Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

Redakcja naukowa Tomasz Ingram
ISBN: 978-83-208-1962-5
Liczba stron: 156
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
49.90
Zapytaj

Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi – najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też praktycznej.
Wśród nowych obszarów, stosunkowo niedawno odkrytych, jest zarządzanie najlepszymi, wyjątkowo utalentowanymi pracownikami — określanymi w tym opracowaniu mianem talentów.
W naturalny sposób niniejsze opracowanie oparte jest na kilku zasadniczych teoriach bądź dziedzinach wiedzy. Zaliczyć do nich należy szczególnie zasobową teorię organizacji, koncepcje zarządzania strategicznego, kwestie zarządzania zasobami ludzkimi i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Różnorodność teoretycznych ujęć problemu zarządzania talentami wynika z kilku znaczących przesłanek: braku solidnej podstawy teoretycznej w opisywanym obszarze, próbie wieloaspektowego traktowania kwestii zarządzania talentami i wreszcie – wielości autorów i niezależnych punktów widzenia. Punktem wyjścia do lektury poszczególnych fragmentów książki jest rozdział pierwszy, prezentujący kluczowe kwestie definicyjne związane z zarządzaniem talentami, niemniej jednak każdy z podrozdziałów może być czytany niezależnie. Łączy je wspólna konwencja, według której najpierw zostały omówione kwestie teoretyczne, następnie odniesione do wyników badań (empirycznych lub literaturowych), by na końcu zaprezentować rezultaty prowadzonych analiz i przemyśleń, z akcentem na zagadnienia praktyczne.
Opracowanie to teoretykom dostarczy inspiracji i motywacji do prowadzenia badań empirycznych w obszarze zarządzania talentami, praktykom ukaże odmienne spojrzenie na kwestie zarządzania najbardziej wartościowymi zasobami organizacji, a wszystkich zachęci do głębszej refleksji.

Spis treści

 
Wstęp (Tomasz Ingram)
 
Rozdział 1. Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji (Tomasz Ingram)
1.1. Istota talentu
1.2. Talent na tle pojęć pokrewnych
1.3. Istota zarządzania talentami
1.3.1. Model C. Ashton i L. Morton
1.3.2. Model L.A. Berger i R.B. Berger
1.3.3. Model H. Bienioka
1.3.4. Model S. Borkowskiej
1.3.5. Model L. Burke
1.3.6. Model F.D. Franka i C.L. Taylora
1.3.7. Model J.S. Heinena i C. O’Neill
1.3.8. Model T. Listwana
1.3.9. Model R.T. Muchy
1.3.10. Model A. Pocztowskiego
1.3.11. Model J. Romansa, A. Frosta i S. Forda
1.4. Strategiczna perspektywa zarządzania talentami w organizacji
1.5. W kierunku syntezy, czyli kluczowe elementy zarządzania talentami w organizacji – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi
 
Rozdział 2. Rekrutacja i selekcja talentów (Tomasz Ingram)
2.1. Specyfika pozyskiwania talentów
2.2. Tradycyjne i nowoczesne koncepcje pozyskiwania talentów
2.3. Rekrutacja i selekcja a trudności z pozyskaniem talentów w świetle wyników badań
2.3.1. Charakterystyka badań empirycznych
2.3.2. Zmienne i miary
2.3.3. Zależność pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a zdolnością organizacji do pozyskiwania wyjątkowych pracowników
2.4. Implikacje badań empirycznych dla rekrutacji i selekcji talentów
 
Rozdział 3. Wynagradzanie talentów (Magdalena Majowska)
3.1. Kształtowanie właściwej scenerii organizacyjnej
3.2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników utalentowanych
3.3. Kryteria różnicowania wynagrodzeń talentów
3.4. Administrowanie wynagrodzeniami pracowników utalentowanych
3.5. Wnioski i implikacje dla praktyki
 
Rozdział 4. Szkolenie jako forma rozwoju pracowników utalentowanych (Justyna Musiał-Kondziela, Piotr Zabłocki)
4.1. Szkolenia i rozwój talentów
4.2. Specyfika talentów w procesie szkoleń
4.3. Nowoczesne formy szkolenia stosowane w rozwoju talentów
4.4. Studium przypadku szkolenia talentów
4.4.1. Charakterystyka firmy
4.4.2. Charakterystyka projektu
4.4.3. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
4.4.4. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
4.4.5. Ocena szkolenia
4.4.6. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Specyfika zarządzania karierami talentów (Monika Rutkowska)

5.1. Transformacje w karierze – od liniowych do wielokierunkowych modeli karier
5.2. Zarządzanie karierą – perspektywa indywidualna vs. organizacyjna
5.3. Zarządzanie karierami talentów – programy rozwoju karier talentów
 
Rozdział 6. Problematyka oceniania pracowników utalentowanych (Tomasz Ingram)
6.1. Istota oceniania talentów
6.2. Metody ewaluacji pracy talentów
6.3. Propozycja metody pomiaru, identyfikacji i oceny talentu
6.4. Implikacje dla pomiaru i oceny talentów w organizacji
 
Rozdział 7. Rozstania z talentami (Janusz Strużyna)

7.1. Istota rozstań z talentami
7.2. Przyczyny rozstań z talentami
7.3. Zasady ułatwiające rozstania
 
Zakończenie (Tomasz Ingram)
Załącznik. Narzędzie do badania polityk rekrutacji i selekcji
Bibliografia

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł