Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Beata Pachuca-Smulska
ORCID: 0000-0002-8340-470X
Adiunkt na Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Polityki Publicznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Badania Beaty Pachucy-Smulskiej koncentrują się przede wszystkim na polskim i unijnym prawie gospodarczym publicznym, a także prawie administracyjnym, prawie konkurencji i prawie konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.9.4

W artykule zanalizowano regulację transgraniczności i tworzenia jednolitego rynku w obszarze kredytu konsumenckiego w UE, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66). Skoncentrowano się na wybranych aspektach tej dyrektywy: jej zakresie, zastosowanej maksymalnej harmonizacji i ocenie zdolności kredytowej konsumenta. Celem artykułu jest ocena realizacji transgraniczności w ostatnich 10 latach jej obowiązywania na podstawie regulacji unijnych, krajowych, orzecznictwa TSUE oraz dokumentów unijnych.

Słowa kluczowe: konsument; kredyt konsumencki; dyrektywa 2008/48/WE; zdolność kredytowa; harmonizacja maksymalna; transgraniczność

Adiunkt na Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Polityki Publicznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Badania Beaty Pachucy-Smulskiej koncentrują się przede wszystkim na polskim i unijnym prawie gospodarczym publicznym, a także prawie administracyjnym, prawie konkurencji i prawie konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych.