Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Paweł Nowik
ORCID: 0000-0002-1824-0884

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor KUL, kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzone badania naukowe: Prawo pracy a nowe technologie, Teoria zbiorowego prawa pracy, Aksjologia prawa pracy.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.9.2
JEL: K31

Artykuł dotyczy problemu definicji systemów sztucznej inteligencji (SI) w kontekście prawa pracy. Propozycje definicji SI przedstawione przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w projekcie AI ACT są zbyt niejasne z perspektywy prawa pracy. Autor stawia hipotezę, że zamiast ogólnikowego pojęcia SI, badania powinny skupić się na konkretnych cechach systemu SI, takich jak zautomatyzowane systemy podejmowania decyzji i ich wpływ na prawa i obowiązki pracowników. Przeprowadzając analizę SI na gruncie nauki prawa pracy celowe jest zastosowanie odpowiednich metod badawczych, w szczególności metod hermeneutycznych i aksjologicznego badania prawa.

Słowa kluczowe: Sztuczna inteligencja; zarządzanie algorytmiczne; systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nauka prawa pracy; metody badawcze.