Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Aleksandra Snarska
ORCID: 0000-0001-8357-9203

Obroniła doktorat z zakresu budowy doświadczeń klienta w bankowości detalicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu, w tym zwłaszcza marketingu doświadczeń i jakości usług. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów z zakresu nauk o zarządzaniu. Pracowała w tym czasie w biznesie w działach marketingu firm takich jak Bank Millennium oraz Polkomtel, a także w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się doradztwem w budowie doświadczeń jak Academy of Service Excellence, gdzie między innymi organizowała szkolenia z zakresu obsługi klienta, budowy doświadczeń, marketingu, a także w firmie prowadzącej badania marketingowe ABR Sesta. Brała też udział w badaniach statutowych Instytutu Zarządzania Wartością, SGH.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.2
JEL: M31

Artykuł ma na celu przedstawienie koncepcji dobrostanu subiektywnego (szczęścia) w kategoriach nauk o marketingu, a ściślej — wartości dla klienta. Autorka stawia tezę, że zdefiniowanie i zrozumienie przez marketerów dobrostanu subiektywnego w odniesieniu do konsumentów tworzących segmenty docelowe dla danej marki przyczynią się do projektowania produktów lepiej dostosowanych do oczekiwań tych konsumentów.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; dobrostan subiektywny; orientacja na klienta; działanie w interesie klienta