Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.4
JEL: O32, Q56, P31, R42

Autonomous transport in Polish cities – perspectives for implementation

Transport autonomiczny w polskich miastach – perspektywy realizacji

Autonomous transport is one of the main trends in the development of urban mobility. In Poland, this area is relatively poorly studied, partly because of the small number of implemented projects. So, do autonomous vehicles have a chance to become more frequent sight on Polish streets? The authors of this publication have two objectives. The first is to assess plans and measures undertaken to implement autonomous transport in Polish cities. The second aim of the publication is to define further perspectives for the development of autonomous transport in Polish cities. The basis of the survey was formulated as the following research problems: What is the level of advancement of autonomous transport implementation in Polish cities? What is the interest by the authorities of Polish cities (local government units) in the subject of autonomous transport? The authors decided to use triangulation of studies. On the one hand, hard data were collected (by analysing the strategic documents of cities), on the other – a survey was conducted. The survey itself collected information about the measures implemented as well as more subjective and prognostic elements related to the "opinions" of Polish cities on autonomous transport. Activities for the implementation of autonomous transport in Polish cities are at a low level. The study shows that the road to autonomous vehicles in public transport in Polish cities is still a long way off: their experience in implementing such innovative projects is very scarce, mostly because benefits of implementing modern technologies in public transport are not really perceived, while a lot of organisational and financial barriers are obvious.

 

Transport autonomiczny to jeden z głównych trendów rozwoju mobilności w miastach. W Polsce obszar ten jest stosunkowo słabo rozpoznany, po części ze względu na niewielką liczbę realizowanych projektów. Czy zatem pojazdy autonomiczne mają szansę stać się częstszym widokiem na polskich ulicach? Autorom przyświecają dwa cele. Pierwszym jest ocena planów i podjętych działań w zakresie wdrożenia transportu autonomicznego w polskich miastach, a drugim – określenie dalszych perspektyw rozwoju transportu autonomicznego w tych ośrodkach miejskich. Podstawą badania ankietowego był następujący problem badawczy: Jaki jest poziom zaawansowania wdrażania transportu autonomicznego w polskich miastach? Jakie jest zainteresowanie tematyką transportu autonomicznego ze strony władz polskich miast (jednostek samorządu terytorialnego)? Autorzy zdecydowali się na triangulację badań. Z jednej strony zebrano twarde dane (poprzez analizę dokumentów strategicznych miast), z drugiej przeprowadzono ankietę. Samo badanie pozwoliło pozyskać informacje o wdrożonych działaniach, jak i bardziej subiektywne i prognostyczne elementy związane z planami i przemyśleniami włodarzy polskich miast na temat transportu autonomicznego. Działania na rzecz wdrażania transportu autonomicznego w polskich miastach są na niskim poziomie. Z badania wynika, że droga do pojazdów autonomicznych w transporcie publicznym w polskich miastach jest jeszcze daleka. Doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych projektów i zainteresowanie tego typu projektami jest bardzo małe, głównie dlatego, że nie dostrzega się korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii w transporcie publicznym, natomiast widzi się wiele barier organizacyjnych i finansowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: autonomous transport; sustainable transport; mobility; urban strategies (transport autonomiczny; zrównoważony transport; mobilność; strategie miast)

Bibliografia

References/Bibiografia

Almlöf, E., Nybacka, M., Pernestal, A., & Jenelius, E. (2022). Will leisure trips be more affected than work trips by autonomous technology? Modelling self-driving public transport and cars in Stockholm, Sweden. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 165, 1–19. https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.08.023

Alstom. (2022). Digitalisation in regional passenger transport. https://www.alstom.com/press-releases-news/2022/6/alstoms-pilot-projectautonomous-driving-germany-enters-next-phase (accessed 14.06.2022).

AVENUE (n.d.). What is AVENUE project? https://h2020-avenue.eu/summery/ (accessed 22.12.2022).

Choromański, W., Garbarek, I., Kozłowski, M., Czerepicki, A., & Marczuk, K. (2020). Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Duvall, T., Hannon, E., Katseff, J., Safran, B., & Wallace, T. (2019). A new look at autonomous-vehicle infrastructure. McKinsey & Company.

Easymile. (2022). Large autonomous, on-demand public transport service launches in Germany. https://easymile.com/news/largeautonomous-demand-public-transport-service-launches-germany (accessed 20.12.2022).

Hasan H. M., & Van Hentenryck, P. (2021). The benefits of autonomous vehicles for community-based trip sharing. Transportation Research Part C. Emerging Technologies, 124. https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102929

Hevelke, A., & Nida-Rümelin, J. (2015). Responsibility for crashes of autonomous vehicles: An ethical analysis. Science and Engineering Ethics, 21(3), 619–630. https://doi.org/10.1007/s11948-014-9565-5

https://www.wroclaw.pl (accessed 8.01.2023).

