Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Projektowanie i realizacja szkoleń

Aldona Andrzejczak
ISBN: 978-83-208-1853-6
eISBN: 978-83-208-2134-5
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
56.90
49.90
liczba egzemplarzy:
Kup na wyczerpane.pl

W książce przedstawiono warunki dobrego zaplanowania całego procesu szkoleniowego oraz sprawnej i skutecznej jego realizacji. Poruszono problemy związane z identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych. Opisano działania i narzędzia umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Omówiono różne metody szkoleniowe pod kątem ich przydatności, uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych. Podkreślono znaczenie pracy grupowej, a także doboru miejsca i czasu szkolenia. Zwrócono uwagę na cele i sposoby oceny jego efektów oraz na pomiar jego skuteczności. Przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane trenerom, od umiejętności których w dużej mierze zależą wyniki przedsięwzięcia szkoleniowego.

Książka jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych szkoleniowców. Skorzystają z niej zarówno osoby mające przygotowanie pedagogiczne, jak i te, które go nie mają. Będzie też z pewnością przydatna dla studentów, którzy przygotowują się do działalności trenerskiej.

Spis treści

Wstęp
1. Edukacja dorosłych - geneza i rozwój koncepcji
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Rozwój idei kształcenia ustawicznego i edukacji dorosłych
1.3. Współczesne zadania i funkcje edukacji dorosłych


2. Rozwój człowieka dorosłego
2.1. Pojęcie dorosłości
2.2. Uwarunkowania rozwoju człowieka dorosłego
2.3. Fazy rozwoju człowieka dorosłego i etapy kariery zawodowej


3. Charakterystyka odrębności uczenia się osób dorosłych
3.1. Pojęcie procesu uczenia się
3.2. Specyfika uczenia się dorosłych
3.3. Warunki optymalizujące uczenie się


4. Formy i metody kształcenia ludzi dorosłych
4.1. Edukacja dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych
4.1.1. Kształcenie w formach szkolnych
4.1.2. Kształcenie w formach pozaszkolnych
4.2. Strategie kształcenia dorosłych
4.3. Tradycyjne metody wykorzystywane w kształceniu dorosłych
4.3.1. Metody oparte na dominującej roli wykładowcy
4.3.2. Tradycyjne metody oparte na pracy w grupie
4.3.3. Samokształcenie jako metoda uczenia się dorosłych
4.4. Alternatywne metody edukacji dorosłych
4.4.1. Treningi psychologiczne
4.4.2. Szkolenia outdoor
4.4.3. E-learning
4.4.4. Tworzenie środowiska wspierającego uczenie się


5. Modele szkolenia pracowników w organizacjach
5.1. Definicje i rodzaje szkolenia
5.2. Cele podnoszenia kwalifikacji
5.3. Modele szkolenia pracowników w organizacjach


6. Projektowanie szkolenia
6.1. Cykl szkoleniowy
6.2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
6.2.1. Wymiary określania potrzeb szkoleniowych
6.2.2. Osoby biorące udział w określaniu potrzeb szkoleniowych
6.2.3. Metody i techniki określania potrzeb szkoleniowych
6.2.4. Raport końcowy
6.3. Projektowanie programu szkolenia
6.3.1. Cele szkolenia
6.3.2. Ramy czasowe szkolenia
6.3.3. Dobór treści
6.3.4. Formy pracy
6.3.5. Projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia
6.3.6. Planowanie działań poszkoleniowych
6.4. Przygotowanie pomocy i materiałów dydaktycznych
6.4.1. Rodzaje pomocy i materiałów szkoleniowych
6.4.2. Proces przygotowania materiałów
6.4.3. Stosowanie materiałów szkoleniowych


7. Realizacja szkolenia
7.1. Formy i metody szkolenia
7.1.1. Formy szkolenia
7.1.2. Metody szkolenia
7.1.3. Kryteria doboru formy i metody szkolenia
7.1.4. Inne metody
7.2. Przeprowadzanie szkolenia
7.2.1. Przygotowania do rozpoczęcia szkolenia
7.2.2. Miejsce szkolenia i aranżacja przestrzeni
7.2.3. Rozpoczęcie szkolenia
7.2.4. Sekwencja działań w trakcie szkolenia
7.2.5. Praca w grupach i podgrupach
7.3. Warunki efektywnego szkolenia
7.3.1. Działania niezbędne przed szkoleniem
7.3.2. Działania niezbędne w trakcie szkolenia
7.3.3. Działania niezbędne po zakończeniu szkolenia


8. Analiza i ocena efektów szkoleń
8.1. Znaczenie oceny skuteczności i efektywności szkoleń
8.2. Model oceny skuteczności szkoleń według D. L. Kirkpatricka
8.3. Narzędzia oceny skuteczności szkoleń na poszczególnych poziomach
8.3.1. Ocena reakcji uczestników na szkolenie
8.3.2. Ocena efektów uczenia się
8.3.3. Ocena zmian w zachowaniu uczestników
8.3.4. Ocena efektów szkolenia dla organizacji


9. Cechy i umiejętności trenera
9.1. Zadania i role trenera
9.2. Umiejętności trenera wspierające uczenie się
9.2.1. Umiejętność porozumiewania się
9.2.2. Umiejętność wzbudzania zainteresowania zajęciami
9.2.3. Umiejętność motywowania do uczenia się
9.3. Umiejętności trenera przydatne w trudnych sytuacjach
9.3.1. Podtrzymywanie uwagi uczestników
9.3.2. Rozwiązywanie konfliktów
9.3.3. Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami
9.4. Rozwój osobisty trenera


Zakończenie
Bibliografia

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy