Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Adam Koliński
ORCID: 0000-0002-0467-4673

Ekspert z zakresu efektywności procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Specjalista ds. rozwoju logistyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczo-rozwojowych, naukowo- -badawczych i innowacyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu controllingu, efektywności procesów logistycznych oraz systemów informatycznych zarządzania.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.9.2
JEL: R42

Na podstawie przeglądu literatury naukowej, jak również szczegółowej analizy procesów gospodarczych, należy stwierdzić, że wzrost wolumenu sprzedaży na rynku e-commerce w skali globalnej generuje nie tylko potrzebę analizy rozwoju biznesu, ale przede wszystkim konieczność prowadzenia badań naukowych w zakresie usprawniania procesów logistycznych i przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Relatywnie długi czas dostawy zamówionego towaru, złożoność procesów celnych oraz obsługi logistycznej powodują konieczność ścisłego monitorowania statusu realizowanych operacji na wielu etapach dostaw. Dodatkowym problemem uniemożliwiającym kompleksową integrację łańcucha dostaw towarów e-commerce są różne standardy informacyjne i fizycznej identyfikacji, stosowane w obsłudze przesyłek transgranicznych. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja dostępnych możliwości monitorowania i identyfikacji towarów w przesyłkach e-commerce oraz szukanie możliwości usprawnień procesowych.

Słowa kluczowe: Nowy Jedwabny Szlak; e-commerce; identyfikacja towarów; sprawność procesu; integracja przepływu informacji w łańcuchu dostaw