Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Jasiulewicz
ORCID: 0000-0001-6190-5231

Adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW, kierownik Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych, członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu. Jest badaczką w projektach międzynarodowych i krajowych oraz autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, organizatorką międzynarodowych konferencji i recenzentką artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zachowaniami konsumenckimi, digital marketingiem, innowacyjnymi strategiami marketingowymi przedsiębiorstw oraz marketingiem sportowym. W ramach staży dydaktycznych i badawczych była wykładowcą na University of Algarve, University of Naples, University of West Attica, University of Azores, National Chung Hsing University, Akdeniz University, University of Murcia, Mugla Sitki Kocman University, Alanya Alaaddin Keykubat University, Narodowym Uniwersytecie Przyrodniczym i Nauk o Środowisku na Ukrainie, Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.3
JEL: D10, Q18

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne związane z zagadnieniem zrównoważonej konsumpcji i marnotrawstwa żywności. Celem ogólnym było zbadanie zachowań konsumentów w aspekcie marnotrawstwa żywności, ocena postrzegania tego zjawiska przez konsumentów oraz ocena możliwości ograniczenia marnotrawstwa poprzez wprowadzanie zachowań z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Przeprowadzono badania ankietowe w grupie 1078 polskich konsumentów. W celu zweryfikowania, jakie czynniki socjodemograficzne i związane z wiedzą i zachowaniami w aspekcie marnowania żywności wpływały na powyższe zagadnienia, wykonana została analiza regresji. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wyższą świadomość w zakresie wpływu zmiany odpowiednich zachowań konsumenckich na zmniejszenie skali marnowania żywności mają kobiety, prawdopodobnie ze względu na bardziej bezpośredni kontakt z żywnością podczas zakupów i gotowania, wykształcone i świadome wysokiego udziału gospodarstw domowych w tym zjawisku. Wyniki badań wskazują, że na wyższą świadomość postrzegania marnotrawstwa jako ważnego problemu społeczno-ekonomicznego i środowiskowego miał wpływ młody wiek i wyższe wykształcenie respondentów. Badania nie są reprezentatywne, dlatego ich wyniki można odnosić tylko do badanych osób.

Słowa kluczowe: marnotrawstwo żywności; straty żywności; zrównoważona konsumpcja; gospodarstwo domowe