Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw w latach 2019–2022 – podstawowe zjawiska i tendencje

Artykuł zawiera prezentację istotnego problemu zmian w dynamice i strukturze aktywów obrotowych, a także procesów logistycznych. Zostały one wywołane dwoma zdarzeniami o charakterze globalnym: epidemią COVID-19 i agresją Rosji na Ukrainę. W treści przedstawiono zmiany wielkości, dynamiki i struktury aktywów obrotowych w latach 2019–2022 (do 30 września 2022 r.). W tym okresie aktywa obrotowe zwiększyły się o 700 mld zł, tj. o 64% i na 30 września 2022 r. wynosiły 1 780 mld zł. Zmieniła się struktura aktywów, wzrosły zwłaszcza zapasy, a ich struktura wskazuje wyraźnie na zmiany celów działalności przedsiębiorstw na krótkoterminowe. Nastąpiły zmiany w procesach logistycznych. Zakłócenia dostaw były impulsem do wzrostu zapasów, zwłaszcza materiałowych. Wzrósł potencjał magazynowy. Firmy, w tym logistyczne, dysponują ok. 24 mln m2 powierzchni magazynowej i rocznie przybywa jej ok. 2 mln m2. Dynamicznie rozwija się także handel e-commerce, co zmienia również funkcjonowanie transportu oraz sieci magazynowej. Tekst dokumentuje wymienione w skrócie zjawiska i procesy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: aktywa obrotowe; zapasy rzeczowe; PKB; procesy logistyczne; procesy transportu; magazynowania; łańcuchy dostaw

Bibliografia

Bibliografia/References

GUS. (2020–2022). Biuletyn Statystyczny z lat 2020–2022, (2).

GUS. (2022a). Biuletyn Statystyczny, (2).

GUS. (2022b). Biuletyn Statystyczny, (10).

Rzeczpospolita. (2022). Ekonomia i Rynek. Rzeczpospolita, 9.12.2022.

Skowronek, Cz. (2019). Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.8.1

Skowronek, Cz., & Wolski-Sarjusz, Z. (2012). Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd. V, PWE.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę