Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Andrzej Kulis
ORCID: 0000-0002-6561-6389

Dr inż. Andrzej Kulis

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. W kadencji 2020–2022 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Jego zainteresowania naukowe obejmują organizację i zarządzanie oraz transport.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.9.3
JEL: L91, M53

Celem głównym artykułu pt. Wpływ pandemii na szkolenie przyszłych kierowców zawodowych w ośrodkach szkolenia kierowców było wykazanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na liczbę osób, które pragnęły odbyć tego rodzaju kurs w okresie jej trwania. Ponadto celem szczegółowym było zobrazowanie wpływu zaistniałej sytuacji na funkcjonowanie i organizację ośrodków szkolenia kierowców, które prowadziły tego rodzaju kursy. Na podstawie badań przeprowadzonych metodą ankietową w ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego wykazano, że w okresie pandemii wzrosła liczba kandydatów na kierowcę zawodowego. Taki rezultat wiązał się bezpośrednio z zapotrzebowaniem (popytem) na rynku pracy, głównie na kierowców przewożących towary. To zaś wynikało z rosnącego popytu na zakupy dokonywane on-line. Na tej podstawie założona teza została zweryfikowana negatywnie.

Słowa kluczowe: pandemia; kwalifikacja wstępna; zarządzanie przedsiębiorstwem; ośrodek szkolenia kierowców; metoda ankietowa