Huber, D., Viere, T., Horschutz Nemoto, E., Jaroudi, I., Korbee, D., & Fournier, G. (2022). Climate and environmental impacts of automated minibuses in future public transportation. Transportation Research Part D. Transport and Environment, 102. https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.103160

Lécureux, B., & Kaddoura, I. (2021). Sensitivity of the urban transport system to the value of travel time savings for shared autonomous vehicles. A simulation study. Procedia Computer Science, 184, 686–691. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.03.086

Li, J., Zhao, X., Cho, M. J., Ju, W., & Malle, B. F. (2016). From trolley to autonomous vehicle: Perceptions of responsibility and moral norms in traffic accidents with self-driving cars. SAE Technical Paper No. 10. https://doi.org/10.4271/2016-01-0164

Liu, H. Y. (2017). Irresponsibilities, inequalities and injustice for autonomous vehicles. Ethics and Information Technology, 19(3), 193–207. https://doi.org/10.1007/s10676-017-9436-2

Manivasakan, H., Kalra, R., O'Hern, S., Fang, Y., Xi, Y., & Zheng, N. (2021). Infrastructure requirement for autonomous vehicle integration for future urban and suburban roads – Current practice and a case study of Melbourne, Australia. Transportation Research Part A. Policy and Practice, 152, 36–53. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.07.012

McManus, R. M., & Rutchick, A. M. (2019). Autonomous vehicles and the attribution of moral responsibility. Social Psychological and Personality Science, 10(3), 345–352.

Menon, N., Barbour, N., Zhang, Y., Pinjari, A. R., & Mannering, F. (2019). Shared autonomous vehicles and their potential impacts on household vehicle ownership: An exploratory empirical assessment. International Journal of Sustainable Transportation, 13(2), 111–122. https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1443178

Neumann, T. (2018). Prospects for the use of autonomous vehicles in road transport in Poland Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (12). https://doi.org/10.24136/atest.2018.499

NHTSA. (n.d.). Automated vehicles for safety. https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety (accessed 13.01.2023).

Pettigrew, S., Talati, Z., & Norman, R. (2018). The health benefits of autonomous vehicles: Public awareness and receptivity in Australia. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 42, 480–483. https://doi.org/10.1111/1753-6405.12805

Plan zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia. https://bip.um.wroc.pl/artykul/305/59093/planzrownowazonej-mobilnosci-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wroclawia (accessed 5.01.2023).

Robaczyński, W. (2022). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne. Forum Prawnicze, 1(69), 67–84.

Runge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

SAE. (2021a). SAE Levels of Driving Automation™ Refined for Clarity and International Audience. https://www.sae.org/blog/sae-j3016-update (accessed 13.01.2023).

SAE. (2021b). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles, J3016_202104. https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/ (accessed 13.01.2023).

Shafiei, S., Gu, Z., Grzybowska, H., & Cai, C. (2021). Impact of self-parking autonomous vehicles on urban traffic congestion. Transportation, 50, 183–203. https://doi.org/10.1007/s11116-021-10241-0

SHOW. (n.d. a) About SHOW. https://show-project.eu/objectives/ (accessed 22.01.2023).

SHOW. (n.d. b) Pilot sites. https://show-project.eu/sites/ (accessed 22.01.2023).

SHOW. (n.d. c) The Consortium. https://show-project.eu/the-consortium/ (accessed 22.01.2023).

Silva, Ó., Cordera, R., González-González, E., & Nogués, S. (2022). Environmental impacts of  autonomous vehicles: A review of the scientific literature. Science of The Total Environment, 830, 154615. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154615

Sohjoa Last Mile. (2012). Accelerating evolution of mobility in the Baltic Sea Region – Sohjoa Last Mile's robot bus pilot experiences. https://www.sohjoalastmile.eu/2021/12/29/accelerating-evolution-of-mobility-in-the-baltic-sea-region-sohjoa-last-miles-robot-bus-pilotexperiences/ (accessed 14.01.2023).

Steck, F., Kolarova, V., Bahamonde-Birke, F., Trommer, S., & Lenz, B. (2018). How autonomous driving may affect the value of travel time savings for commuting. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2672(46), 11–20. https://doi.org/10.1177/0361198118757980

Stern, R. E., Chen Y., Churchill, M., Wu, F., Delle Monache, M. L., Piccoli, B,, Seibold, B., Sprinkle, J., & Work, D. B. (2019). Quantifying air quality benefits resulting from few autonomous vehicles stabilizing traffic. Transportation Research Part D. Transport and Environment, 67, 351–365. https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.12.008

Strategia rozwoju miasta Płocka do 2030 roku (2018). https://nowy.plock.eu/strategia-rozwoju/ (accessed 8.01.2023)

Strategia rozwoju miasta Rzeszowa do roku 2025. (2015). https://bip.erzeszow.pl/74-wladze-miasta-akty-prawa-budzet/60963-strategiarozwoju-miasta-rzeszowa.html (accessed 8.01.2023).

Strategia rozwoju miasta Włocławek 2030+. (2021). https://www.wloclawek.eu/strona-4170-dokumenty.html (accessed 8.01.2023).

Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku. (2018). https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategiizrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2 (accessed 8.01.2023).

Ushakov, D., Dudukalov, E., Kozlova, E., & Shatila, K. (2022). The Internet of Things impact on smart public transportation. Transportation Research Procedia, 63, 2392–2400. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.275

Yuen, K. F., Choo, L. Q., Li, X., Wong, Y. D., Ma, F., & Wang, X. (2022). A theoretical investigation of user acceptance of autonomous public transport. Transportation. Springer. https://doi.org/10.1007/s11116-021-10253-w

Zhang, T., Tao, D., Qu, X., Zhang, X., Lin, R., & Zhang, W. (2019). The roles of initial trust and perceived risk in public's acceptance of automated vehicles. Transportation Research Part C. Emerging Technologies, 98, 207–220. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.11.018

Zhang, W., & Guhathakurta, S. (2017). Parking spaces in the age of shared autonomous vehicles: How much parking will we need and where? Transportation Research Record, 2651(1), 80–91. https://doi.org/10.3141/2651-09

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę