Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Beata Kuziemska
ORCID: 0000-0002 -1619-0799

Profesor uczelni, pracownik naukowy na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z chemią rolną oraz zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w sektorze rolno-spożywczym.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.1
JEL: R41

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — wybrane aspekty bezpieczeństwa na polskich drogach

The article presents the subject matter of safety in road traffic in Poland in the aspects selected by the authors. The research objective of the study was to identify, analyse and evaluate road safety in Poland. A review of the literature, i.e. books and scientific articles, as well as analysis of statistical data from the Polish Border Guard Headquarters in Warsaw, the National Police Headquarters in Warsaw and the Central Statistical Office were used to examine the problem matter. The status of road safety depends on numerous factors: the article analyses road accidents that occurred in specific months, days of the week and times of the day and considers alcohol intoxication of road users. The authors emphasize that one of the most essential problems that Poland faces today is low level of road safety. This may be for two reasons. First of all, there is an increase in the number of passenger cars, trucks, and tractor units. Secondly, the pace of road infrastructure improvement is insufficient.

W artykule zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w wybranych przez autorów aspektach. Celem badawczym opracowania była identyfikacja, analiza i ocena bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Do poznania problematyki zastosowano przegląd literatury, tj. pozycji zwartych oraz artykułów naukowych, analizę danych statystycznych pochodzących z Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, zaś w artykule dokonano analizy wypadków drogowych, które miały miejsce w określonych miesiącach, dniach tygodnia i określonych porach doby oraz wzięto pod uwagę nietrzeźwość użytkowników dróg. Autorzy podkreślają, że jednym z ważniejszych problemów, jakie dotykają dziś Polskę, jest ciągle niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Może to wynikać z dwóch powodów. Pierwszym jest wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych oraz ciągników siodłowych. Drugi to zbyt wolna poprawa infrastruktury drogowej.

Słowa kluczowe: transport; safety; evaluation; passenger; road accidents (transport; bezpieczeństwo; ocean; pasażer; wypadki drogowe)