Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Tomasz Bakalarz
ORCID: 0000-0002-7499-1260
Dr Tomasz Bakalarz, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, problematyką podporządkowania pracowniczego, zatrudnieniem w szkolnictwie wyższym, twórczością pracowniczą oraz ochroną własności
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.5
JEL: K31

Dopuszczalność zawierania umów między przedsiębiorcami o powstrzymanie się od zatrudniania określonej kategorii pracowników budzi szereg wątpliwości. Zarzuca się im niedopuszczalną ingerencję w sferę wolności gospodarczej oraz wolności pracy. Autor weryfikuje powyższy zarzut, zmierzając do wykazania, iż autonomiczna decyzja przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do niezatrudniania pracowników kontrahenta nie stanowi per se naruszenia wolności pracy zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Autor ujmuje wolność pracy w aspekcie horyzontalnym, jako wartości urzeczywistniającej się w zasadach współżycia społecznego. Teza ta stanowi punkt odniesienia przy ocenie ważności porozumienia ograniczającego możliwość zatrudnienia oraz jego wpływu na sytuację prawną pracownika.

Słowa kluczowe: wolność wyboru miejsca pracy; swoboda działalności gospodarczej; ograniczenie zatrudnienia; swoboda zawierania umów

Dr Tomasz Bakalarz, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, problematyką podporządkowania pracowniczego, zatrudnieniem w szkolnictwie wyższym, twórczością pracowniczą oraz ochroną własności intelektualnej.