Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Maria Cudowska
ORCID: 0000-0002-8907-4211
Doktor nauk prawnych. Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.5
JEL: K21, K29, K40

Uwagi dotyczące zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych w Polsce

The primary goal of the paper is to elaborate on some of the recent changes of arbitration laws in Poland. The paper tracks selected measures relating to corporate disputes on an international level and compares and contrasts them with Polish regulations pertinent to the concept of arbitrability. The underlying objective of the paper is to highlight the novelties in Polish law, and how they correspond to the current international trends in the realm of arbitration. The paper highlights the importance of implementing ADR in a corporate setting. As evidenced by case law, corporate disputes are prone of having a significant impact on the functioning of a business enterprise, the market, and the economy. For these reasons, implementing the idea of dispute resolution into corporate governance may contribute to a shift in the way of doing business in Poland. The applied methodology is based on an analysis of selected Polish and international legislative acts pertinent to arbitration, supplemented by statistical data, viewpoints and opinion present in the doctrine of arbitration law.

Głównym celem artykułu jest ukazanie ostatnich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, w kontekście zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych w Polsce. Zasadniczy charakter zmian regulacji dotyczących arbitrażu korporacyjnego wymaga dogłębnej analizy z jednoczesnym uwzględnieniem wybranych uregulowań międzynarodowych. Intencją artykułu jest podkreślenie wartości implementacji idei arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów korporacyjnych. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w zakresie sporów korporacyjnych ma szczególną wartość dla gospodarki. W związku z tym wysiłki ustawodawcy korespondujące ze światowymi trendami w dziedzinie arbitrażu mają szczególną wartość nie tylko praktyczną, ale również edukacyjną. Oprócz przedstawienia w sposób przyczynkowy zmian w zakresie zdatności arbitrażowej artykuł ukazuje użyteczność arbitrażu w kontekście sporów korporacyjnych, jak również ma na celu promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Słowa kluczowe: arbitrability; ADR (alternative dispute resolution); corporate disputes; corporate governance; shareholder's rights (zdatność arbitrażowa; ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów); arbitraż; spory korporacyjne)

Doktor nauk prawnych. Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.