Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
ORCID: 0000-0003-2702-4726

Ekspert z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki, profesor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutu Logistyki i Magazynowania. W realizowanych pracach naukowych, badawczo- rozwojowych i rynkowych łączy wiedzę z zakresu zarządzania i controllingu oraz systemów operacyjnych i informatycznych. Jest rektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz przewodniczącym Rady Portfela Projektów w Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytucie Logistyki i Magazynowania. Jest autorem ponad 120 publikacji (w tym 10 książek), kieruje studiami podyplomowymi, a także wdrożeniami projektów w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw i systemach gospodarczych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.9.2
JEL: R42

Na podstawie przeglądu literatury naukowej, jak również szczegółowej analizy procesów gospodarczych, należy stwierdzić, że wzrost wolumenu sprzedaży na rynku e-commerce w skali globalnej generuje nie tylko potrzebę analizy rozwoju biznesu, ale przede wszystkim konieczność prowadzenia badań naukowych w zakresie usprawniania procesów logistycznych i przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Relatywnie długi czas dostawy zamówionego towaru, złożoność procesów celnych oraz obsługi logistycznej powodują konieczność ścisłego monitorowania statusu realizowanych operacji na wielu etapach dostaw. Dodatkowym problemem uniemożliwiającym kompleksową integrację łańcucha dostaw towarów e-commerce są różne standardy informacyjne i fizycznej identyfikacji, stosowane w obsłudze przesyłek transgranicznych. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja dostępnych możliwości monitorowania i identyfikacji towarów w przesyłkach e-commerce oraz szukanie możliwości usprawnień procesowych.

Słowa kluczowe: Nowy Jedwabny Szlak; e-commerce; identyfikacja towarów; sprawność procesu; integracja przepływu informacji w łańcuchu dostaw