Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Małgorzata Mędrala
ORCID: 0000-0002-0068-2975
Dr Małgorzata Mędrala, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; w zakresie jej zainteresowań naukowych pozostaje indywidualne prawo pracy, związki prawa pracy z polityką społeczną, procesowe aspekty prawa pracy, jak również ochrona danych osobowych; wykonuje także zawód radcy prawnego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.5
JEL: K31

Autorka przedstawia problematykę wpływu obniżonego wymiaru czasu pracowników w oparciu o porozumienia zbiorowe oraz inne rozwiązania przewidziane w kolejnych tarczach antykryzysowych na zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Analizuje wprowadzone rozwiązania covidowe mające na celu minimalizację strat z tego tytułu u osób pełniących role rodzicielskie i opiekuńcze. Autorka poddaje także w wątpliwość zasadność dalszego utrzymywania obecnego brzmienia art. 40 ustawy zasiłkowej.

Słowa kluczowe: : obniżony wymiar czasu pracy; porozumienia zbiorowe; tarcza antykryzysowa; zasiłek macierzyński; zasiłek chorobowy

Dr Małgorzata Mędrala, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; w zakresie jej zainteresowań naukowych pozostaje indywidualne prawo pracy, związki prawa pracy z polityką społeczną, procesowe aspekty prawa pracy, jak również ochrona danych osobowych; wykonuje także zawód radcy prawnego.