Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Marta Danecka
ORCID: 0000-0001-8769-1235
Dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia aktywnej polityki społecznej i pomocy społecznej oraz skutki społeczne wdrażanych rozwiązań. Członek Rady Doradczej w międzynarodowym projekcie Legitimacy challenges — An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state. Autorka wielu artykułów
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.3
JEL: K31

Artykuł dotyczy rozwiązania prawnego z zakresu zabezpieczenia społecznego, które wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Dodatek solidarnościowy miał stanowić wsparcie dla osób, które utraciły zatrudnienie w wyniku kryzysu na rynku pracy wywołanego epidemią. Autorka przywołuje przepisy prawne i wskazuje efekty działań na podstawie danych statystycznych dotyczących rynku pracy oraz beneficjentów dodatku solidarnościowego. Wskazuje również na problemy interpretacyjne i niespójności wynikające z zastosowanych przepisów.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie społeczne; dodatek solidarnościowy; bezrobocie; bierność; COVID-19

Dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia aktywnej polityki społecznej i pomocy społecznej oraz skutki społeczne wdrażanych rozwiązań. Członek Rady Doradczej w międzynarodowym projekcie Legitimacy challenges — An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state. Autorka wielu artykułów i książek, m.in.: Bezrobocie i instytucje rynku pracy (2005), Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej (2014), Dylematy pieczy zastępczej (współautorstwo, 2018), Rodzinna piecza zastępcza — funkcjonowanie i przemiany, redakcja numeru tematycznego „Polityki Społecznej” 2/2019, System pieczy zastępczej. Wybrane aspekty w ujęciu krajowym i międzynarodowym (redakcja naukowa, 2020).