Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Andrzej Michalik
Współpracownik Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.2
JEL: K150, K220, K340

Spółdzielnie socjalne są istotnym narzędziem ograniczania wykluczenia społecznego na lokalnym rynku. W ostatnim czasie dzięki zmianom w przepisach prawa ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia przez nie konsorcjum spółdzielczego łącznie z innymi organizacjami wspierającymi osoby wykluczone. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one podnosić swoją konkurencyjność oraz budować stabilne miejsca pracy starając się chociażby o środki publiczne z większą szansą na ich pozyskanie. Tego typu rozwiązanie posiada również pewne ograniczenia. Niewątpliwie jednym z nich są wątpliwości co do odpowiedzialności za niewykonanie umowy oraz dodatkowe obowiązki administracyjne nałożone na spółdzielnie. W artykule czytelnik znajdzie ich wpływ na rozwój konsorcjum spółdzielczego oraz możliwości jego wykorzystania w przyszłości.

Słowa kluczowe: konsorcjum spółdzielcze; spółdzielnia socjalna; współpraca; ruch spółdzielczy

Współpracownik Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.