Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą rozprawę o ubezpieczeniach społecznych rozstrzygnięty

Pierwszą nagrodę w III edycji Konkursu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą rozprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych otrzymała praca doktorska Andrzeja Sołdka pt. Strategie inwestycyjne cyklu życia w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi, napisana pod opieką merytoryczną prof. Agaty Adamskiej. Komisja jednoznacznie przyznała tej rozprawie pierwsze miejsce w konkursie ze względu na jej znaczący wpływ na dziedzinę badawczą oraz nowatorskie podejście. Autor zgłębia w niej ważne zagadnienia badawcze związane zarówno z teorią, jak i z praktyką projektowania systemów zabezpieczenia emerytalnego. Szczególnie nowatorskie jest uwzględnienie problematyki kapitału ludzkiego w kontekście optymalnych strategii inwestycyjnych dla portfeli oszczędności emerytalnych, co ma istotne znaczenie w obliczu obniżenia stóp zwrotu z kapitału. Zastosowane metody, zwłaszcza zaawansowana metoda Monte Carlo, oraz szerokie rekomendacje zmian w Pracowniczych Planach Kapitałowych oparte na analizach pracy, świadczą o jej wysokich walorach merytorycznych i praktycznych.

Gratulujemy!