Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
dr hab. Bartłomiej Nowak
dr hab. Bartłomiej Nowak
ORCID: 0000-0002-0773-7852


dr hab. Bartłomiej Nowak – Prof. of Leon Koźmiński Academy in Warsaw  (Poland)

Editor-in-Chief "Business Law Journal".

Bartłomiej  Nowak is a graduate of the Management of the Kozminski Academy in Warsaw and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Since 2009, he has a degree of Doctor of Laws - European University Institute, and since 2013 - the postdoctoral degree awarded by the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Specializes, among others in economic law, the law and the policy of natural resources and the law of the European Union.

Since 2009, he has been associated with the Kozminski University in Warsaw in the positions of: Adjunct, and later the Extraordinary Professor at the College of Law, and Vice-Rector for Social and Economic Studies.

Member of the Editorial Board: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internet Antitrust and Regulatory Quarterly (Scientific Council).

Finalist of the 15th edition of the Political Science Awards, a scholarship holder of the Polish Government for outstanding young scientists and a participant in a four-year research grant at the European University Institute in Florence, and a scientific editor of many research projects. Member  in Scientific Councils of i.a.: Institute of Aviation, Institute of Electron Technology, National Center for Nuclear Research.

 

The list of selected publications:

Nowak, B., Szaroszyk, A. (2016). REMIT Regulation and new obligations for participants of the wholesale energy market. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 2-9.

Nowak, B. (2015). Relations and prospects for development of security and solidarity policy on the European gas market. Journal of US-China Public Administration, (7), 517-527.

Nowak, B. (2015). Polish gas market in transition: Challenges of liberalization in the context of energy security. Oil, Gas & Energy Law Intelligence, (2), 27-41.

Nowak, B. (2014). Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu. Studia Europejskie, (2), 75-91.

Nowak, B. (2014). Energy market regulation and its impact on energy security. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2), 14-17.

Nowak, B. (2014). Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego. Sprawy Międzynarodowe, (1), 39-53.

Nowak, B. (2013). Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7), 10-19.

Nowak, B. (2012). Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na przykładzie ustawy o zapasach. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 10-22.

Nowak, B. (2012). Shortcomings of the energy market liberalization in the European Union. European Public Law, (4), 701-714.

Nowak, B. (2011). Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, (3), 30-48.

Nowak, B. (2011). Poland's energy security in the context of the EU's common energy policy: The case of the gas sector. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, (4), 41-56.

Nowak, B., Kurtyka, M., Knap, O. (2023). Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetycznej, W: M. Ciszewska Mlinarić (Red.), Przyszłość jest dziś. Trendy kształtujące biznes, społeczeństwo i przywództwo (s. 145-157). Akademia Leona Koźmińskiego.

Nowak, B. (2023). Problematyka inwestycji w odnawialne źródła energii – wybrane aspekty prawnoadministracyjne. W: T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (Red.), Meritum. Inwestycje budowlane (s. 582-615). Wolters Kluwer Polska.

Nowak, B. (2012). Gas Market Liberalization and Energy Security: Legal and Institutional Aspects. Wolters Kluwer.

Nowak, B. (2012). Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon. In: E. Latoszek, I.E. Kotowska, A.Z. Nowak, A. Stępniak (Eds.), European Integration Process in the New Regional and Global Settings (pp. 405-415). Warsaw University.

Nowak, B. (2009). Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak, B. (2009). Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. CH Beck.

Nowak, B. (2010). Equal access to energy market for energy suppliers: Benefits for the customers. In: W. Hoff (Ed.), The Critique of Law. Independent Legal Studies (pp. 213-228). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak, B. (2010). Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym. W: M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K.A. Wąsowski (Eds.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (s. 160-180). Wolters Kluwer Polska.

Nowak, B. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W: W. Sokolewicz (Red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo (s. 219-238). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne/Akademia Leona Koźmińskiego.

Nowak, B. (2008). Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce? W: M. Swora, M. Szewczyk, K. Ziemski (Red.), Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji (s. 59-75). Urząd Regulacji Energetyki.