Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania

Marta Juchnowicz
ISBN: 978-83-208-2010-2
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
54.90 zł
46.67
Najniższa cena z 30 dni: 46.67
liczba egzemplarzy:

Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami firmy, 2) pragnienie przynależności do organizacji, 3) podejmowanie działań wykraczających poza standardy.
Dążenie do ukształtowania takiej postawy jest dowodem wzrastającej świadomości, że pełni energii, kreatywni, nastawieni entuzjastycznie pracownicy są głównym źródłem tworzenia wartości firmy i to oni decydują o przewadze konkurencyjnej w większym stopniu niż czynniki technologiczne lub finansowe.
Tymczasem w długim okresie eksperci sygnalizują zjawisko spadku poziomu zaangażowania pracowników, a także duże potencjalne rezerwy w tym zakresie.
Równocześnie liczne badania prowadzone na świecie ukazują wiele korzyści wysokiego zaangażowania, jak większa produktywność, wysoki poziom kreatywności i innowacyjności, większe poczucie lojalności w stosunku do organizacji, a tym samym niższy poziom fluktuacji kluczowych pracowników oraz stabilizacja talentów. Firmy z niezaangażowanymi pracownikami cechuje duża absencja, wysoki poziom stresu, trudności w podejmowaniu decyzji, brak efektywnej komunikacji, rozgrywki polityczne.
S. Cook wskazuje dwa główne powody rosnącego w skali światowej znaczenia zaangażowania pracowników. Są to coraz większa siła klienta i siła pracownika.
Dlatego zaangażowanie pracowników stało się obowiązującym standardem w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
Świadome budowanie w organizacji efektywnego zaangażowania wymaga systematycznego badania poziomu i czynników determinujących, a także podejmowania działań kreujących odpowiednie postawy i zachowania pracowników. Zagadnienia te stanowią główny przedmiot rozważań w niniejszej książce.

Ponadto zostały omówione metody i techniki wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowane na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji wspomagających kreowanie wartości firmy dla interesariuszy. Marta Juchnowicz przedstawiła: zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji; istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie; problemy oceny i pomiaru zaangażowania pracowników; metody oceny zaangażowania organizacyjnego i zaangażowania w pracę; motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie; system motywowania do zaangażowania pracowników.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, a także menedżerów i przedsiębiorców.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 Spis treści

 

1. Przyczyny szczególnego znaczenia zaangażowania pracowników w procesie zarządzania
1.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w turbulentnym otoczeniu
1.2. Paradygmat elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim
1.3. Wymagania organizacji wiedzy
1.4. Wzrost znaczenia kultury organizacyjnej
1.5. Współczesne wyzwania wobec postaw pracowników w procesie pracy
 
2. Rola zaangażowania we współczesnym zarządzaniu
2.1. Istota zaangażowania pracownika z punktu widzenia zarządzania
2.2. Cechy zaangażowanego pracownika
2.3. Zjawiska „pętli” i „luki” zaangażowania
2.4. Znaczenie poziomu zaangażowania pracowników
2.5. Idea zarządzania przez zaangażowanie
 
3. Koncepcje oceny i pomiaru poziomu zaangażowania pracowników
3.1. Czynniki determinujące poziom zaangażowania pracowników
3.2. Model zaangażowania pracowników w organizację WIGOR
3.3. Sposoby pomiaru poziomu zaangażowania pracowników
 
4. Metoda oceny zaangażowania organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę
4.1. Założenia metody
4.2. Metodyka badania
4.3. Diagnoza zaangażowania pracowników w organizacjach — przykład badania
4.3.1. Analiza poziomu zaangażowania pracowników w organizację
4.3.2. Czynniki determinujące zaangażowanie pracowników w organizację
4.4. Poziom zaangażowania pracowników w organizację a decyzje o zmianie miejsca pracy w świetle badań
4.5. Analiza poziomu zaangażowania w pracę
 
5. Motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie
5.1. Nowe podejście do kształtowania aktywności zawodowej pracowników
5.2. Ewolucja istoty motywowania
5.3. Kultura zaufania fundamentem zarządzania przez zaangażowanie
5.4. Warunki skutecznego motywowania w zarządzaniu przez zaangażowanie
5.5. Budowanie zaangażowania w okresie dekoniunktury
 
6. System motywowania do zaangażowania pracowników
6.1. Zakres problemowy systemu motywacyjnego — system motywacyjny a system wynagrodzeń
6.2. Strategia motywacyjna
6.3. Wynagradzanie powiązane z kompetencjami
6.4. Wynagradzanie za efekty
6.5. Sposoby motywowania do współuczestnictwa
 
Bibliografia
Załączniki
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety dla pracowników
Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety do firm
Załącznik 3. Kwestionariusz wywiadu z kadrą menedżerską

Marta Juchnowicz
Marta Juchnowicz

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz - profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie . Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w szczególności w obszarze kształtowania zaangażowania pracowników. Autorka i współautorka ponad 200 często cytowanych publikacji, w tym 28 książek. Konsultant w wielu projektach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy