ludzki i moderowana mediacja

Podsumowanie  

 

ZAKOŃCZENIE          

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

BIBLIOGRAFIA     

     

SPIS RYSUNKÓW

      

SPIS TABEL 

Monika Stelmaszczyk
Monika Stelmaszczyk

Monika Stelmaszczyk jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracuje w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego. Jej kluczowymi obszarami badawczymi są zdolności organizacyjne, organizacyjne uczenie się oraz inteligencja strategiczna. Jest autorką licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, które ukazały się w renomowanych, polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Została uhonorowana nagrodami Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia naukowe.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł