Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Marta Kozak-Maśnicka
ORCID: 0000-0003-1556-0011
Mgr Marta Kozak-Maśnicka, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Jej zainteresowania naukowe w zakresie prawa pracy koncentrują się na prawnej ochronie sygnalistów oraz zatrudnieniu w gig economy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.5
JEL: K31

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (art. 47 i 57 k.p.) nie jest wynagrodzeniem, a odszkodowaniem, które dodatkowo pełni funkcję represyjno-prewencyjną. Żaden przepis ubezpieczenia społecznego nie wyłącza możliwości przyznania odszkodowania za czas pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Autorka wskazuje, że „wynagrodzenie” za czas pozostawania bez pracy powinno przysługiwać również za okres niezdolności do pracy pracownika szczególnie chronionego (art. 47 zd. 2 i 57 § 2 k.p.), który został bezprawnie zwolniony — w ten sposób, że pracodawca powinien być zobowiązany pokryć różnicę między wysokością świadczenia z ubezpieczenia społecznego a wynagrodzeniem, które pracownik by uzyskał, gdyby pracował.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy; pracownik szczególnie chroniony

Mgr Marta Kozak-Maśnicka, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Jej zainteresowania naukowe w zakresie prawa pracy koncentrują się na prawnej ochronie sygnalistów oraz zatrudnieniu w gig economy.