Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Mateusz Dróżdż
ORCID: 0000-0002-5607-053X
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego oraz PWSZ w Legnicy. Wykładowca programu International Legal Studies w Salzburgu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową, a także studiów angielskojęzycznych afiliowanych przez Coventry University.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.4
JEL: K220

Artykuł opisuje najważniejsze, zdaniem autora, przepisy ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie funkcjonowania klubu sportowego — spółki akcyjnej. Ustawa ta wprowadza przede wszystkim trzy warianty nadzoru: uzyskanie zgody walnego zgromadzenia na dokonanie określonych czynności prawnych, uzyskanie zgody organu nadzorczego na dokonanie określonych czynności prawnych, jak też określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych przez zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania. W określonej sytuacji obowiązki te muszą być stosowane przez kluby sportowe, funkcjonujące np. w formie spółki akcyjnej. Celem artykułu jest także wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z przedmiotowymi przepisami.

Słowa kluczowe: mienie państwowe; Skarb Państwa; klub sportowy; środki trwałe; spółka akcyjna

Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego oraz PWSZ w Legnicy. Wykładowca programu International Legal Studies w Salzburgu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową, a także studiów angielskojęzycznych afiliowanych przez Coventry University.